Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
8 research outcomes, page 1 of 1
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel;
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  �����c ch���n l���c c���m nang h�����ng d���n v��� ti���ng Tai Deng c���a H�� Anh �����c

  Add to ORCIDorcid
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  Reading of the Deng manuscript "Bok nŏk". Final part

  Add to ORCIDorcid
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel; Võ, Thị Thường;
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  Ch�� gi���i b���c th�� th��� hai c���a "Archives d'Outre-Mer", Aix-en-Provence. Th�� h��nh ch��nh c�� t��� �����u th��� k��� 20

  Add to ORCIDorcid
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel; V��, Th��� Th�����ng;
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  Commented reading of Letter n��1 of the "Archives d'Outre-Mer", Aix-en-Provence. Administrative letter dating back from the beginning of the 20th

  Add to ORCIDorcid
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  Reading of the Deng manuscript "Bok nŏk". First part

  Add to ORCIDorcid
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel; Võ, Thị Thường;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  Chú giải một phần trong bản thảo của người Thái Thanh [Tai Deng] thu thập được ở Con Cuông nói về việc chữa bệnh bằng cúng bái. Tiếc là bài này không hoàn chỉnh mà chỉ còn một số trang. Ở đây, cộng tác viên chỉ đọc những bài nói về cả bệnh và cách chữa, bỏ qua những đoạ...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel;
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  M���t s��� t��� ti���ng Tai Deng

  Add to ORCIDorcid
 • research data . Sound . 2015
  Open Access tyr
  Authors:
  Ferlus, Michel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Multimédia, Informations, Communication et Applications

  Tai Deng manuscript

  Add to ORCIDorcid
8 research outcomes, page 1 of 1