Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
232 Research products, page 1 of 24

 • Research data
 • Other research products
 • Czech
 • Rural Digital Europe

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Tichy, Ondrej; Obstova, Zora; Klegr, Ales;
  Publisher: Charles University, Faculty of Arts

  A lexicographical project, whose aim is to digitize and align two Czech onomasiological dictionaries (Haller 1969–77; Klégr 2007) in order to create an integrated digital multi-purpose lexico-semantic database of Czech.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vrzalová, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předložená diplomová práce je zaměřena na digitalizaci a její využití ve stavební společnosti v DIVIZI 1. První část charakterizuje klíčové pojmy a definice nutné k porozumění dané oblasti, na základě odborné literatury. Druhá část popisuje Enterprise Architekturu. Třet...

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Jahn, Michal;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se zabývá tématem digitalizace v oblasti účetnictví. Práce obsahuje mimo vymezení pojmu digitalizace také shrnutí vývoje účetnictví a účetních metod a dále představení současných trendů a možností digitalizace v oblasti účetnictví. Předmětem praktické čá...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Sudová, Jana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu a hodnocení trendů a dopadů koncepce Průmysl 4.0, analýzu připravenosti konkrétního podniku a navržení doporučení pro úspěšnou implementaci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je prov...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vachovcová, Simona;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se věnuje vývoji v čase od roku 2004 v zemědělském sektoru na území okresu Plzeň-sever v návaznosti na některé souvislosti, a to na fyzicko-geografické a socio-ekonomické předpoklady, evropské dotace a krátkodobé ekonomické šoky. Ekonomický vývoj b...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Foltýn, Pavel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce pojednává o využívání prvků digitalizace a smart technologií na Železnorudsku. Železnorudsko je příhraničním regionem v okolí Železné Rudy a Nýrska, kam patří mimo jiné ještě obce Čachrov, Dešenice, Chudenín, Hamry a Prášily. V první části se práce zaměřuje na teo...

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Ptáček, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předložená bakalářská práce se zabývá čtvrtou průmyslovou revolucí a její vlivem na zaměstnanost. Průmysl historicky zaujímal a stále zaujímá podstatnou roli v národním hospodářství České republiky a s příchodem Průmyslu 4.0 vzešlo spoustu otázek a nejasností v kontextu...

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Vícha, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá konceptem Průmysl 4.0 a jeho vlivy na zaměstnanost v konkrétním podniku, který se snaží tento koncept implementovat. Pomocí metody kvalitativního výzkumu je zde zkoumáno, jak se podnik postavil k otázce zaměstnanosti v souvislosti s nastu...

 • Other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Štefflová, Alžběta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zaměřuje na téma digitalizace a její vývoj v oblasti účetnictví. Cílem práce je na základě analýzy využívaných technologií v oblasti oběhu účetních dokladů navrhnout optimalizaci dílčích firemních procesů a zhodnotit její přínos. V teoretické části s...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Malík, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Zadaná bakalářská práce se zabývá IoT systémy pro úsporu energií v bytových domech a domácnostech. Práce se nejprve zaměřuje na základní definici IoT systému, její historii, komunikační protokoly, zabezpečení a možnou úsporu energie. Věnuje se specificky úspoře předevší...