Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Filters
Download Results
242,895 research outcomes, page 1 of 24,290
 • publication . Preprint . 2105
  Open Access Polish
  Authors:
  Radomski, Andrzej;

  artykuł poświęcony badaniu kultury, - zwlaszcza dużych zbiorów danych za pomocą narzędzi cyfrowych Andrzej Radomski

 • publication . Article . 2099
  Open Access Polish
  Authors:
  Mazur, Piotr;
  Publisher: Diecezja Włocławska

  Piotr Mazur

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Kobielska, Maria;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Najpowszechniej używanym terminem dla klasyfikacji powstających w Polsce w ostatnim piętnastoleciu nowych muzeów historycznych określeniem jest „muzeum narracyjne”. W artykule autorka poddaje krytycznej analizie konkretne wystąpienia tej nazwy w dyskursie badań nad muze...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Dziuban, Zuzanna;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  W artykule autorka proponuje rekonceptualizację w kategoriach nekroprzemocy praktyk wokół ludzkich szczątków w polskich miejscach pamięci i muzeach, ustanowionych na terenach byłych obozów zagłady. Muzeum-cmentarz zostaje tu zdefiniowany jako politycznie produktywna inf...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Stobiecka, Monika; Stobiecki, Rafał;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  W artykule są poddane dyskusji zjawiska dokonujące się wewnątrz historiografii, jak i te które widoczne są w jej otoczeniu. Można do nich zaliczyć komercjalizację, „gadżetyzację” i techno-entuzjazm. W tym pierwszym przypadku historia staje się towarem, konkurującym na r...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Wóycicka, Zofia;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  W ostatniej dekadzie powstały w Polsce aż trzy nowe ekspozycje historyczne poświęcone osobom, które ratowały Żydów podczas II wojny światowej: Apteka Tadeusza Pankiewicza w Krakowie (2013), Willa Żabińskich w Warszawie (2015) oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rod...

 • publication . Article . Review . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Siewior, Kinga;

  Jednym z niewątpliwie najważniejszych efektów obserwowanego od kilkunastu lat boomu muzealnego jest dynamiczny rozwój badań, które czyniąc z „nowych” muzeów swój przedmiot, zrywają z iluzją obiektywizmu i neutralności tradycyjnie projektowanych na tę instytucję. Tezy o ...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Wojciechowska, Agata;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Autorka przedstawia próbę analizy czasu fizycznego w Czarodziejskiej górze Tomasza Manna. Celem jest wykazanie, że czasoprzestrzeń sanatorium stanowi epistemologiczny model będący częścią eksperymentu myślowego dotyczącego czasu, jakim jest powieść Manna. Wyróżnione zos...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Leśniak, Andrzej;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Artykuł jest interpretacją wybranych prac i tekstów Hito Steyerl, współczesnej artystki niemieckiej. Autor odwołuje się do pojęcia realizmu w wersji zaproponowanej przez Nicolasa Bourriauda i koncepcji wzbogacania rzeczy autorstwa Luca Boltanskiego i Arnauda Esquerre’a,...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Hudzik, Agnieszka;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Esej traktuje o meksykańskim pisarzu Sergio Pitolu (1933-2018), jego twórczości i związkach z Polską. Tekst składa się z czterech części i glossy. Pierwsza część przedstawia biografię pisarza i jego najważniejsze dzieła. Druga opowiada o jego pobytach w Warszawie w lata...

242,895 research outcomes, page 1 of 24,290