Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
181 Research products, page 1 of 19

 • 2012-2021
 • Slovenščina 2.0: Empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Nikola Ljubešić; Nataša Logar; Iztok Kosem;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)

  Collocations play a very important role in language description, especially in identifying meanings of words. Modern lexicography’s inevitable part of meaning deduction are lists of collocates ranked by some statistical measurement. In the paper, we present a comparison...

 • Open Access
  Authors: 
  Eva Trivunović;
  Publisher: University of Ljubljana

  Prispevek prinaša pregled variant in modifikacij sedmih (iz)biblijskih frazemov v sodobni slovenščini ter njihove prisotnosti v sodobnem jeziku. Ugotovitve so primerjane z obravnavo frazemov v obstoječih slovarjih, kjer se kaže velik razkorak med slovarskim prikazom in ...

 • Open Access English
  Authors: 
  Magdalena Gapsa;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)

  Poročilo o dveh pomembnih leksikografskih konferencah, in sicer o sedmi bienalni konferenci združenja Electronic lexicography in the 21st century (na kratko: eLex), ki je potekala med 5. in 7. julijem 2021, ter devetnajsti bienalni konferenci Evropskega leksikografskega...

 • Open Access
  Authors: 
  Mojca Stritar Kučuk;
  Publisher: University of Ljubljana

  Redno vpisani tuji študenti Univerze v Ljubljani, ki se v prvem letu študija v okviru modula Leto plus učijo slovensko, se v drugem semestru na posebni delavnici podrobneje spoznajo s spletnimi jezikovnimi viri in tehnologijami za slovenščino. V prispevku je opisana izv...

 • Open Access
  Authors: 
  Maja Bitenc; Marko Stabej; Nataša Gliha Komac; Matejka Grgič; Monika Kalin Golob; Karmen Kenda-Jež; Albina Nećak Lük; Sonja Novak Lukanovič; Krištof Savski;
  Publisher: University of Ljubljana

  Zapis posveta o aktualnih sociolingvističnih izzivih in prednostnih raziskovalnih tematikah, ki sta ga organizirala doc. dr. Maja Bitenc in red. prof. dr. Marko Stabej z Oddelka za slovenistiko in je potekal v ponedeljek, 27. 9. 2021, na Filozofski fakulteti Univerze v ...

 • Open Access English
  Authors: 
  Lucia Vlášková; Hana Strachoňová;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)

  As a growing field of study within sign language linguistics, sign language lexicography faces many challenges that have already been answered for audio-oral language material. In this paper, we present some of these challenges and methods developed to help navigate the...

 • Open Access English
  Authors: 
  Katja Meden; Ana Cvek;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)

  The fields of humanities and social sciences are often deprived of inclusion within the international citation indexes such as Scopus and Web of Science (WOS). The reason for this offshift in the indexes are commonly associated with the format of published works, e.g. t...

 • Open Access
  Authors: 
  Jakob Lenardič; Darja Fišer;
  Publisher: University of Ljubljana

  This paper first presents a comparative analysis of modal adverbs in doctoral theses in the humanities and social sciences on the one hand, and in natural and technical sciences on the other from the 1.7-billion-token corpus of Slovenian academic texts KAS (Erjavec et a...

 • Open Access English
  Authors: 
  Matej Ulčar; Anka Supej; Marko Robnik-Šikonja; Senja Pollak;
  Project: EC | EMBEDDIA (825153)

  In recent years, the use of deep neural networks and dense vector embeddings for text representation have led to excellent results in the field of computational understanding of natural language. It has also been shown that word embeddings often capture gender, racial a...

 • Open Access
  Authors: 
  Lucija Gril; Mirjam Sepesy Maučec; Gregor Donaj; Andrej Žgank;
  Publisher: University of Ljubljana

  Na področju govornih in jezikovnih tehnologij predstavlja avtomatsko razpoznavanje govora enega izmed ključnih gradnikov. V prispevku bomo predstavili razvoj avtomatskega razpoznavalnika slovenskega govora za domeno dnevnoinformativnih oddaj. Arhitektura sistema je zasn...