Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
203,026 research outcomes, page 1 of 20,303
 • publication . Preprint . 2105
  Open Access Polish
  Authors:
  Radomski, Andrzej;

  artykuł poświęcony badaniu kultury, - zwlaszcza dużych zbiorów danych za pomocą narzędzi cyfrowych Andrzej Radomski

 • publication . Article . 2099
  Open Access Polish
  Authors:
  Mazur, Piotr;
  Publisher: Diecezja Włocławska

  Piotr Mazur

 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Roman Krawczyk;
  Publisher: Zenodo

  The Biblical Concept of Holiness The concept of holiness is a highly complex area connected with God’s mystery in particular, but also referring to worship, morality, objects and space. In this article, the author analyses the Old and New Testaments texts and also exten...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Żądło Andrzej;

  The historical context of the occurrence and forms of Eucharistic Piety outside of the Mass The content of the article of the above title was developed and presented in three topics, divided into smaller sections. From each of these topics, the intention is to penetrate...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Celary Ireneusz;

  Liturgical music in view of documents of The Church The Second Vatican Council initiated the process of the renewal of the liturgical music. It explained its task in the service for God and presented the principles of its renewal. This renewal was prepared by pioneers a...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Krzysztof Wieczorek;
  Persistent Identifiers

  Honor jest jedną z wartości trwale wpisanych w tradycyjny ethos polskiej kultury. W dawnych wiekach był wyróżnikiem jednej tylko warstwy społecznej – szlachty, lecz w wyniku przemian kulturowych pojęcie honoru uległo demokratyzacji i zagościło w uniwersalnym systemie wa...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Sitek, Bronisław;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo KUL

  Problematyka arbitrażu tak krajowego, jak i międzynarodowego jest dość dobrze opracowana w doktrynie prawnej. Tym niemniej można znaleźć obszary badawcze, które wymagają nowego spojrzenia i pogłębionego zastanowienia. Kwestie te były przedmiotem dociekań członków Koła N...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Domagała-Zyśk, Ewa;
  Persistent Identifiers

  Niniejsza publikacja składa się z dwóch części: pierwsza z nich przedstawia badania wykonane w przedszkolach i szkołach, zarówno wśród uczniów, jak i ich nauczycieli i rodziców. Dwa teksty, pierwszy autorstwa Agnieszki Amilkiewicz-Marek dotyczący miejsca i roli rodziców...

  Add to ORCIDorcid
 • Odmienny standard ochrony prawnej udzielanej w postępowaniach odrębnych, w tym wypadku w postępowaniu przyspieszonym, do jakiego należy zaliczyć elektroniczne postępowanie upominaw cze (EPU), może i powinien być uzasadniony charakterem lub przedmiotem danego postępowani...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Joanna Machut-Kowalczyk;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Obrońcy przy sądach pokoju zostali ustanowieni w 1808 r., początkowo jako urzędnicy nieetatowi. Kalendarzyki polityczne wyliczają ich wśród urzędników Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego od 1824 r. Zachowane w APŁ akta spraw opiekuńczych i karnych dokumentują czynności podej...

  Add to ORCIDorcid
203,026 research outcomes, page 1 of 20,303