Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
181 Research products, page 1 of 19

 • 2012-2021
 • Open Access
 • Slovenščina 2.0: Empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access
  Authors: 
  Maja Bitenc; Marko Stabej; Nataša Gliha Komac; Matejka Grgič; Monika Kalin Golob; Karmen Kenda-Jež; Albina Nećak Lük; Sonja Novak Lukanovič; Krištof Savski;
  Publisher: University of Ljubljana

  Zapis posveta o aktualnih sociolingvističnih izzivih in prednostnih raziskovalnih tematikah, ki sta ga organizirala doc. dr. Maja Bitenc in red. prof. dr. Marko Stabej z Oddelka za slovenistiko in je potekal v ponedeljek, 27. 9. 2021, na Filozofski fakulteti Univerze v ...

 • Open Access English
  Authors: 
  Eva Trivunović;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)

  Prispevek prinaša pregled variant in modifikacij sedmih (iz)biblijskih frazemov v sodobni slovenščini ter njihove prisotnosti v sodobnem jeziku. Ugotovitve so primerjane z obravnavo frazemov v obstoječih slovarjih, kjer se kaže velik razkorak med slovarskim prikazom in ...

 • Publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors: 
  Nikola Ljubešić; Nataša Logar; Iztok Kosem;
  Publisher: University of Ljubljana

  Collocations play a very important role in language description, especially in identifying meanings of words. Modern lexicography’s inevitable part of meaning deduction are lists of collocates ranked by some statistical measurement. In the paper, we present a comparison...

 • Open Access
  Authors: 
  Mojca Stritar Kučuk;
  Publisher: University of Ljubljana

  Redno vpisani tuji študenti Univerze v Ljubljani, ki se v prvem letu študija v okviru modula Leto plus učijo slovensko, se v drugem semestru na posebni delavnici podrobneje spoznajo s spletnimi jezikovnimi viri in tehnologijami za slovenščino. V prispevku je opisana izv...

 • Open Access
  Authors: 
  Magdalena Gapsa;
  Publisher: University of Ljubljana

  Poročilo o dveh pomembnih leksikografskih konferencah, in sicer o sedmi bienalni konferenci združenja Electronic lexicography in the 21st century (na kratko: eLex), ki je potekala med 5. in 7. julijem 2021, ter devetnajsti bienalni konferenci Evropskega leksikografskega...

 • Open Access
  Authors: 
  Darinka Verdonik; Simona Majhenič; Špela Antloga; Sandi Majninger; Marko Ferme; Kaja Dobrovoljc; Simona Pulko; Mira Krajnc Ivič; Natalija Ulčnik;
  Publisher: University of Ljubljana

  The paper describes three types of challenges that were detected in teaching Slovene as a mother tongue at schools. First, a number of orthographic and grammatic mistakes can be detected in pupils’ writings (see Kosem et al., 2012; Križaj in Bester Turk, 2018; Gomboc, 2...

 • Open Access English
  Authors: 
  Darja Fišer; Tomaž Erjavec; Ajda Pretnar;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)
 • Open Access English
  Authors: 
  Lucia Vlášková; Hana Strachoňová;
  Publisher: Unpublished

  As a growing field of study within sign language linguistics, sign language lexicography faces many challenges that have already been answered for audio-oral language material. In this paper, we present some of these challenges and methods developed to help navigate the...

 • Open Access
  Authors: 
  Jakob Lenardič; Darja Fišer;
  Publisher: University of Ljubljana

  This paper first presents a comparative analysis of modal adverbs in doctoral theses in the humanities and social sciences on the one hand, and in natural and technical sciences on the other from the 1.7-billion-token corpus of Slovenian academic texts KAS (Erjavec et a...

 • Open Access English
  Authors: 
  Matej Ulčar; Anka Supej; Marko Robnik-Šikonja; Senja Pollak;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)
  Project: EC | EMBEDDIA (825153)

  In recent years, the use of deep neural networks and dense vector embeddings for text representation have led to excellent results in the field of computational understanding of natural language. It has also been shown that word embeddings often capture gender, racial a...