Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
171 research outcomes, page 1 of 18
 • publication . Other literature type . Article . 2021 . Embargo End Date: 01 Jul 2021
  Open Access
  Authors:
  Dolores Lemmenmeier-Batinić;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ljubljana University Press

  This paper describes the procedure of building a TEI-XML corpus of spoken Serbian starting from raw transcripts. The corpus consists of semi–structured interviews, which were gathered with the aim of investigating forms of address in Serbian. The interviews were thoroug...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Jakob Lenardič; Darja Fišer;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)

  This paper first presents a comparative analysis of modal adverbs in doctoral theses in the humanities and social sciences on the one hand, and in natural and technical sciences on the other from the 1.7-billion-token corpus of Slovenian academic texts KAS (Erjavec et a...

 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Rok Mrvič; Špela Zupančič;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)

  Potreba po večji prisotnosti narečnih vsebin na spletu in njihovi interaktivni multimedijski predstavitvi, predvsem strokovno zasnovanih dialektoloških virov in orodij, je spodbudila interdisciplinarno sodelovanje različnih fakultet Univerze v Ljubljani, zlasti Filozofs...

 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Katja Meden; Ana Cvek;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)

  Začetki Zgodovinarskega indeksa citiranja segajo v leto 2003, ko so raziskovalci Inštituta za novejšo zgodovino začeli spremljati in sistematično popisovati citate za prijave projektov in programov na ARRS. Citatni indeks je doživel nekaj nadgradenj, poskusov harmonizac...

 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Matej Ulčar; Anka Supej; Marko Robnik-Šikonja; Senja Pollak;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)

  In recent years, the use of deep neural networks and dense vector embeddings for text representation have led to excellent results in the field of computational understanding of natural language. It has also been shown that word embeddings often capture gender, racial a...

 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Darja Fišer; Tomaž Erjavec; Ajda Pretnar;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)
 • publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Vlášková, Lucia; Strachoňová, Hana;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)

  As a growing field of study within sign language linguistics, sign language lexicography faces many challenges that have already been answered for audio-oral language material. In this paper, we present some of these challenges and methods developed to help navigate the...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Darinka Verdonik; Simona Majhenič; Špela Antloga; Sandi Majninger; Marko Ferme; Kaja Dobrovoljc; Simona Pulko; Mira Krajnc Ivič; Natalija Ulčnik;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)

  Prispevek izhaja iz treh izzivov, ki jih zaznavamo pri pouku slovenščine v višjih razredih osnovnih šol in v srednjih šolah: kako odpraviti napake knjižne norme, ki vztrajajo v pisnih izdelkih učencev; kako izboljšati frazeološko kompetenco; kako izboljšati sporazumeval...

 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Lucija Gril; Mirjam Sepesy Maučec; Gregor Donaj; Andrej Žgank;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)

  Na področju govornih in jezikovnih tehnologij predstavlja avtomatsko razpoznavanje govora enega izmed ključnih gradnikov. V prispevku bomo predstavili razvoj avtomatskega razpoznavalnika slovenskega govora za domeno dnevnoinformativnih oddaj. Arhitektura sistema je zasn...

 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Toma Tasovac; Ana de Castro Salgado; Rute Costa;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ljubljana University Press, Faculty of Arts)

  The modelling and encoding of polylexical units, i.e. recurrent sequences of lexemes that are perceived as independent lexical units, is a topic that has not been covered adequately and in sufficient depth by the Guidelines of the Text Encoding Initiative (TEI), a de fa...

  Add to ORCIDorcid
171 research outcomes, page 1 of 18