Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
11,024 Research products, page 1 of 1,103

 • Open Access
 • Other ORP type
 • Norwegian
 • Norwegian Open Research Archives

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2023
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Stræte, Egil Petter;
  Country: Norway
 • Other research product . Other ORP type . 2023
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Riksantikvaren;
  Publisher: Riksantikvaren
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Fuglestad, Eirik Magnus;
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Sørheim Nilsen, Toril; Ingul, Jo Magne; Askeland, Kristin Gärtner; Haugland, Bente Storm Mowatt; Adolfsen, Frode; Havik, Trude; Neumer, Simon-Peter; Rye, Marte; Bania, Elisabeth Valmyr; Kyrrestad, Henriette; +1 more
  Country: Norway

  Source at https://www.dagsavisen.no/. Pilotprosjektet «Back2chool» er ikke svaret på alt. et finnes ingen quick-fix på uønsket skolefravær.

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo;
  Publisher: NIFU
  Country: Norway

  Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12. oktober 2021. Støre-regjeringen, som tiltrådte 14. oktober, fremmet forslag til endringer i budsjettforslaget for 2022 gjennom en tilleggsproposisjon som ble lagt fram 8. november 2021. De samlede bevilgningene i Prop. 1 S (2021-2022) til forskning og utviklingsarbeid (FoU) er anslått til 42,7 mrd. kr, 1,9 mrd. kr mer enn i vedtatt budsjett 2021. Det gir en nominell vekst på 4,7 prosent og en realvekst på 2,1 prosent.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Schwach, Vera; Svartefoss, Silje Marie; Karlstrøm, Henrik;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  Offentlig forvaltning anses primært som bruker av forskning. Men det er klare indikasjoner på at forvaltningens interne analyse- og utredningsarbeid har økt. I dette notatet undersøker vi i hvilken grad forvaltningsorganer driver eget forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Vi gransker omfanget av FoU og drøfter mulige forklaringer på volumet. Vi stiller spørsmål om hvordan en FoU-oppbygging kan innvirke på forskningsinstituttenes virksomhet og på forskningssystemet generelt. Artikkelen drøfter også om OECDs definisjon av FoU gjenspeiler forskning og ikke minst utviklingsarbeid i praksis.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Bertheussen, Bernt Arne;
  Country: Norway
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Nesset, Tore;
  Country: Norway

  Leserinnlegg i tidsskriftet Dag og Tid, ISSN 0803-334X, 01.07.2022. Medan russisk artilleri gjer sitt beste for å legge byane i Aust-Ukraina i grus, blir dei russiske styresmaktene kvar dag råka av språklege «missil». Lat oss sjå nærmare på tre klassikarar i det språklege våpenarsenalet.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ingeborgrud, Lina; Koch, Per; Svartefoss, Silje Marie;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et halvdags fremtidslaboratorium om kunstig intelligens arrangert innenfor rammene av AFINO-senteret for ansvarlig forskning og innovasjon. Øvelsen ble gjennomført den 4. april 2022 i samarbeid mellom NIFU og Handelshøgskolen BI. Målet var å drøfte fremtidige muligheter og utfordringer som kan følge av bruk av kunstig intelligens i Norge og verden for øvrig. AI gir store muligheter for innovasjon på nesten alle samfunnsområder, men gir også utfordringer på områder som personlig frihet, demokrati, rettferdighet og sosial inkludering.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Bache, Ida Wolden;
  Country: Norway
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
11,024 Research products, page 1 of 1,103
 • Other research product . Other ORP type . 2023
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Stræte, Egil Petter;
  Country: Norway
 • Other research product . Other ORP type . 2023
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Riksantikvaren;
  Publisher: Riksantikvaren
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Fuglestad, Eirik Magnus;
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Sørheim Nilsen, Toril; Ingul, Jo Magne; Askeland, Kristin Gärtner; Haugland, Bente Storm Mowatt; Adolfsen, Frode; Havik, Trude; Neumer, Simon-Peter; Rye, Marte; Bania, Elisabeth Valmyr; Kyrrestad, Henriette; +1 more
  Country: Norway

  Source at https://www.dagsavisen.no/. Pilotprosjektet «Back2chool» er ikke svaret på alt. et finnes ingen quick-fix på uønsket skolefravær.

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo;
  Publisher: NIFU
  Country: Norway

  Solberg-regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12. oktober 2021. Støre-regjeringen, som tiltrådte 14. oktober, fremmet forslag til endringer i budsjettforslaget for 2022 gjennom en tilleggsproposisjon som ble lagt fram 8. november 2021. De samlede bevilgningene i Prop. 1 S (2021-2022) til forskning og utviklingsarbeid (FoU) er anslått til 42,7 mrd. kr, 1,9 mrd. kr mer enn i vedtatt budsjett 2021. Det gir en nominell vekst på 4,7 prosent og en realvekst på 2,1 prosent.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Schwach, Vera; Svartefoss, Silje Marie; Karlstrøm, Henrik;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  Offentlig forvaltning anses primært som bruker av forskning. Men det er klare indikasjoner på at forvaltningens interne analyse- og utredningsarbeid har økt. I dette notatet undersøker vi i hvilken grad forvaltningsorganer driver eget forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Vi gransker omfanget av FoU og drøfter mulige forklaringer på volumet. Vi stiller spørsmål om hvordan en FoU-oppbygging kan innvirke på forskningsinstituttenes virksomhet og på forskningssystemet generelt. Artikkelen drøfter også om OECDs definisjon av FoU gjenspeiler forskning og ikke minst utviklingsarbeid i praksis.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Bertheussen, Bernt Arne;
  Country: Norway
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Nesset, Tore;
  Country: Norway

  Leserinnlegg i tidsskriftet Dag og Tid, ISSN 0803-334X, 01.07.2022. Medan russisk artilleri gjer sitt beste for å legge byane i Aust-Ukraina i grus, blir dei russiske styresmaktene kvar dag råka av språklege «missil». Lat oss sjå nærmare på tre klassikarar i det språklege våpenarsenalet.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ingeborgrud, Lina; Koch, Per; Svartefoss, Silje Marie;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et halvdags fremtidslaboratorium om kunstig intelligens arrangert innenfor rammene av AFINO-senteret for ansvarlig forskning og innovasjon. Øvelsen ble gjennomført den 4. april 2022 i samarbeid mellom NIFU og Handelshøgskolen BI. Målet var å drøfte fremtidige muligheter og utfordringer som kan følge av bruk av kunstig intelligens i Norge og verden for øvrig. AI gir store muligheter for innovasjon på nesten alle samfunnsområder, men gir også utfordringer på områder som personlig frihet, demokrati, rettferdighet og sosial inkludering.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Bache, Ida Wolden;
  Country: Norway
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.