Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
10,963 Research products, page 1 of 1,097

 • Other ORP type
 • Norwegian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Arntzen, Svein Kristian;
  Country: Norway

  Jeg viser til Jóhan Williams innlegg i Fiskeribladet 12. august 2022 om strukturordninger, og gir i det følgende en juridisk redegjørelse for samfiskeordningen og grunnrettigheter. Mitt innlegg er dermed et bidrag i den pågående debatt om rammebetingelser for den minste...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Båtnes, Maria; Løes, Anne-Kristin;
  Publisher: NORSØK

  As part of the project "Farmers and the city: enhancing added value and sustainability through optimized use of urban and peri-urban farm resources (URBANFARMS)", NORSØK has worked to develop a tool for calculating nutrient balances in small-scale vegetable cultivation ...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Nesset, Tore;
  Country: Norway

  Leserinnlegg i tidsskriftet Dag og Tid, ISSN 0803-334X, 01.07.2022. Medan russisk artilleri gjer sitt beste for å legge byane i Aust-Ukraina i grus, blir dei russiske styresmaktene kvar dag råka av språklege «missil». Lat oss sjå nærmare på tre klassikarar i det språkle...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Holtermann, Helge; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Wiborg, Vegard; Fidjeland, Andreas;
  Publisher: NIFU
  Country: Norway

  Overgangen fra utdanning til arbeidsmarked for nylig masterutdannede var i november 2021 klart lettere enn året før. Andelen som var arbeidsledig, undersysselsatt eller hadde en jobb som samsvarte dårlig med utdanningen, var den laveste observerte de siste ti årene. Lik...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Mariager-Anderson, Kristina;

  Hvordan kan karriereveiledere oppdage og best mulig støtte ungdommer som tenker på å avbryte utdanningsløpet? Hvordan kan karriereveiledere bli bedre til å forstå hva som skjer når unge har det vanskelig og vakler, og hva kan øke ungdommens trivsel og utholdenhet?

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Skaar, Elin;
  Country: Norway

  GRANSKING: Her er ei oppmoding til sannings- og forsoningskommisjonen: Skap debatt, skap forventningar og involver majoritetsbefolkinga. Få oss til å venta på sluttrapporten med entusiasme!

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Restricted Norwegian
  Authors: 
  Garcia, Ana Maria Macias;
  Publisher: Edicions Bellaterra
  Country: Denmark

  Det er en udbredt forestilling, at mennesket grundlæggende er dovent og egoistisk. På baggrund af ny forskning leverer forfatterne en menneske- og samfundsanalyse, der viser, at mennesket biologisk har et indbygget talent for samarbejde, hjælpsomhed og omsorg.Homo Solid...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Storås, Rigmor;
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole Bergen
  Country: Norway

  Oppgaven tar utgangspunkt i gestaltterapi, og Hostrups idé om at gestaltterapeuten skal bidra til at individet får en positiv utvikling ved å bli oppmerksom på den sammenheng som det er mellom klientens tanker og følelser, og da skape innsikt hos klienten.

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Litlabø, Malene;
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole Bergen
  Country: Norway

  "I denne oppgåva vil eg reflektere over og drøfte dei moglegheiter og begrensningar eg som vegleiar hadde i møte med gruppa i lys av ulike kontaktformer som kom i spel. Ettersom oppgåva er knytt til gruppevegleiing, vil det samstundes vera naturleg å nytte gruppeteori f...

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Stige, Bjørg Synnøve;
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole Bergen
  Country: Norway

  Forhåndssamtale, eller advance care planning, er et kjent verktøy som brukes i økende grad i helsetjenesten i Norge. Nasjonale føringer er veiledende for hvordan og hvorfor forhåndssamtaler bør være en del av lindrende behandling i Norge. Det er likevel liten systematik...