Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (4)
Download Results
125 research outcomes, page 1 of 13
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Riad, Tomas;
  Publisher: Stockholms universitet, Svenska/Nordiska språk
  Country: Sweden

  Hur man uppfattar, läser och förstår språk kallas reception och står i kontrast till produktion, som handlar om att tala och skriva. Receptionen uppfattas numera som en mycket aktiv process när man lär sig språk och den innehåller flera moment som vi ska uppmä...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Wulff, Helena;
  Publisher: Stockholms universitet, Socialantropologiska institutionen
  Country: Sweden

  Writing is key in anthropology, as one of its main modes of communication. Teaching, research, publications, and outreach all build on, or consist of, writing. This entry traces how anthropological writing styles have evolved over time according to changing politics in ...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Mesch, Johanna; Cortes, Elísabet Eir;
  Publisher: Stockholms universitet, Avdelningen för teckenspråk
  Country: Sweden
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  De Luca, Anna; Baltag, Crina;
  Publisher: Stockholms universitet, Juridiska institutionen
  Country: Sweden

  Publicerad i Kluwer Arbitration Blog 2021-11-05

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Svendsen, Jens Martin;
  Publisher: Stockholms universitet, Marknadsföring
  Country: Sweden
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Nordlund, Maria;
  Publisher: Stockholms universitet, PRIM-gruppen
  Country: Sweden

  Ett kollegialt stöd för lärare och lärarlag som arbetar med vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund och undervisar i matematik. Artikeln ger en generell bild hur begreppet numeracitet kan förklaras och kopplas till bedömning och kartläggning. Texten belyser också...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Fleury, Luana Candido; Fournier, Marie; Volvach, Natalia;
  Publisher: Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning
  Country: Sweden

  The Linguistic Landscape of Covid-19 Workshop

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Undeman, Emma; Rasmusson, Kristina; Kokorite, Ilga; Leppänen, Matti; Mørk Larsen, Martin; Pazdro, Ksenia;
  Publisher: Stockholms universitet, Stockholms universitets Östersjöcentrum
  Country: Sweden

  Urban wastewater treatment plants are important collection points for many chemical contaminants, often called micropollutants, which are widespread in the aquatic environment. Currently, this issue is not being sufficiently addressed by regional policy and EU-wide legi...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Aldenius, Erica; Severyd, Victor;
  Publisher: Stockholms universitet, PRIM-gruppen
  Country: Sweden

  Att lyfta fram språket i matematiken kan stötta många elever i sin förståelse, både elever med svenska som modersmål och flerspråkiga elever. Forskning kring matematik och flerspråkighet visar att elever gynnas av tvåspråkig undervisning tillsammans med exempelvis moder...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Johansson, Patrik;
  Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
  Country: Sweden

  Tänk om det vore möjligt att resa i tiden. Det är en fantasi som många barn har haft. Dessvärre är det omöjligt. Det näst bästa kanske är att förnimma det förflutna genom historiska källor. Historiska föremål, texter och bilder kan ofta förmedla en omedelbar närhet till...

125 research outcomes, page 1 of 13