Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
115 Research products, page 1 of 12

 • 2017-2021
 • Article
 • SE
 • Swedish
 • Publikationer från Umeå universitet

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Stina Westerlund;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
  Country: Sweden

  En karriärstegsreform introducerades 2013 i svensk skola med den nya befattningen förstelärare. Reformen avsåg förbättra elevers resultat genom stärkt lärar­professio­na­lism. Syftet med denna artikel är att undersöka hur slöjdlärares professionella identiteter framträd...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Angelica Börjesson; Lena Enqvist;
  Publisher: Umeå universitet, Juridiska institutionen
  Country: Sweden

  I Sverige kan förebyggande sjukpenning lämnas till den som genomgår medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering i syfte att förebygga sjukdom, förkorta sjukdomstiden, eller helt eller delvis förebygga eller häva nedsättning av arbetsförmågan. Syftet med förmånen...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Stina Westerlund; Marcus Samuelsson;
  Publisher: Linköpings universitet, Pedagogik och didaktik
  Country: Sweden

  Denna artikels tänkbara svar på frågan varför vi har slöjd i den svenska grundskolan är förankrat i teorier om motstånd (Senneth, 2008) och teorier om kommunikation och ledarskap (Hamre m.fl., 2013). Svaret pekar på en potential knuten till att lärare i slöjd medvetet l...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Joakim Kulin; Ingemar Johansson Sevä; Mikael Hjerm; Filip Fors Connolly;
  Publisher: Umeå universitet
  Country: Sweden

  Worry about the coronavirus pandemic in Sweden The purpose of this study is to provide insight into individuals’ degree of worrying about the corona pandemic in Sweden. Using survey data (n=3,040), we study: 1) how widespread worrying about the corona pandemic is; 2) wh...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Åström Elmersjö, Henrik;
  Publisher: Umeå universitet
  Country: Sweden

  This article analyses Swedish upper secondary school history teachers’ views regarding teaching the ‘uses of history’ and the potential connections between those views and views regarding the epistemological nature of history in general. In the Swedish syllabus for hist...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Ekman, Inger; Jacobsson, Lars;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete
  Country: Sweden

  Självskadande handlingar relateras ofta till psykisk ohälsa vilket medfört att de som skadar sig själva uppfattas vara i behov av psykologisk eller psykiatrisk behandling. Med hänvisning till att ett stort antal ungdomar skadar sig själva finns anledning att ompröva kon...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Enqvist, Lena;
  Publisher: Umeå universitet, Juridiska institutionen
  Country: Sweden
 • Publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors: 
  Bylund, Christine; Liliequist, Evelina; Silow Kallenberg, Kim;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
  Country: Sweden
 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Örestig, Johan;
  Publisher: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen
  Country: Sweden

  Allt fler pekar ut staten som den enda delen av samhället med kraft och resurser nog att driva igenom en snabb utfasning av fossildrivna verksamheter. I denna essä diskuterar jag dilemmat att en sådan klimatomställning förväntas ske under en period då den representativa...

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Lindqvist, Anna; Pastorek Gripson, Märtha;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
  Country: Sweden

  Syftet är att generera kunskap om förskollärares erfarenheter av, och didaktiska reflektioner om undervisning i dans relaterat till innehåll och metoder i förskolan. Förskollärarna deltar i ett aktionsforskningsprojekt och arbetar med dans utifrån ett uttalat genus- och...