Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
3,249 Research products, page 1 of 325

 • DK
 • Danish
 • Online Research Database In Technology

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Andersen, Rune Korsholm; Trotta, Gianluca; Gunnarsen, Lars;
  Publisher: DTU
  Country: Denmark

  I danske etageejendomme fordeles bygningens samlede varmeudgift som regel blandt lejlighederne ved hjælp af varmefordelingsmålere. Denne regnskabsform resulterer ofte i et lavere varmeforbrug sammenlignet med metoder, hvor udgiften fordeles efter lejlighedernes areal. M...

 • Publication . Article . 2022
  Open Access Danish
  Authors: 
  Annette Bruhn; Lone Thybo Mouritsen; Susan Løvstad Holdt; Marianne Thomsen; Martin Riis Weisbjerg;
  Country: Denmark

  Dyrkning, høst og anvendelse af tang kan være ét af mange nødvendige virkemidler, vi skal bruge for at dreje verden i en mere bæredygtig retning. Du får her en aktuel status på mulighederne og udfordringerne i at anvende tang til for eksempel bæredygtige fødevarer og dy...

 • Publication . Conference object . 2022
  Open Access Danish
  Authors: 
  Raarup, Beatrice;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Seyed Soheil Mansouri; Matrin Peter Andersson; Izabela Balicka; Christian Beenfeldt;
  Country: Denmark

  Quantum Computing kan bruges til at studere en bred vifte af emner lige fra katalysatorers reaktivitet til komplekse optimeringer af produktionsanlæg. Teknologien kan således bidrage til udvikling af avanceret og effektiv terapeutik samt udvikling af mere effektive og m...

 • Open Access Danish
  Country: Denmark

  DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen Kemisk Risikovurdering og GMO, er af Fødevarestyrelsen blevet bedt om at foretage en sundhedsmæssig vurdering af fundne mængder af Tartrazin (E 102) og Allura Red AC (E 129) i en krydderblanding (Tandoori).

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Danish
  Authors: 
  Malmgren, Asta Charlotte Aas; Christiansen, Hjalmar;
  Publisher: Technical University of Denmark
  Country: Denmark

  Rejseaktiviteten falder, når vi bliver ældre. I dette faktaark undersøges transportvanerne for befolkningen fra 60 år og opefter. Befolkningen i denne gruppe har et gennemsnitligt transportarbejde på 28,5 km, foretager 2,4 ture og bruger 48 minutter pr. person pr. dag.F...

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Jensen, Bodil Hamborg; Bennekou, Susanne Hougaard;
  Country: Denmark

  Fødevarestyrelsen har bedt DTU Fødevareinstituttet om en sundhedsmæssig risikovurdering af en prøve indeholdende nudler med restindhold af ethylenoxid (sum) på 0,08 mg/kg og grønsagsmix med restindhold af ethylenoxid (sum) på 1,1 mg/kg.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Danish
  Authors: 
  Berg, Søren;
  Publisher: DTU Aqua
  Country: Denmark

  Københavns Havn byder på mange muligheder for lystfiskeri, og der er i dag kun ganske få steder, der ikke må lystfiskes. Det er dog bestemt, at bundfiskene ål og skrubbe samt arterne aborre sild og torsk skal genudsættes. De kan være usunde at spise grundet indhold af t...

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Jensen, Bodil Hamborg; Bennekou, Susanne Hougaard;
  Country: Denmark

  Fødevarestyrelsen har bedt DTU Fødevareinstituttet om en sundhedsmæssig risikovurdering af et batch byggræs med restindhold af ethylenoxid (sum) på henholdsvis 786 mg/kg og 1090 mg/kg. Det pågældende batch er anvendt i kosttilskud, der også ønskes en risikovurdering af.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Timmermann, Karen; Christensen, Jesper; Sveegaard, Signe; Hansen, Flemming Thorbjørn; Teilmann, Jonas; Larsen, Martin Mørk; Jepsen, Niels; Hansen, Jens Würgler;
  Publisher: DTU Aqua
  Country: Denmark

  Miljø- og naturtilstanden i Lillebælt er presset af bl.a. eutrofiering med iltsvind mm. til følge, trawlfiskeri, miljøfremmede stoffer og manglende levesteder for dyr og planter. Vandområderne i Lillebælt lever ikke op til kravene i vandrammedirektivet og N2000-områdern...