Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3 )
Download Results
18,746 research outcomes, page 1 of 1,875
 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Adelina Yefimenko;
  Publisher: Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine

  Relevance of the study. In modern opera directing, the phenomenon of interpolation is becoming more and more frequent. These are text inserts that do not belong to the author; they are not in the original work. So interpolation, as an element of interpretation, has not ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Попков, Василь Васильович;
  Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

  Study of the history of concepts and political solutions of American liberalism allows us to conclude that it is original phenomenon distinctive from European traditions. Its primary distinction is mass social base and considerable involvment into American political pro...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Шелковий, Олександр Миколайович; Феденюк, Дмитро Віталійович; Набока, Олена Володимирівна;
  Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

  У статті проведено аналіз підходів до механоскладального виробництва з нижнім рівнем серійності. Показано, що складальний про-процес є ключовим елементом, що визначає точність і собівартість вузла в цілому. Визначено завдання, які необхідно вирішити для забезпечення вис...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Комаренко, А. М.;
  Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

  Ні в кого не викликає сумніву той факт, що право громадян на працю є одним з головних в системі конституційних прав. Воно є таким же природним, властивим людині, як і право на життя. Від того, наскільки реальне це право, залежить реальність інших конституційних прав соц...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Білоусова, Наталя;
  Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

  A topical issue concerning the modern domestic professional education, i.e., the training and certification of specialists in the postgraduate period for the pharmaceutical industry, was examined in the article. Foreign and domestic scientific literature on the problem ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Nisic, Katarina;
  Publisher: National Academy of Culture and Arts Management

  The purpose of the article of this article is to substantiation the peculiarities of the relationship of the education of Serbian accordionists and the specifics of the Ukrainian accordion school, as well as highlighting various aspects of training Serbian accordionists...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Лімін, Вей;
  Publisher: State Higher Education Establishment “Donbas State Pedagogical University”

  Стаття розкриває рівні сформованості творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва в педагогічних університетах, а саме: високий, середній та низький. За результатами констатувального етапу експериментального дослідження, що здійснювалось у процесі навчальної ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Дзьоба, У. О.;
  Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

  На сегодняшний день все более актуальным является вопрос поиска эффектив­ных методов мониторинга состояния инженерных сооружений и геологических условий в местах их локализации. Для решения прикладных инженерно-эколо­гических, геолого-геофизических и гидрогеологических ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Світлана Володимирівна Свірко; Ігор Миколайович Яремчук; Димитрій Олександрович Грицишен;
  Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"

  У роботі обґрунтовано виокремлення у межах попереднього державного аудиту таких підвидів, як: попередній аудит проєкту головного фінансово-планового документа країни – Державного бюджету країни; попередній аудит проведення фактичних трансакцій щодо публічних коштів та і...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Балаценко, Гліб Ігорович;
  Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського

  В бакалаврській дипломній роботі досліджені можливості технології Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) та реалізовані програмні засоби навчання використанню її можливостей у віртуальному навчальному середовищі Moodle. Intel TXT перевіряє середовище запуску та ...

18,746 research outcomes, page 1 of 1,875