Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
1,614 research outcomes, page 1 of 162
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Urbaniak, Aneta;
  Publisher: Zenodo

  {"references": ["Baranowska G., Wymuszone zagini\u0119cia w Europie. Kszta\u0142towanie si\u0119 mi\u0119dzynarodowych standard\u00f3w zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialno\u015bci pa\u0144stw, Warszawa 2017.", "Biehal N., Mitchell F., Wade J., Lost from view. Miss...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Czesław Greń; Oleg Aleksandrowicz; Krzysztof Lubecki;
  Publisher: Zenodo

  New locality of Paracymus aeneus (Germar, 1824) (Coleoptera: Hydrophilidae) in Poland. Paracymus aeneus has been previously recorded in Poland based on a single finding published in 2006, on inland salt marsh surrounding salty springs in the Kołobrzeg. The paper present...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Ignacy Dudkiewicz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  The crisis of public debate on the example of bioethical debate Both in scientific literature and journalism, there is the thesis about the low quality of the Polish bioethical debate. In support of this statement, the form of media and political discussions on the sub...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Weresa Marek;
  Publisher: Zenodo

  {"references": ["Benedykt XVI. (2005). Encyklika Deus caritas est, Pozna\u0144: Ksi\u0119garnia \u015aw. Wojciecha.", "Cambier, J., Leon-Dufour, X. (1973). Mi\u0142osierdzie, W: X. Leon-Dufour (red.), S\u0142ownik teologii biblijnej (s. 478 \u2013 483). Pozna\u0144-Wars...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Dubiel, Grzegorz; Bystrowski, Cezary; Woźnica, Andrzej Józef;
  Publisher: Zenodo

  Paper dedicated to the late Grzegorz Dubiel from Bystra (Poland)

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Varga Anna; Mozsgai Jozsef; Vityi Andrea; Borek Robert;
  Publisher: Zenodo

  Wypas na obszarach zadrzewionych ma ogromne znaczenie dla poprawy dobrostanu zwierząt. W kontekście zasad otrzymywania płatności bezpośrednich WPR i polityki rolnej, wypas w lesie i w zadrzewieniach może wciąż stanowić problem. Praca rolników, prowadzących wypas na grun...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Zalewski, Wojciech;
  Publisher: Zenodo

  {"references": ["I. Rzepli\u0144ska, Konfiskata mienia. Studium z historii polityki kryminalnej, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1997.", "Por. np. E. P\u0142ywaczewski, Wok\u00f3\u0142 postulatu tzw. konfiskaty rozszerzonej (rozszerzonego przepad...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Tarska, Monika;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  The issues of the legal status of married persons and co-members of marital property as participants in commercial companies, especially capital companies, cause a lot of controversy in the practice of legal transactions. Both the Commercial Companies Code and the provi...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Drobny, Wojciech; Cieślak, Zbigniew;
  Publisher: Zenodo

  {"references": ["Cie\u015blak Z., Jagielski J., R\u0105czka K., Komentarz do ustawy o s\u0142u\u017cbie cywilnej, Warszawa 1998.", "Cie\u015blak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Szpor G., Prawo administracyjne, Warszawa 2013.", "Cie\u015blak Z. (red.), Nauka administra...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Majer Kamil;
  Publisher: Zenodo

  {"references": ["Bastianel, S. Di Pinto, L. (1994). Biblijne podstawy etyki, Krak\u00f3w: WAM.", "Benedictus XV. (1920). Spiritus Paraclitus, 15 septembris 1920, Acta Apostolicae Sedis, Vol. XII n. 10, pp. 385-422.", "D\u0105browski, D. (1959). Podr\u0119czna encykloped...

  Add to ORCIDorcid
1,614 research outcomes, page 1 of 162