Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
215,671 Research products, page 1 of 21,568

 • Polish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Open Access Polish
  Authors: 
  Gizbert-Studnicki, Tomasz;
  Publisher: PWN
  Country: Poland
 • Publication . Review . 2021
  Open Access Polish
  Authors: 
  Zarychta, Paweł;
  Country: Poland
 • Publication . Other literature type . 2022
  Polish
  Authors: 
  Marecki, Piotr;
  Publisher: Electronic Literature Organization, Washington State University Vancouver
 • Open Access Polish
  Authors: 
  Marcinko, Marcin;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Country: Poland
 • Publication . Other literature type . 1968
  Polish
  Authors: 
  Jaworska, Władysława;
  Publisher: : NN
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2012
  Polish
  Authors: 
  Weyna, El��bieta;
  Publisher: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors: 
  Wąsikowska, Barbara;
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Country: Poland

  Eye tracking (okulografia) jest techniką opracowaną już ponad sto lat temu na potrzeby nauk takich jak psychologia czy medycyna. Jednak w ostatnich latach znalazła ona również szerokie zastosowanie w naukach ekonomicznych. W poniższym artykule omówiono sposób działania eye trackera oraz sposób analizy i prezentacji uzyskanych podczas badania danych. W artykule przedstawiono również przykłady zastosowań tej techniki w badaniach marketingowych. Barbara Wąsikowska

 • Polish
  Authors: 
  Skudrzyk, Aldona;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Country: Poland

  A voice in a Comparative Studies panel Polish Language Education as an Obligation.

 • Polish
  Authors: 
  Studenski, Ryszard;
  Country: Poland

  Występuje wiele różnych przyczyn podejmowania ryzyka. Zazwyczaj są nimi chęć zaoszczędzenia czasu, zmniejszenia wysiłku lub zwiększenia osiąga­nych korzyści (Starr, 1969). Ludzie ryzykują również w następstwie moty­wacji wzbudzonej odczuwaną potrzebą stymulacji i nowości (S t r e l au, 1974; Z u c k e r m a n , 1979), względnie w sytuacji dążenia do realizacji celów transgresyjnych (Ko z ie le c ki , 1987). Istnieją również dowody pozwalające sądzić, że źródłem motywacji do zachowań ryzykownych jest facylitujący wpływ grupy (Blank, 1968). Hazardziści np. zawierają bardziej ryzykowne zakłady w obecności innych niż samotnie ( B r o c k n e r i in. 1981). W zbioro­wych decyzjach podejmowane jest większe ryzyko niż w indywidualnych (W il czy ńs ka , 1979). Ryzykowanie jest również zachowaniem autoprezen- tacyjnym (Lightfoot, 1997; L e a r y, 1999), motywowanym chęcią utrzyma­nia lub poprawienia wizerunku społecznego[..]

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
215,671 Research products, page 1 of 21,568
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Open Access Polish
  Authors: 
  Gizbert-Studnicki, Tomasz;
  Publisher: PWN
  Country: Poland
 • Publication . Review . 2021
  Open Access Polish
  Authors: 
  Zarychta, Paweł;
  Country: Poland
 • Publication . Other literature type . 2022
  Polish
  Authors: 
  Marecki, Piotr;
  Publisher: Electronic Literature Organization, Washington State University Vancouver
 • Open Access Polish
  Authors: 
  Marcinko, Marcin;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Country: Poland
 • Publication . Other literature type . 1968
  Polish
  Authors: 
  Jaworska, Władysława;
  Publisher: : NN
 • Publication . Part of book or chapter of book . 2012
  Polish
  Authors: 
  Weyna, El��bieta;
  Publisher: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors: 
  Wąsikowska, Barbara;
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Country: Poland

  Eye tracking (okulografia) jest techniką opracowaną już ponad sto lat temu na potrzeby nauk takich jak psychologia czy medycyna. Jednak w ostatnich latach znalazła ona również szerokie zastosowanie w naukach ekonomicznych. W poniższym artykule omówiono sposób działania eye trackera oraz sposób analizy i prezentacji uzyskanych podczas badania danych. W artykule przedstawiono również przykłady zastosowań tej techniki w badaniach marketingowych. Barbara Wąsikowska

 • Polish
  Authors: 
  Skudrzyk, Aldona;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  Country: Poland

  A voice in a Comparative Studies panel Polish Language Education as an Obligation.

 • Polish
  Authors: 
  Studenski, Ryszard;
  Country: Poland

  Występuje wiele różnych przyczyn podejmowania ryzyka. Zazwyczaj są nimi chęć zaoszczędzenia czasu, zmniejszenia wysiłku lub zwiększenia osiąga­nych korzyści (Starr, 1969). Ludzie ryzykują również w następstwie moty­wacji wzbudzonej odczuwaną potrzebą stymulacji i nowości (S t r e l au, 1974; Z u c k e r m a n , 1979), względnie w sytuacji dążenia do realizacji celów transgresyjnych (Ko z ie le c ki , 1987). Istnieją również dowody pozwalające sądzić, że źródłem motywacji do zachowań ryzykownych jest facylitujący wpływ grupy (Blank, 1968). Hazardziści np. zawierają bardziej ryzykowne zakłady w obecności innych niż samotnie ( B r o c k n e r i in. 1981). W zbioro­wych decyzjach podejmowane jest większe ryzyko niż w indywidualnych (W il czy ńs ka , 1979). Ryzykowanie jest również zachowaniem autoprezen- tacyjnym (Lightfoot, 1997; L e a r y, 1999), motywowanym chęcią utrzyma­nia lub poprawienia wizerunku społecznego[..]

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.