Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
6 Research products, page 1 of 1

 • 2022-2022
 • Open Access
 • “Lituanistika”, International Research Database

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Rima Karsokienė;

  Tyrimo aktualumą lemia tai, kad turizmo industrija išgyvena patį sunkiausią laikotarpį savo istorijoje dėl 2020 m. sausio 30 d. Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtos COVID-19 krizės, kuri palaipsniui virto ir 2020 m. kovo 11 d. buvo įvardyta pasauline pandemija. Kelionių suvaržymai, įvesti siekiant sustabdyti viruso plitimą, pragaištingai paveikė visą turizmo industriją tiek visame pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Turizmas – itin svarbi pasaulio ekonomikos infrastruktūros dalis, Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis, generuojanti 10 proc. bendrojo vidaus produkto ir išlaikanti 1 iš 10 visų pasaulio darbo vietų. Turizmo sektorius yra itin dinamiškas, reikalaujantis greitos reakcijos į kintančią aplinką ir rinką. Tačiau taip pat turizmas yra labiausiai COVID-19 pandemijos paveiktas sektorius. Pasklidus COVID-19 pandemijai, VVTAT duomenimis, kelionių organizatoriai Lietuvoje per 2020 metus patyrė 9,5 mln. Eur nuostolių, o jų pajamos vidutiniškai krito 58 proc. Darbo tikslas – išanalizuoti keliautojų elgsenos ir pasirinkimo motyvus pandemijos metu. The relevance of this study is determined by the fact that the tourism industry is undergoing the most difficult period in its history due to the COVID-19 pandemic. Travel restrictions imposed to stop the spread of the virus have had a devastating effect on the entire tourism industry, both worldwide and in Lithuania. Tourism is a vital part of the infrastructure of the world economy, generating 10% of total GDP according to the United Nations World Tourism Organization. Hence, this industry was maintaining 1 in 10 of all jobs worldwide before the COVID-19 pandemic. The tourism sector is very dynamic, requiring a rapid response to a changing environment and market. However, tourism is also the sector most affected by the COVID-19 pandemic. After the start of the COVID-19 pandemic, tour operators in Lithuania suffered €9.5 million in losses throughout 2020, and their income fell by an average of 58%.The aim of this article is to analyze the motives and choices of travelers’ behavior regarding travel priorities during a pandemic.The research methodology consisted of the analysis of scientific literature alongside documentary and statistical data regarding the effects of the COVID-19 pandemic on the tourism sector. This was accompanied by quantitative research on travelers’ behavior in Lithuania.The results of this study unequivocally show that the impact of the COVID-19 pandemic on travelers was over 89%. Due to the changing quarantine conditions brought about by the COVID-19 pandemic in various countries, last-minute travel is expected to become popular for reasons of financial security and allowing more predictable travel dates. The travel industry, after having been affected by the global pandemic, encourages hobby, tailor-made trips, or even specific reconstructions of the most popular prepandemic trips that are designed around the individual needs of travelers. Respondents also indicated that the future of safe travel lies in vaccine passports and, although it is not yet known exactly whether vaccination inhibits the spread of the disease, acquired immunity and resistance to the COVID-19 virus provides an opportunity to avoid severe complications or even death. A survey of travelers revealed that 67.1% of respondents would choose a vaccine passport, and the Chi-squared test found that travel planning differed statistically significantly depending on the introduction of vaccination passports. This means that travel planning would be more active if vaccination passports were introduced to allow unrestricted travel without testing and quarantine.

 • Other research product . 2022
  Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Aleksandravičius, Povilas;

  Straipsnyje gretinamos atvirosios visuomenės ir organiškosios valstybės sampratos. Aptariama atvirosios visuomenės koncepto atsiradimo genezė ir išryškinamos pamatinės jos prasmės Henri Bergsono ir Karlo Popperio tekstuose. Abiejų sąvokos kūrėjų koncepcijoms būdingi bendri bruožai – siekiai filosofiškai pagrįsti tarptautinį bendradarbiavimą, taiką, demokratiją, socialinį teisingumą, nuolatinės institucijų reformos būtinybę. Tačiau pagrindimo pobūdis skiriasi. Popperio nuomone, tam užtenka racionalaus dialogo ir būtina svarstyti paties racionalumo modalumus. Priešingai tam tikroms istoriografijoje įsitvirtinusioms nuomonėms, Bergsonas neneigia racionalumo būtinybės atvirosios visuomenės formavimosi koncepcijoje, bet siekia nuodugnesnio jo antropologinio pagrindimo trukmės intuicijoje. Abiem atvejais atvirosios visuomenės koncepcija buvo sukurta reaguojant į laikotarpio problemas ir dvasią. Į tas pačias problemas reagavo ir Lietuvos mąstytojai, sukūrę organiškosios valstybės teoriją. Ir turiniu, ir antropologiniu pagrindimu organiškoji valstybė struktūriškai atitinka Popperio, o ypač Bergsono, atvirosios visuomenės koncepciją. In this paper, the concepts of open society and organic state are compared. A genesis of the emergence of the concept of open society is performed, and its foundational meanings, as drawn in the texts of Bergson and Popper, are highlighted. The conceptions of both creators of the concept are characterized by common features – striving to substantiate philosophically international cooperation, peace, democracy, social justice, and the necessity of the constant reform of institutions. However, the nature of this substantiation differs. In Popper’s mind, a rational dialogue is sufficient for this, and it is necessary to discuss the modalities of rationality itself. Contrary to certain opinions that are established in historiography, Bergson does not deny the necessity of rationality in the formation of open society, but seeks its deeper anthropological substantiation in the intuition of duration. In both cases, the conception of open society was created as a reaction to the problems and spirit of the time. Lithuanian thinkers reacted to the same problems and created the theory of organic state. Organic state, both from the perspective of its content and anthropological substantiation, structurally corresponds to the conception of open society of Popper and, especially, to that of Bergson.

 • Open Access English
  Authors: 
  Doblytė, Sigita;

  Trust –a critical mechanism to manage vulnerability amidst uncertainty – may greatly influence healthcare practices, and consequently, its objectives. Building upon the work of Jürgen Habermas and the framework of trust chains, the aim of this article is to unpack how trust dynamics between the state, the provider, and the service user shape the functioning of mental healthcare in one of the former Soviet states – Lithuania. The case is of interest to medical sociology due to the region’s historical and contemporary context. By drawing on in-depth interviews with healthcare providers and users, I demonstrate how the chains of reciprocal distrust underpin the workings of the mental health system and how the actors in turn employ a range of responses to such distrust. The instances of trusting relations nevertheless demonstrate how trust might facilitate the strive for mental healthcare that is more accessible, efficient, and of higher quality.

 • Open Access English
  Authors: 
  Dijokienė, Dalia; Navickienė, Eglė; Riaubienė, Edita;

  The field of contemporary Lithuanian architecture is influenced by architects from different periods with different attitudes. This is manifested by increasing miscommunication between generations of architects and a crisis of values. Various tensions in the community of architects triggered the idea to look to the past and examine the self-awareness of professional architects in Soviet society. In this study, we delved into their understanding of the architect’s mission, role, status, and significance in society through their expectations, powers, impact, and perceived responsibility. This study is based on semi-structured in-depth interviews with 9prominent and influential architects who received their professional education in post-war Lithuania and were actively working in the Soviet period (1955–1990) and later. In general, Lithuanian architects managed to withstand Soviet doctrine and remained loyal to Western cultural values. The study’s findings reveal five components of the architect’s self-awareness, which define the dual scope of this field, where architects perform their direct professional tasks and where they express themselves as people of culture. The selfawareness crisis becomes prominent in the main axis of the architect’s choice of art creator vs. service provider, where Lithuanian modernists position themselves as artist–creator’, leading to frustration regarding the current reality.

 • Open Access English
  Authors: 
  Ališauskienė, Milda; Žilys, Apolonijus;

  This paper analyzes the phenomenon of anticlericalism in contemporary Lithuania, applying a sociohistorical approach. It starts with a discussion on the problem of criticism of religion and anticlericalism in contemporary societies, and particularly Lithuania. The empirical part of the paper provides a statistical data analysis of two surveys, conducted in 2012 and 2018. The secondary data analysis showed that age and place of residence of Roman Catholics in Lithuania were statistically meaningful factors for the formation of anticlerical stances. Younger respondents expressed more critical stances towards the clergy, while respondents living in large cities of the country had more relaxed stances towards clergy than those living in small towns and rural areas. Living in a proximity to a Roman Catholic church in rural areas determined the prevalent anticlerical attitudes among the Lithuanian population.

 • Open Access English
  Authors: 
  Biliūnaitė, Ieva; Kazlauskas, Evaldas; Sanderman, Robbert; Andersson, Gerhard;

  Introduction. A demand for informal care exists worldwide. Lithuania presents an interesting case example where the need for the informal care is increasing, but relatively little research has been conducted documenting caregivers’ experiences and needs. Objectives. The main objective of this study was to investigate Lithuanian informal caregiver characteristics, support needs and burden. In addition, the impact of the COVID-19 on the caregiver’s and care receiver’s well-being was investigated. Methods. The study was conducted online between May and September 2020. Informal caregivers and individuals with informal caregiving experiences were invited to participate in the survey. The survey questionnaire comprised 38 multiple-choice items including participant demographic characteristics, availability of the support, support needs, well-being and the impact of the COVID-19 pandemic. In addition, caregiver burden was assessed with the 24-item Caregiver Burden Inventory (CBI). Results. A total of 226 individuals completed the survey. Most of the participants were women (87.6%). Almost half of the participants (48.7%) were not receiving any support, and a total of 73.9% expressed a need to receive more professional support. Participants were found to experience high burden on the CBI (M=50.21, SD=15.63). Women were found to be significantly more burdened than men (p=0.011). Even though many participants experienced psychological problems (55.8%), only 2.2% were receiving any psychological support. Finally, majority of the participants did not experience any changes in their own (63.7%) or the well-being of their care receiver (68.1%) due to the COVID-19 pandemic. Conclusion. Most of the participants were identified as intensive caregivers experiencing a high burden. A majority did not experience changes in their well-being due to COVID-19. We propose several recommendations for increasing accessibility and availability of support for informal caregivers in Lithuania based on the study findings.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
6 Research products, page 1 of 1
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Rima Karsokienė;

  Tyrimo aktualumą lemia tai, kad turizmo industrija išgyvena patį sunkiausią laikotarpį savo istorijoje dėl 2020 m. sausio 30 d. Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtos COVID-19 krizės, kuri palaipsniui virto ir 2020 m. kovo 11 d. buvo įvardyta pasauline pandemija. Kelionių suvaržymai, įvesti siekiant sustabdyti viruso plitimą, pragaištingai paveikė visą turizmo industriją tiek visame pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Turizmas – itin svarbi pasaulio ekonomikos infrastruktūros dalis, Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis, generuojanti 10 proc. bendrojo vidaus produkto ir išlaikanti 1 iš 10 visų pasaulio darbo vietų. Turizmo sektorius yra itin dinamiškas, reikalaujantis greitos reakcijos į kintančią aplinką ir rinką. Tačiau taip pat turizmas yra labiausiai COVID-19 pandemijos paveiktas sektorius. Pasklidus COVID-19 pandemijai, VVTAT duomenimis, kelionių organizatoriai Lietuvoje per 2020 metus patyrė 9,5 mln. Eur nuostolių, o jų pajamos vidutiniškai krito 58 proc. Darbo tikslas – išanalizuoti keliautojų elgsenos ir pasirinkimo motyvus pandemijos metu. The relevance of this study is determined by the fact that the tourism industry is undergoing the most difficult period in its history due to the COVID-19 pandemic. Travel restrictions imposed to stop the spread of the virus have had a devastating effect on the entire tourism industry, both worldwide and in Lithuania. Tourism is a vital part of the infrastructure of the world economy, generating 10% of total GDP according to the United Nations World Tourism Organization. Hence, this industry was maintaining 1 in 10 of all jobs worldwide before the COVID-19 pandemic. The tourism sector is very dynamic, requiring a rapid response to a changing environment and market. However, tourism is also the sector most affected by the COVID-19 pandemic. After the start of the COVID-19 pandemic, tour operators in Lithuania suffered €9.5 million in losses throughout 2020, and their income fell by an average of 58%.The aim of this article is to analyze the motives and choices of travelers’ behavior regarding travel priorities during a pandemic.The research methodology consisted of the analysis of scientific literature alongside documentary and statistical data regarding the effects of the COVID-19 pandemic on the tourism sector. This was accompanied by quantitative research on travelers’ behavior in Lithuania.The results of this study unequivocally show that the impact of the COVID-19 pandemic on travelers was over 89%. Due to the changing quarantine conditions brought about by the COVID-19 pandemic in various countries, last-minute travel is expected to become popular for reasons of financial security and allowing more predictable travel dates. The travel industry, after having been affected by the global pandemic, encourages hobby, tailor-made trips, or even specific reconstructions of the most popular prepandemic trips that are designed around the individual needs of travelers. Respondents also indicated that the future of safe travel lies in vaccine passports and, although it is not yet known exactly whether vaccination inhibits the spread of the disease, acquired immunity and resistance to the COVID-19 virus provides an opportunity to avoid severe complications or even death. A survey of travelers revealed that 67.1% of respondents would choose a vaccine passport, and the Chi-squared test found that travel planning differed statistically significantly depending on the introduction of vaccination passports. This means that travel planning would be more active if vaccination passports were introduced to allow unrestricted travel without testing and quarantine.

 • Other research product . 2022
  Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Aleksandravičius, Povilas;

  Straipsnyje gretinamos atvirosios visuomenės ir organiškosios valstybės sampratos. Aptariama atvirosios visuomenės koncepto atsiradimo genezė ir išryškinamos pamatinės jos prasmės Henri Bergsono ir Karlo Popperio tekstuose. Abiejų sąvokos kūrėjų koncepcijoms būdingi bendri bruožai – siekiai filosofiškai pagrįsti tarptautinį bendradarbiavimą, taiką, demokratiją, socialinį teisingumą, nuolatinės institucijų reformos būtinybę. Tačiau pagrindimo pobūdis skiriasi. Popperio nuomone, tam užtenka racionalaus dialogo ir būtina svarstyti paties racionalumo modalumus. Priešingai tam tikroms istoriografijoje įsitvirtinusioms nuomonėms, Bergsonas neneigia racionalumo būtinybės atvirosios visuomenės formavimosi koncepcijoje, bet siekia nuodugnesnio jo antropologinio pagrindimo trukmės intuicijoje. Abiem atvejais atvirosios visuomenės koncepcija buvo sukurta reaguojant į laikotarpio problemas ir dvasią. Į tas pačias problemas reagavo ir Lietuvos mąstytojai, sukūrę organiškosios valstybės teoriją. Ir turiniu, ir antropologiniu pagrindimu organiškoji valstybė struktūriškai atitinka Popperio, o ypač Bergsono, atvirosios visuomenės koncepciją. In this paper, the concepts of open society and organic state are compared. A genesis of the emergence of the concept of open society is performed, and its foundational meanings, as drawn in the texts of Bergson and Popper, are highlighted. The conceptions of both creators of the concept are characterized by common features – striving to substantiate philosophically international cooperation, peace, democracy, social justice, and the necessity of the constant reform of institutions. However, the nature of this substantiation differs. In Popper’s mind, a rational dialogue is sufficient for this, and it is necessary to discuss the modalities of rationality itself. Contrary to certain opinions that are established in historiography, Bergson does not deny the necessity of rationality in the formation of open society, but seeks its deeper anthropological substantiation in the intuition of duration. In both cases, the conception of open society was created as a reaction to the problems and spirit of the time. Lithuanian thinkers reacted to the same problems and created the theory of organic state. Organic state, both from the perspective of its content and anthropological substantiation, structurally corresponds to the conception of open society of Popper and, especially, to that of Bergson.

 • Open Access English
  Authors: 
  Doblytė, Sigita;

  Trust –a critical mechanism to manage vulnerability amidst uncertainty – may greatly influence healthcare practices, and consequently, its objectives. Building upon the work of Jürgen Habermas and the framework of trust chains, the aim of this article is to unpack how trust dynamics between the state, the provider, and the service user shape the functioning of mental healthcare in one of the former Soviet states – Lithuania. The case is of interest to medical sociology due to the region’s historical and contemporary context. By drawing on in-depth interviews with healthcare providers and users, I demonstrate how the chains of reciprocal distrust underpin the workings of the mental health system and how the actors in turn employ a range of responses to such distrust. The instances of trusting relations nevertheless demonstrate how trust might facilitate the strive for mental healthcare that is more accessible, efficient, and of higher quality.

 • Open Access English
  Authors: 
  Dijokienė, Dalia; Navickienė, Eglė; Riaubienė, Edita;

  The field of contemporary Lithuanian architecture is influenced by architects from different periods with different attitudes. This is manifested by increasing miscommunication between generations of architects and a crisis of values. Various tensions in the community of architects triggered the idea to look to the past and examine the self-awareness of professional architects in Soviet society. In this study, we delved into their understanding of the architect’s mission, role, status, and significance in society through their expectations, powers, impact, and perceived responsibility. This study is based on semi-structured in-depth interviews with 9prominent and influential architects who received their professional education in post-war Lithuania and were actively working in the Soviet period (1955–1990) and later. In general, Lithuanian architects managed to withstand Soviet doctrine and remained loyal to Western cultural values. The study’s findings reveal five components of the architect’s self-awareness, which define the dual scope of this field, where architects perform their direct professional tasks and where they express themselves as people of culture. The selfawareness crisis becomes prominent in the main axis of the architect’s choice of art creator vs. service provider, where Lithuanian modernists position themselves as artist–creator’, leading to frustration regarding the current reality.

 • Open Access English
  Authors: 
  Ališauskienė, Milda; Žilys, Apolonijus;

  This paper analyzes the phenomenon of anticlericalism in contemporary Lithuania, applying a sociohistorical approach. It starts with a discussion on the problem of criticism of religion and anticlericalism in contemporary societies, and particularly Lithuania. The empirical part of the paper provides a statistical data analysis of two surveys, conducted in 2012 and 2018. The secondary data analysis showed that age and place of residence of Roman Catholics in Lithuania were statistically meaningful factors for the formation of anticlerical stances. Younger respondents expressed more critical stances towards the clergy, while respondents living in large cities of the country had more relaxed stances towards clergy than those living in small towns and rural areas. Living in a proximity to a Roman Catholic church in rural areas determined the prevalent anticlerical attitudes among the Lithuanian population.

 • Open Access English
  Authors: 
  Biliūnaitė, Ieva; Kazlauskas, Evaldas; Sanderman, Robbert; Andersson, Gerhard;

  Introduction. A demand for informal care exists worldwide. Lithuania presents an interesting case example where the need for the informal care is increasing, but relatively little research has been conducted documenting caregivers’ experiences and needs. Objectives. The main objective of this study was to investigate Lithuanian informal caregiver characteristics, support needs and burden. In addition, the impact of the COVID-19 on the caregiver’s and care receiver’s well-being was investigated. Methods. The study was conducted online between May and September 2020. Informal caregivers and individuals with informal caregiving experiences were invited to participate in the survey. The survey questionnaire comprised 38 multiple-choice items including participant demographic characteristics, availability of the support, support needs, well-being and the impact of the COVID-19 pandemic. In addition, caregiver burden was assessed with the 24-item Caregiver Burden Inventory (CBI). Results. A total of 226 individuals completed the survey. Most of the participants were women (87.6%). Almost half of the participants (48.7%) were not receiving any support, and a total of 73.9% expressed a need to receive more professional support. Participants were found to experience high burden on the CBI (M=50.21, SD=15.63). Women were found to be significantly more burdened than men (p=0.011). Even though many participants experienced psychological problems (55.8%), only 2.2% were receiving any psychological support. Finally, majority of the participants did not experience any changes in their own (63.7%) or the well-being of their care receiver (68.1%) due to the COVID-19 pandemic. Conclusion. Most of the participants were identified as intensive caregivers experiencing a high burden. A majority did not experience changes in their well-being due to COVID-19. We propose several recommendations for increasing accessibility and availability of support for informal caregivers in Lithuania based on the study findings.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.