Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (6)
Download Results
5,930 research outcomes, page 1 of 593
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Andersson, Eric; Kostero, Yousef;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access English
  Authors:
  Karlsson, Robin;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Context. Video games are a big entertainment industry. Many video games let players play against or together. Some video games also make it possible for players to play against or together with computer controlled players, called bots. Artificial Intelligence (AI) is us...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Swedish
  Authors:
  Gunnarsson, Sara; Ståhl, Felicia;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa

  Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Den vanligaste behandlingen är mastektomi som innebär att hela bröstet tas bort för att med marginal få bort hela tumören. Unga kvinnor som är mitt i livet påverkas då deras bröst har en stor ...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Håkansson, Kristina; Rosenqvist, Andreas;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för programvaruteknik

  The increased demand for using large databases that scale easily and stay consistent requires service providers to find new solutions for storing data in databases. One solution that has emerged is cloud-native databases. Service providers who effectively can transit to...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Swedish
  Authors:
  Külmsaar, Helden; Lönnetun, Peter;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola

  I detta kandidatarbete undersöker vi hur dekonstruktion kan användas som verktyg för att designa och komponera ljudlandskap. Vi har utgått från två platser med skilda miljöer som representerar naturliga och artificiella ljudkällor. Vi undersöker vad ljuden i en stadsmil...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Janram, Tommy;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för fysisk planering

  Förtätning av städer kan ses som det rådande idealet i dagens stadsutveckling. Att låta staden växa inåt anses ge sociala, ekonomiska och ekologiska fördelar gällande hållbar utveckling. Med tätare bebyggelse och ökad population inom ett område minskar avstånden till st...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access English
  Authors:
  ABBASIAN, ARMIN;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för fysisk planering

  Nowadays, the impact of technological growth‏ ‏on people’s life and our society is remarkable, ‎inevitable and also worrying. The excessive influence of technology in ‎individuals’ lives has caused our community to change towards more privatisation and ‎secluded life. A...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Swedish
  Authors:
  Andersson, Caroline; Claesson, Ida;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa

  Bakgrund: Övervikt och fetma ökar i världen och fler människor dör till följd av övervikt och fetma än av undervikt. Risken att drabbas av andra följdsjukdomar på grund av övervikt och fetma är stor, men genom stöd och vägledning kan dock personerna motiveras till livss...

 • publication . Conference object . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Kurt Tutschku; Vida Ahmadi Mehri; Anders Carlsson; Krishna Varaynya Chivukula; Johan Christenson;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för kommunikationssystem

  The rapid adoption of networks that are based on "cloudification" and Network Function Virtualisation (NFV) comes from the anticipated high cost savings of up to 70% in their build and operation. The high savings are founded in the use of general standard servers, inste...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Swedish
  Authors:
  Samuelsson, Helén;
  Publisher: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa

  Bakgrund Många förbättringsarbeten kommer inte vården tillgodo därför att implementeringsprocessen inte fungerar optimalt. Stödpersoner har visat sig vara en bidragande faktor för en lyckad implementering. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelse i r...

5,930 research outcomes, page 1 of 593