Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
19 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Research . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skaala, Øystein; Knutar, Sofie; Tjelle, Britt Iren; Holmedal, Tor-Egil; Barlaup, Bjørn; Urdal, Kurt; Merz, Joseph;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway
 • publication . Research . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ekornrud, Trond;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Country: Norway

  Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2016. Det inkluderer utvalet si avtale, mandat og representasjon (kapittel 1), aktiviteten i utvalet (kapittel 2), oversikt over arbeidsgruppene som rapporterer til u...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Research . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Muren, Hilde;
  Publisher: Høgskulen i Volda
  Country: Norway
 • publication . Research . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Folkestad, Bjarte;
  Publisher: Stein Rokkan Centre for Social Studies
  Country: Norway

  I dette notatet ser me på kva for effektar, om nokon, ein kan observere i kommunane som gjennomførte forsøket med nedsett røystealder i 2011. I evalueringa av forsøket i 2011 såg ein at forsøkskommunane hadde til dels ulike måtar å organisere forsøket på (Ødegård 2014, ...

 • publication . Research . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Halvorsen, Lars J.; Båtevik, Finn Ove;
  Publisher: Høgskulen i Volda
  Country: Norway
 • publication . Research . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Selseng, Siri Hovland; Træen, Martine Nesøy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SNF
  Country: Norway

  17. juni 2013 vart boklova vedteken på Stortinget. Lova spesifiserer ei avanseregulering i form av ein maksimal rabatt leverandør kan gje forhandlar og eit ikkje-diskrimineringsprinsipp basert på vertikalt eigarskap. Denne utgreiinga presenterer teoretiske og praktiske ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Research . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Arodi, Corretta Aluoch;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Country: Norway

  Notatet « Kyrkjeleg fellesråd-rapportering 2018» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsrekneskapen til rekneskapsrapport. Erfaringane visar at det er eit behov for eit oppslagsverk som kan brukast både til konvertering...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Research . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Arodi, Corretta Aluoch;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Country: Norway

  Notatet « Kyrkjeleg fellesråd-rapportering 2017» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsrekneskapen til rekneskapsrapport. Erfaringane visar at det er eit behov for eit oppslagsverk som kan brukast både til konvertering...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Research . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Halvorsen, Lars J.; Båtevik, Finn Ove;
  Publisher: Høgskulen i Volda
  Country: Norway
 • publication . Research . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Molland, Jermund;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norges Bank
  Country: Norway

  Norske bankkonsern finansierar eigedelar i norske kroner ved å ta opp lån i utanlandsk valuta. Gjennom marknadane for valutabyter vekslar bankkonserna valuta til kroner og styrer likviditeten i ulike valutaer over tid. Tilpassinga gjer marknadane for valutabyter til ein...

  Add to ORCIDorcid
19 research outcomes, page 1 of 2