Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
84 Research products, page 1 of 9

  • Open Access
  • Other ORP type
  • Maltepe University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
  • Other research product . Other ORP type . 2021
    Open Access Turkish
    Authors: 
    Özel, Hüseyin;
    Publisher: Maltepe Üniversitesi
    Country: Turkey

    Piyasa sistemi, kendi seçimlerini yapacak özgürlüğe sahip bireylerin, araç amaç uyumunu gözetecek biçimde, “rasyonel” ve “hazcı” bireyler olarak davranmalarını gerektirmektedir. Sistem, karşılıklı çıkarlara dayanan sözleşme tipi değiş tokuş ilişkilerine dayandığından, ö...

  • Other research product . Other ORP type . 2019
    Open Access Turkish
    Authors: 
    Coşkun Özüaydın, Bergen;
    Publisher: Maltepe Üniversitesi
    Country: Turkey

    Eğer utanç, Marx’ın 1843 yılında Arnold Rudge’a yazdığı bir mektupta ifade ettiği gibi devrimci bir duygu ve insanın kendi içine yönelttiği bir tür öfkeyse, yeryüzü, yeryüzünün mülksüzleri ve kırılganları karşısında utanması ve öfkelenmesi gerekenlerle ama başkasına değ...

  • Open Access Turkish
    Authors: 
    Çotuksöken, Betül;
    Publisher: Maltepe Üniversitesi
    Country: Turkey

    Üniversiteler yüzyıllardan beri toplumların ve kamuya evrilen toplum yaşamının öncü gücünü oluşturmaktadır. Hangi üniversite modeli öne çıkarılırsa çıkarılsın, üniversiteler, ürettikleri ve aktardıkları bilgilerle toplumları dönüştürmektedir. Günümüzde üniversitelerin b...

  • Other research product . Other ORP type . 2021
    Open Access Turkish
    Authors: 
    Yalım, Neyyire Yasemin;
    Publisher: Maltepe Üniversitesi
    Country: Turkey

    Salgınlar insanlığın tarihinde belirleyici rol oynayan olgulardır. 1347-1351 “Büyük Veba Salgını”nın Ortaçağı bitiren en önemli olay olduğu, kilisenin otoritesini sarsarak Rönesans’ın ve Aydınlanma Çağı’nın önünü açtığı üzerinde yaygın bir uzlaşma vardır. Bugün yaşamakt...

  • Other research product . Other ORP type . 2021
    Open Access Turkish
    Authors: 
    Sezgin, Aydın Adnan;
    Publisher: Maltepe Üniversitesi
    Country: Turkey

    İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış siyasetinin temel hedeflerine ilişkin söyleminin parçası olmuştur. Esasen bu anlayış, Cumhuriyet’in kuruluş ilkeleri ile bütünüyle uyumlu ve bu ilkeleri destekleyici nit...

  • Other research product . Other ORP type . 2022
    Open Access Turkish
    Authors: 
    Çotuksöken, Betül; Poyraz, Hülya; Özçelik Demiral, Gamze; Kaya, Canan Cennet;
    Publisher: Maltepe Üniversitesi
    Country: Turkey

    Dünyada, çocuklar için felsefe (p4c) pedagojisi olarak adlandırılan çalışma alanı, 1960’lı yılların sonunda Columbia Üniversitesi Felsefe Profesörü Matthew Lipman tarafından geliştirilen ve düşünme becerilerine odaklanan bir metodolojidir. Pedagojinin amacı, temelde dör...

  • Other research product . Other ORP type . 2022
    Open Access Turkish
    Authors: 
    Aktaç, Şule; Güler, Biset; Duman, Şenol Mert;
    Publisher: Maltepe Üniversitesi
    Country: Turkey

    Beslenme; çocuklarının büyüme ve gelişmelerini sağlamak ve kronik hastalıkların oluşumunu önlemek açısından önemlidir. ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’ beslenme faaliyetlerinde çocukların beslenme durumlarının ve beslenme bilgi düzeylerinin saptanması ile beslenmelerini iyi...

  • Open Access English
    Authors: 
    Bugan, Baris; Onar, Lutfi Cagatay;
    Publisher: HOSPITAL CLINICAS, UNIV SAO PAULO
    Country: Turkey

    WOS: 000322601600030

  • Other research product . Other ORP type . 2022
    Open Access Turkish
    Authors: 
    Bağdatlı Vural, Narin;
    Publisher: Maltepe Üniversitesi
    Country: Turkey

    SOYAÇ bünyesinde sürdürülen okul temelli toplum çalışmaları kapsamında ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’nde aile-okul-toplum etkileşiminden hareketle okul sosyal çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmada ekolojik sistem yaklaşımına uygun olarak çocuğun gerek okul içinde gerekse ...

  • Other research product . Other ORP type . 2022
    Open Access Turkish
    Authors: 
    Yüksek, Kaya;
    Publisher: Maltepe Üniversitesi
    Country: Turkey

    ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’, 2019 akademik yılında İstanbul’da okula devamsızlık oranının yüksek olduğu bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmalarının etkili bir şekilde yürütülebilmesi için proje ekibi içindeki ve kurumlararası olan iletişim büyük önem taşı...