Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Conference object . 2018
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Stojanovski, Darko; Dunne, Julie; Naumov, Goce; Evershed, Richard; Stefanović, Sofija;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | BIRTH (640557)

  Во текот на 2017 и 2018 година, 27 фрагменти садова керамика од неолитските слоеви во Врбјанска Чука беа селектирани и подложени на екстракција на органски материи содржани во микроскопските пори од нивната структура. Од нив, вкупно 8 примероци дадоа позитивни резултати...

  Add to ORCIDorcid
1 research outcomes, page 1 of 1