Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,793 Research products, page 1 of 180

 • Open Access
 • Book
 • Danish
 • PURE Aarhus University
 • Theses@asb

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Agervold, Mogens;
  Publisher: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet & CASA
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Flengmark, Poul Kristiansen; Deleuran, Lise Christina; Jørgensen, Johannes Ravn;
  Publisher: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Hedegaard-Sørensen, Lotte;
  Publisher: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Allerup, Peter; Hetmar, Vibeke; Ringsmose, Charlotte; Torre, André;
  Publisher: Københavns Kommune
  Country: Denmark

  Børne- og Ungdomsforvaltningen har i sit opdrag til LEKS bedt om at få undersøgt, hvad det betyder for en elev med en bestemt profil (fx en tosproget eller en pige eller en elev med lav socioøkonomisk baggrund) at gå i en klasse med et bestemt karakteristikum (fx en kl...

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Jensen, John; Bak, Jesper Leth;
  Publisher: Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Grundtvig, N.F.S.;
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Andersen, Povl Erik Rostgård;
  Publisher: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
  Country: Denmark

  Afrapportering af effektvurdering af indførelse af Elektronisk Patientmedicinering i Region Nordjylland, i Region Hovedstaden, og i Region Sjælland. Gennemført som led i et samarbejde mellem Danske Regioner, de fem regioner samt Handelshøjskolen, Aarhus Universitet fra ...

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Rasmussen, Jens; Rasch-Christiansen, Andreas; Molbæk, Mette; Kristensen, Rune Müller; Reimer, David; Smith, Emil;
  Publisher: Aarhus Universitet
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Thorup, Ole; Clausen, Preben; Bregnballe, Thomas;
  Publisher: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

  Rapporten gennemgår status for 35 fuglearter optalt i Vadehavet i 2018 og giver en beskrivelse af bestandsudviklingen for de fleste af arterne tilbage til 1996, for enkelte længere tilbage. I perioden fra 1996 til 2018 er en art (skestork) indvandret og tre arter har me...

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Petersen, Kirsten Elisa; Lind, Unni; Nøttrup, Jonna Larni; Knudsen, Bent Juhl; Møller, Martha; Koldegaard, Helle Anette; Ladefoged, Lars;
  Publisher: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet