Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,417 Research products, page 1 of 142

 • Open Access
 • Book
 • HU

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access
  Authors: 
  Révész, Tamás;
  Publisher: BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék
  Country: Hungary

  A többszektoros makroökonómiai modellek megkövetelik az átfogó, részletes és konzisztens adatok felhasználását, de a magyar statisztikai források nem teszik lehetővé ilyen könnyen kezelhető és egyértelmű adatbázis összeállítását. Az EU-csatlakozás, a költségvetési szerkezetváltozások és más gazdaságpolitikai döntések hatásának sürgető elemzésére a szerző egy ideiglenes adatbázist állított össze, felhasználva több más statisztikai forrás mellett a legfrissebb, 1998. évi ÁKM-et, a nemzeti számlákat és az 1998. évi háztartásstatisztika adatait. Ez a több szempontból is példa nélküli vállalkozás statisztikai szakemberek jelentős segítségét igényelte, ugyanakkor hasznos információkat nyújthat más országok statisztikusainak, modellezőinek és gazdasági elemzőinek egyaránt. A tanulmány bepillantást nyújt az összeállítási folyamat különböző módszertani és technikai problémáiba (különösen a csoportosítás, az értékelés és a konvertálás nehézségeibe) és bemutatja a különböző források összehangolására és a hiányzó adatok becslésére alkalmazott módszertant. Az adatbázis magja tartalmazza a dezaggregált Társadalmi Elszámolási Mátrix (Social Accounting Matrix – SAM) minden elemét 61 iparágra, illetve háztartási rétegek szerinti bontásban, az ugyancsak dezaggregált foglalkoztatási, beruházott tőke- és értékcsökkenési adatokat, valamint a különböző pénzügyi aktívákat és passzívákat iparági és intézményi szektorok szerint. A tanulmány bemutatja az adatbázis legfontosabb részeit, mint például a SAM és a különböző pénzügyi eszközök nyitó és záró állományait és folyam- (hozamok, átértékelések, tranzakciók) típusú adatait.

 • Open Access Portuguese
  Authors: 
  Gama, António, ed. lit.; Santos, Norberto Pintos dos, ed. lit.;
  Publisher: Imprensa da Universidade de Coimbra
  Country: Portugal
 • Open Access
  Authors: 
  Marjainé Szerényi, Zsuzsanna; Zsóka, Ágnes; Kocsis, Tamás; Széchy, Anna;
  Publisher: BCE, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék
  Country: Hungary

  A tanulmány egy olyan kutatás mélyebb elemzésének eredményeit mutatja be, amelynek során a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékének munkatársai kérdőíves felmérést hajtottak végre a Norvég Alap támogatásával, a „Fenntartható fogyasztás, termelés és kommunikáció” c. projekt keretében. A válaszok alapján összehasonlíthatjuk a fiatalok egyes csoportjainak környezettudatosságát és a fogyasztáshoz való viszonyát, amelynek alapján meghatározhatjuk a környezeti nevelés legfontosabb fókuszait és eszközeit. Két iskolatípus (egyetemisták és középiskolások) tanulóinak adatai alapján többdimenziós skálázás segítségével vizsgáltuk azt, hogy a diákokat leíró jellemzők közül melyek mozognak együtt, és melyek előfordulása mutat ellentétes irányba. Klaszterelemzéssel azt is feltártuk, hogy a mintába került személyek milyen hasonlóságokat és eltéréseket mutatnak, milyen, többé-kevésbé homogén csoportok képezhetők belőlük. Az eredmények alapján szakmai javaslatokat fogalmazunk meg a környezeti nevelés területére. _______ This paper presents the in-depth analysis of results from a survey of students from secondary and tertiary education. The survey was conducted by researchers from the department of environmental economics and technology of the Corvinus University of Budapest in the framework of the project titeld „sustainable consumption, production and communication” supported by the Norwegian Fund. The environmental consciousness and consumer behaviour of different groups of young people are compared, allowing identification of the main focus points and tools of environmental education. Multidimensional scaling is used to examine which characteristics of the students are related and which point in opposite directions. Similarities and differences between respondents were mapped through cluster analysis and relatively homogeneous groups were indentified. The results are used to make suggestions for the development of environmental education.

 • Publication . Book . 2017
  Open Access
  Authors: 
  Bódiné, Beliznai Kinga;
  Publisher: Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Rechtswissenschaftliche Fak. Eötvös-Loránd-Univ.
  Country: Hungary
 • Open Access
  Authors: 
  unknown;
  Publisher: Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Gyémánt Richárd;
  Publisher: Históriaantik Könyvesház Bt.
  Country: Hungary
 • Open Access English
  Authors: 
  unknown;
  Publisher: International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság
  Country: Hungary
  Project: EC | COLLMOT (227878)
 • Open Access
  Authors: 
  Müller, Márta;
  Publisher: ELTE Germanistisches Institut
  Country: Hungary
  Project: EC | COLLMOT (227878)
 • Publication . Book . 1992
  Open Access Hungarian
  Authors: 
  Csapó, Benő;
  Publisher: Akadémiai Kiadó
  Country: Hungary
 • Open Access
  Authors: 
  Zalai, Ernő; Révész, Tamás; Regemorter, Denise van; Kouvaritakis, Nikos; Paroussos, Leonidas; Stroblos, Nikos;
  Publisher: European Commission DG TAXUD
  Country: Hungary

  The objective of this study is twofold: first to analyze how the implementation of the EU energy tax policies will affect the EU and its Member States and secondly to analyze how energy tax policies can contribute to climate policy objectives in the enlarged EU.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,417 Research products, page 1 of 142
 • Open Access
  Authors: 
  Révész, Tamás;
  Publisher: BCE Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés tanszék
  Country: Hungary

  A többszektoros makroökonómiai modellek megkövetelik az átfogó, részletes és konzisztens adatok felhasználását, de a magyar statisztikai források nem teszik lehetővé ilyen könnyen kezelhető és egyértelmű adatbázis összeállítását. Az EU-csatlakozás, a költségvetési szerkezetváltozások és más gazdaságpolitikai döntések hatásának sürgető elemzésére a szerző egy ideiglenes adatbázist állított össze, felhasználva több más statisztikai forrás mellett a legfrissebb, 1998. évi ÁKM-et, a nemzeti számlákat és az 1998. évi háztartásstatisztika adatait. Ez a több szempontból is példa nélküli vállalkozás statisztikai szakemberek jelentős segítségét igényelte, ugyanakkor hasznos információkat nyújthat más országok statisztikusainak, modellezőinek és gazdasági elemzőinek egyaránt. A tanulmány bepillantást nyújt az összeállítási folyamat különböző módszertani és technikai problémáiba (különösen a csoportosítás, az értékelés és a konvertálás nehézségeibe) és bemutatja a különböző források összehangolására és a hiányzó adatok becslésére alkalmazott módszertant. Az adatbázis magja tartalmazza a dezaggregált Társadalmi Elszámolási Mátrix (Social Accounting Matrix – SAM) minden elemét 61 iparágra, illetve háztartási rétegek szerinti bontásban, az ugyancsak dezaggregált foglalkoztatási, beruházott tőke- és értékcsökkenési adatokat, valamint a különböző pénzügyi aktívákat és passzívákat iparági és intézményi szektorok szerint. A tanulmány bemutatja az adatbázis legfontosabb részeit, mint például a SAM és a különböző pénzügyi eszközök nyitó és záró állományait és folyam- (hozamok, átértékelések, tranzakciók) típusú adatait.

 • Open Access Portuguese
  Authors: 
  Gama, António, ed. lit.; Santos, Norberto Pintos dos, ed. lit.;
  Publisher: Imprensa da Universidade de Coimbra
  Country: Portugal
 • Open Access
  Authors: 
  Marjainé Szerényi, Zsuzsanna; Zsóka, Ágnes; Kocsis, Tamás; Széchy, Anna;
  Publisher: BCE, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék
  Country: Hungary

  A tanulmány egy olyan kutatás mélyebb elemzésének eredményeit mutatja be, amelynek során a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékének munkatársai kérdőíves felmérést hajtottak végre a Norvég Alap támogatásával, a „Fenntartható fogyasztás, termelés és kommunikáció” c. projekt keretében. A válaszok alapján összehasonlíthatjuk a fiatalok egyes csoportjainak környezettudatosságát és a fogyasztáshoz való viszonyát, amelynek alapján meghatározhatjuk a környezeti nevelés legfontosabb fókuszait és eszközeit. Két iskolatípus (egyetemisták és középiskolások) tanulóinak adatai alapján többdimenziós skálázás segítségével vizsgáltuk azt, hogy a diákokat leíró jellemzők közül melyek mozognak együtt, és melyek előfordulása mutat ellentétes irányba. Klaszterelemzéssel azt is feltártuk, hogy a mintába került személyek milyen hasonlóságokat és eltéréseket mutatnak, milyen, többé-kevésbé homogén csoportok képezhetők belőlük. Az eredmények alapján szakmai javaslatokat fogalmazunk meg a környezeti nevelés területére. _______ This paper presents the in-depth analysis of results from a survey of students from secondary and tertiary education. The survey was conducted by researchers from the department of environmental economics and technology of the Corvinus University of Budapest in the framework of the project titeld „sustainable consumption, production and communication” supported by the Norwegian Fund. The environmental consciousness and consumer behaviour of different groups of young people are compared, allowing identification of the main focus points and tools of environmental education. Multidimensional scaling is used to examine which characteristics of the students are related and which point in opposite directions. Similarities and differences between respondents were mapped through cluster analysis and relatively homogeneous groups were indentified. The results are used to make suggestions for the development of environmental education.

 • Publication . Book . 2017
  Open Access
  Authors: 
  Bódiné, Beliznai Kinga;
  Publisher: Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Rechtswissenschaftliche Fak. Eötvös-Loránd-Univ.
  Country: Hungary
 • Open Access
  Authors: 
  unknown;
  Publisher: Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
  Country: Hungary
 • Open Access Hungarian
  Authors: 
  Gyémánt Richárd;
  Publisher: Históriaantik Könyvesház Bt.
  Country: Hungary
 • Open Access English
  Authors: 
  unknown;
  Publisher: International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság
  Country: Hungary
  Project: EC | COLLMOT (227878)
 • Open Access
  Authors: 
  Müller, Márta;
  Publisher: ELTE Germanistisches Institut
  Country: Hungary
  Project: EC | COLLMOT (227878)
 • Publication . Book . 1992
  Open Access Hungarian
  Authors: 
  Csapó, Benő;
  Publisher: Akadémiai Kiadó
  Country: Hungary
 • Open Access
  Authors: 
  Zalai, Ernő; Révész, Tamás; Regemorter, Denise van; Kouvaritakis, Nikos; Paroussos, Leonidas; Stroblos, Nikos;
  Publisher: European Commission DG TAXUD
  Country: Hungary

  The objective of this study is twofold: first to analyze how the implementation of the EU energy tax policies will affect the EU and its Member States and secondly to analyze how energy tax policies can contribute to climate policy objectives in the enlarged EU.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.