Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
936 Research products, page 1 of 94

 • Open Access
 • Book
 • DK
 • Danish
 • PURE Aarhus University
 • Theses@asb

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Hensen, Per; Nissen, Poul; Sommerstad, Renate;
  Publisher: Center for Metode, Udvikling og Kvalitet
  Country: Denmark

  Prospektiv forsknings- og udviklingsprojekt med henblik på vurdering af Ny Startmodellen og assessment og interventionsmodelle AIMs egnethed i forbindelse med unge kriminelle i behandlingsinstitution

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Bremholm, Jesper;
  Publisher: Læremiddel.dk
  Country: Denmark
 • Publication . Book . 2012
  Open Access Danish
  Authors: 
  Karina Lykke Grand;
  Publisher: Aarhus Universitetsforlag
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Mehlbye, Jill; Jensen, Bente;
  Publisher: AKF, Anvendt KommunalForskning
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Christensen, Jacob Højgaard; Wistoft, Karen; Clark, Aske;
  Publisher: DPU, Aarhus Universitet
  Country: Denmark

  MIT kokkeri er et projekt, hvis formål er at styrke børns madlavningsglæde og hjælpe dem med at tage ejerskab over deres madlavning og tage styringen i køkkenet. Til dette formål har MIT kokkeri udgivet en børnekogebog med et tilhørende webunivers og udviklet et madklubkoncept, hvor der i skrivende stund eksisterer 53 MIT kokkeri-madklubber fordelt over hele landet. MIT kokkeri, herunder brugen af kogebog og website i danske folkeskoler og det nyemadklubkoncept, er blevet evalueret af forskere fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), og på den baggrund foreligger denne forskningsbaserede evalueringsrapport. Evalueringen er blevet gennemført ud fra et mixed methods-design ved brug af spørgeskemaer, interviews og feltobservationer. Således baseres rapportens resultater på både kvantitative og kvalitative empiriske data. Formålet med dette evalueringsdesign er at opnå en nuanceret viden om, hvordan intentionerne med MIT kokkeri indfries. Konkret har vi undersøgt elevers selvvurderede udbytte af MIT kokkeri samt indsamlet viden om, hvordan MIT kokkeri bruges, og hvilke erfaringer der er hermed. Vi har udført spørgeskemaundersøgelser med deltagelse af over 1600 elever og 500 lærere, og yderligere har vi gennemført fokusgruppeinterviews med lærere, elever og madklubinstruktører. Derudover har vi observeret madlavningsaktiviteter i seks madklubber.Overordnet konkluderer vi, ud fra evalueringens resultater, at der generelt er positive resultater angående elevernes oplevelser og selvvurderede udbytte af anvendelse af MIT kokkeri. Lærerne forholder sig også i langt overvejende grad positivt til MIT kokkeri. Angående madklubberne er resultaterne også meget positive, og med denne rapport kan vi altså konkludere, at MIT kokkeri i høj grad indfrier sine intentioner. Der er dog en række udfordringer forbundet hermed, som vi i rapporten præsenterer forskellige perspektiver på.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Mørk, Trine; Tsalis, George; Grunert, Klaus G;
  Publisher: DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug
  Country: Denmark

  Viden om effekterne af kampagneindsatser er central, i forhold til kvalitetssikring og videreudvikling til kommende års indsatser. Denne rapport er baseret på resultaterne fra 1411 observationer og interviews, transaktionsdata og observationer af brugen af Nøglehuls-markedsføringsmateriale 2014, indsamlet i hhv. fire og seks danske detailbutikker. Undersøgelsen blev foretaget af MAPP – Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector, i foråret og sommeren 2014, med det formål at evaluere Nøglehulskampagnen 2014, ved at se på salg og købsadfærd. Dette blev undersøgt ved at måle på forbrugernes faktiske handlinger, for at teste hvorvidt der kan aflæses en effekt i forbrugerens adfærd, under kampagnen og i umiddelbart forlængelse af den.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Timmermann, Karen; Stæhr, Peter A.; Göke, Cordula; Stæhr, Sanjina Upadhyay; Erichsen, Anders;
  Publisher: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
  Country: Denmark

  Rapporten analyserer betydningen af klimaændringer siden år 1900 for det estimerede behov for reduktion i næringsstoftilførsler, som skal sikre mindst god økologisk tilstand i kystvande. Resultaterne viser, at miljømålet for klorofyl ville have været højere i et år 1900 klima sammenlignet med det nuværende klima og indsatsbehovet ville være ca 1500 Ton N/år lavere. Endvidere viser resultaterne, at statusværdien for ålegræs indikatoren i de fleste vandområder ville være lavere i et år 1900 klima, hvilket resulterer i et indsatsbehov som er ca 600 Ton N/år højere, såfremt statusværdien var fastlagt i et år 1900 klima og ikke i det nuværende klima.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Schjønning, Per; Rasmussen, Karl Johan; Munkholm, Lars Juhl; Nielsen, Peter Storegård;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Andersen, Ida Gran; Sortkær, Bent; Grøndahl Glavind, Johanne; Overgaard Sørensen, Julie;
  Publisher: Aarhus Universitetsforlag
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Bundgaard, Lise; Hansen, Gitte Lundberg; Mielby, Line Ahm; Jensen, Jørgen Dejgård; Bogers, Marcel; Byrne, Derek V.; Bech-Larsen, Tino;
  Country: Denmark
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
936 Research products, page 1 of 94
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Hensen, Per; Nissen, Poul; Sommerstad, Renate;
  Publisher: Center for Metode, Udvikling og Kvalitet
  Country: Denmark

  Prospektiv forsknings- og udviklingsprojekt med henblik på vurdering af Ny Startmodellen og assessment og interventionsmodelle AIMs egnethed i forbindelse med unge kriminelle i behandlingsinstitution

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Bremholm, Jesper;
  Publisher: Læremiddel.dk
  Country: Denmark
 • Publication . Book . 2012
  Open Access Danish
  Authors: 
  Karina Lykke Grand;
  Publisher: Aarhus Universitetsforlag
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Mehlbye, Jill; Jensen, Bente;
  Publisher: AKF, Anvendt KommunalForskning
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Christensen, Jacob Højgaard; Wistoft, Karen; Clark, Aske;
  Publisher: DPU, Aarhus Universitet
  Country: Denmark

  MIT kokkeri er et projekt, hvis formål er at styrke børns madlavningsglæde og hjælpe dem med at tage ejerskab over deres madlavning og tage styringen i køkkenet. Til dette formål har MIT kokkeri udgivet en børnekogebog med et tilhørende webunivers og udviklet et madklubkoncept, hvor der i skrivende stund eksisterer 53 MIT kokkeri-madklubber fordelt over hele landet. MIT kokkeri, herunder brugen af kogebog og website i danske folkeskoler og det nyemadklubkoncept, er blevet evalueret af forskere fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), og på den baggrund foreligger denne forskningsbaserede evalueringsrapport. Evalueringen er blevet gennemført ud fra et mixed methods-design ved brug af spørgeskemaer, interviews og feltobservationer. Således baseres rapportens resultater på både kvantitative og kvalitative empiriske data. Formålet med dette evalueringsdesign er at opnå en nuanceret viden om, hvordan intentionerne med MIT kokkeri indfries. Konkret har vi undersøgt elevers selvvurderede udbytte af MIT kokkeri samt indsamlet viden om, hvordan MIT kokkeri bruges, og hvilke erfaringer der er hermed. Vi har udført spørgeskemaundersøgelser med deltagelse af over 1600 elever og 500 lærere, og yderligere har vi gennemført fokusgruppeinterviews med lærere, elever og madklubinstruktører. Derudover har vi observeret madlavningsaktiviteter i seks madklubber.Overordnet konkluderer vi, ud fra evalueringens resultater, at der generelt er positive resultater angående elevernes oplevelser og selvvurderede udbytte af anvendelse af MIT kokkeri. Lærerne forholder sig også i langt overvejende grad positivt til MIT kokkeri. Angående madklubberne er resultaterne også meget positive, og med denne rapport kan vi altså konkludere, at MIT kokkeri i høj grad indfrier sine intentioner. Der er dog en række udfordringer forbundet hermed, som vi i rapporten præsenterer forskellige perspektiver på.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Mørk, Trine; Tsalis, George; Grunert, Klaus G;
  Publisher: DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug
  Country: Denmark

  Viden om effekterne af kampagneindsatser er central, i forhold til kvalitetssikring og videreudvikling til kommende års indsatser. Denne rapport er baseret på resultaterne fra 1411 observationer og interviews, transaktionsdata og observationer af brugen af Nøglehuls-markedsføringsmateriale 2014, indsamlet i hhv. fire og seks danske detailbutikker. Undersøgelsen blev foretaget af MAPP – Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector, i foråret og sommeren 2014, med det formål at evaluere Nøglehulskampagnen 2014, ved at se på salg og købsadfærd. Dette blev undersøgt ved at måle på forbrugernes faktiske handlinger, for at teste hvorvidt der kan aflæses en effekt i forbrugerens adfærd, under kampagnen og i umiddelbart forlængelse af den.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Timmermann, Karen; Stæhr, Peter A.; Göke, Cordula; Stæhr, Sanjina Upadhyay; Erichsen, Anders;
  Publisher: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©
  Country: Denmark

  Rapporten analyserer betydningen af klimaændringer siden år 1900 for det estimerede behov for reduktion i næringsstoftilførsler, som skal sikre mindst god økologisk tilstand i kystvande. Resultaterne viser, at miljømålet for klorofyl ville have været højere i et år 1900 klima sammenlignet med det nuværende klima og indsatsbehovet ville være ca 1500 Ton N/år lavere. Endvidere viser resultaterne, at statusværdien for ålegræs indikatoren i de fleste vandområder ville være lavere i et år 1900 klima, hvilket resulterer i et indsatsbehov som er ca 600 Ton N/år højere, såfremt statusværdien var fastlagt i et år 1900 klima og ikke i det nuværende klima.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Schjønning, Per; Rasmussen, Karl Johan; Munkholm, Lars Juhl; Nielsen, Peter Storegård;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Andersen, Ida Gran; Sortkær, Bent; Grøndahl Glavind, Johanne; Overgaard Sørensen, Julie;
  Publisher: Aarhus Universitetsforlag
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Bundgaard, Lise; Hansen, Gitte Lundberg; Mielby, Line Ahm; Jensen, Jørgen Dejgård; Bogers, Marcel; Byrne, Derek V.; Bech-Larsen, Tino;
  Country: Denmark
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.