Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
57 Research products
Relevance
arrow_drop_down

 • 2014-2023
 • Open Access
 • Restricted
 • Publications
 • Master thesis
 • Estonian
 • DSpace at Tartu University Library

 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Soll, Hanna-Liisa;

  Käesoleva magistritöö eesmärk oli prognoosida igakuist Tartu Ülikooli Kliinikumi haiglapatsientide arvu neljal ravierialal kuni üks aasta ette. Vaadeldi otorinolarüngoloogia, pediaatria, sisehaiguste ning üld- ja plastikakirurgia erialasid. Põhieesmärgiks oli leida sobivad ühemõõtmelised ARIMA tüüpi prognoosmudelid. Lisaks prooviti prognoose täpsustada, kasutades lineaarset regressiooni ARIMA tüüpi vigadega, võttes regressoriks Eesti Haigekassa poolt aastaks tellitavate ravijuhtude arvud vastavatel erialadel. Iga eriala jaoks valiti parim ühe- ja mitmemõõtmeline mudel ning võrreldi nende täpsust aastaste prognooside ruutkeskmiste vigade põhjal. Saadud mudelite abil leiti prognoosid valimiväliseks aastaks 2018 koos prognoosiintervallidega.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2019
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2019
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jürgenson, Tuuli;

  Magistritöö eesmärk on leida jälgimiseelsete (retrospektiivsete) ja jälgimisaegsete (prospektiivsete) haigusjuhtude analüüsimiseks sobiv meetod, mis oleks rakendatav suuremahulistes geneetilistes seoseuuringutes. Jälgimiseelseteks juhtudeks nimetatakse neid inimesi, kes on uuritava haiguse saanud enne uuringuga liitumist, jälgimisaegseteks juhtudeks aga neid, kes esimest korda haigestuvad uuritavasse haigusesse pärast uuringuga liitumist. Huvi pakub see, kas jälgimiseelseid ja jälgimisaegseid haigusjuhtusid on parem analüüsida eraldi, kasutades vastavalt kas binaarse uuritava tunnuse mudelit või Coxi võrdeliste riskide mudelit, ning leitud hinnangud seejärel kombineerida, või analüüsida neid andmeid koos, tegemata vahet jälgimiseelsetel ja jälgimisaegsetel juhtudel. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade kasutatavatest meetoditest: elukestusanalüüsiks mõeldud Coxi võrdeliste riskide mudelist ning kahest binaarse tunnuse modelleerimise meetodist: logistilisest ja täiend-log-log regressioonist. Meetodite võrdlemiseks viiakse läbi simulatsiooniuuring, mille tarvis kirjeldatakse esmalt, kuidas simuleerida Weibulli jaotusega võrdeliste riskide mudelile vastavaid elukestusandmeid. Simulatsioonide põhjal on erinevaid haigusjuhtusid kõige parem analüüsida koos, kasutades selleks täiend-log-log mudelit. Võrreldud meetodeid rakendatakse Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu andmestikul, uurimaks teist tüüpi diabeedi ja geenivariantide vahelisi seoseid.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2021
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2021
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Taar, Eve;

  Käesolevas töös “Matemaatikaõpetajate enesetõhusus ja suhtlemine õpilaste ning kolleegidega” uuriti matemaatikaõpetajate probleeme ja toimetulekut tööga seoses nende suhtlemisoskustega. Töös uuriti õpetajate enesetõhusust ja nende suhtlemisoskust, aga ka töökeskkonda ja kolleegidega suhtlemist puudutavaid aspekte. Selleks uuriti matemaatikaõpetaja enesetõhusust ja tema tööl tekkinud probleemide lahendamist kvantitatiivselt küsimustiku abil. Tulemusi võrreldi eelnevalt toimunud uuringutega õpetajate enesetõhususe kohta üldiselt ning mõningate maailmas läbi viidud uuringutega matemaatikaõpetajate enesetõhususest. Õpetajate ja õpilaste vahelises suhtlemises mõjutas enesetõhusust positiivselt õpilastele vajalikku nõu andmine ja nende ainealaste probleemide lahendamine. Samuti oli näha, et õpilased julgesid oma probleemidega õpetajate poole pöörduda ja abi otsida. Eesti matemaatikaõpetajad pidasid end osavaks suhtlemisel õpilaste, kolleegide ja lastevanematega. (nt suurem osa õpetajatest nõustus väitega: Püüan igati abiks olla õpilaste ainealaste probleemide lahendamisel). Hea töökeskkonna ja kolleegide mõju õpetajate enesetõhususele oli valdavalt positiivne. Ilmnesid mõningad meeskonna tööga seotud probleemid, mis annavad alust edaspidisteks uuringuteks. Madalad seosed ilmnesid siin väidetes, kus õpetajad ei soovinud võtta osa ühisüritustest, ega jagada oma tööküsimusi kolleegidega. Edaspidistes uuringutes võiks välja tuua, millised tegurid aitavad kaasa meeskonnatöö parendamisele ja milliseid koolitusi tuleks selleks rakendada.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2020
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2020
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Laaneväli, Anna;

  Proovis sisalduva bakterite DNA sekveneerimisel on võimalik öelda, milliste bakterite DNAd proovis nähti ning mis koguses. Sekveneerimisel saadud andmeid on võimalik analüüsida vähimruutude, mittenegatiivsete vähimruutude või suurima tõepära meetodit kasutades, tuvastamaks bakterite tüvesid ning hindamaks nende k-meeride katvust. Magistritöö eesmärgiks on võrrelda kolme nimetatud meetodi käitumist sekveneerimisvigade olemasolu korral, vastavalt vigadega arvestades kui arvestamata. Vaatlusaluseid meetodeid rakendatakse ka ühe reaalse proovi sekveneerimisel kogutud andmete (saadud Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudist) analüüsil.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2020
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2020
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Põru, Getter;

  Magistritöö eesmärk on isejuhtiva auto objektituvastusriskide jaotuse hindamine kaamerapildilt. Eraldi käsitletakse sõidukeid ja jalakäijaid. Objektide tuvastamata jätmiste hindamiseks on kasutatud tuvastatud objektide esimese tuvastuse kaadreid teadmisega, et mõningates olukordades on objekt olemas ja tuvastatav juba ka esimesele tuvastusele eelnevas kaadris. Seega esimesele tuvastusele eelnevas kaadris toimus potentsiaalne tuvastamata jätmine ning kuna objekti asukoht kahe järjestikuse kaadri korral on väga sarnane, siis on tuvastamata jätmist hinnatud esmase tuvastamise asukohaga. Parema hinnangu saamiseks objektide tuvastamata jätmisest on välja filtreeritud olukorrad, kus objekt on ilmunud mõne teise objekti tagant või väljastpoolt kaadrit. Selline lähenemine võimaldab objektituvastusmudeli tuvastamata jätmiste jaotust hinnata ka kasutusjärgus uudses olukorras, mille kohta annoteeritud andmed puuduvad. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade Poissoni protsessidest ja Gaussi segumudeli ning gammajaotuse tihedusfunktsiooni hindamisest. Töö praktilises osas sobitatakse andmetele Poissoni protsesside intensiivsusfunktsioonid. Intensiivsusfunktsiooni defineerimiseks kasutatakse objektide asukohtade koordinaatide marginaaljaotustele sobitatud gammajaotust ning Gaussi segumudelit.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2020
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2020
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kadastik, Birgit;

  Magnetresonantstomograafia (MRT) ja kompuutertomograafia (KT) on kaks erinevat meetodit, mida kasutatakse inimkehast kihiliste ja ruumiliste kujutuste saamiseks meditsiinilises diagnostikas. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida ning võrrelda MRT ja KT andmete jaotusi erinevatele patsientidele kuuluvate peade korral. Esimeses peatükis seletatakse rakendatavaid statistilisi meetodeid koos sobivate näidetega. Teises peatükis leitakse K-keskmiste meetodi ja Gaussi segumudelite tulemuste abil Kullback-Leibleri kaugused, mida kasutatakse peadevaheliste jaotuste võrdlemiseks.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2018
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2018
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Uusna, Kristiina;

  Magistritöös analüüsitakse Eesti Haigekassale saadetud raviarvete põhjal moodustatud patsientide ja neile määratud diagnooside andmekogu. Eesmärk on anda ülevaade kvalitatiivsete tunnustega andmetele rakendatud mudelipõhisest klasteranalüüsist. Töös tuuakse välja andmete klasterdamiseks kasutatud segumudeli kuju. Kirjeldatakse ära EM-algoritm, mida rakendatakse mudeli parameetrite hindamiseks. Lisaks antakse ülevaade integreeritud klassifitseerimistõepära (ICL) kriteeriumist, mille abil leitakse sobivaim segumudel klasterdamiseks. Uurimise alla on võetud psüühika- ja käitumishäiretega ning vereringeelundite haigustega patsiendid. Klasteranalüüs viiakse eraldi läbi iga valitud vanusegrupi jaoks. Tulemustest selgub näiteks, et psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega patsientidest enamuse moodustavad mehed. Vereringeelundite haigusi uurides aga selgub, et kõige rohkem on patsiente kõrgvererõhkhaigustega, mida seejuures nooremas eas isikutel (vanuses 20-49) esineb rohkem meestel kui naistel. Samuti on esinenud noorematel meestel südame isheemiatõvesid ligi kaks korda rohkem kui naistel.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2020
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2020
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Korb, Risto;

  Optsioon on tuletisinstrument, mis annab selle omanikul õiguse, kuid mitte kohustuse, sooritada finantsvaraga tehing kokkulepitud hinnaga ja koguses. Käesolevas töös vaadeldakse kahte binoommeetodit optsiooni hindamiseks, eeldusel, et alusvara tulususe dispersioon on konstantse elastsusega ehk alusvara käitumine allub CEV protsessile. Nendeks on Nelson, Ramaswamy (N-R) ning Choe, Chu, Shini (CCS) binoommmeetodid. Mõlema meetodi puhul hinnatakse Euroopa optsioone ning võrreldakse saadud tulemusi analüütiliselt tõese väärtusega. Lisaks pakutakse välja paar modifikatsiooni CCS meetodile, mis aitab Euroopa ning Ameerika optsioone täpsemini hinnata. Töös on toodud programmid N-R, CCS meetodite ning selle modifikatsioonide rakendamiseks.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2020
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2020
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Soeorg, Hiie;

  Ravimite manustamine sõltub ravimi farmakokineetikast (kirjeldab ravimi kontsentratsiooni muutumist inimese kehas pärast ravimi manustamist), mis indiviiditi erineb. Seetõttu tuleb erinevatele inimestele sama kontsentratsiooni saavutamiseks manustada erinevaid ravimi doose, mistõttu on vajalik individuaalseid doose osata ennustada. Patsientide grupp, kelle jaoks individuaalse doosi arvutamine võiks anda suurt kasu, on vankomütsiini - kitsa terapeutlise aknaga ravimit - saavad enneaegsed vastsündinud, kelle farmakokineetika on väga varieeruv. Käesoleva töö eesmärk on farmakokineetikas kasutatavat mittelineaarset segamudelit, kus uuritavaks tunnuseks on kontsentratsioon, ja lineaarset segamudelit, kus uuritavaks tunnuseks on doos, kasutades ennustada mingit kindlat vankomütsiini kontsentratsiooni saavutavat doosi vastsündinutel ja imikutel. Töö esimese osas antakse ülevaade farmakokineetikast, mittelineaarsest ja lineaarsest segamudelist ning individuaalse doosi ennustamise meetoditest. Töö teises osas koostatakse mittelineaarne ning lineaarne segamudel vankomütsiinravil olnud vastsündinutelt ja imikutelt mõõdetud vankomütsiini kontsentratsioone kasutades ning võrreldakse koostatud mudelite doosi ennustamisvõimet. Tööst selgus, et lineaarse segamudeli doosi ennustamisvõime on märgatavalt parem kui mittelineaarse segamudeli korral. Ootuspäraselt on doosi ennustamine täpsem tinglike ennustuste korral, st kui on kasutatud vastsündinult või imikult eelnevalt mõõdetud kontsentratsioonide põhjal hinnatud individuaalseid juhuslikke mõjusid, võrreldes marginaalsete ennustustega.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2020
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2020
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ugrjumova, Anastassia;

  Magistritöö eesmärk on võrrelda kaht erinevat klasteranalüüsi meetodit, kus üks on mudelipõhine ja teine põhineb vaatlustevahelistel kaugustel. Täpsemalt, võrreldakse mudelipõhist klasteranalüüsi ja K-medoidide meetodit kvalitatiivsete tunnuste korral. K-medoidide meetodi rakendamiseks kasutatakse PAM-algoritmi (partitioning around medoids). Mudelipõhise klasteranalüüsi puhul on vaatlused kirjeldatud segujaotuse abil, samal ajal PAM-algoritm põhineb erinevusmõõtudel. Viiakse läbi simulatsioonid erinevate klastrite kattuvusmäärade korral ja uuritakse mõlema klasterdusmeetodi käitumist erinevate kattuvuste korral. Et tulemusi analüüsida, kasutatakse kohandatud Randi indeksit ja keskmise silueti laiuse kriteeriumit.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2020
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2020
   License: CC BY NC ND
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
57 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Soll, Hanna-Liisa;

  Käesoleva magistritöö eesmärk oli prognoosida igakuist Tartu Ülikooli Kliinikumi haiglapatsientide arvu neljal ravierialal kuni üks aasta ette. Vaadeldi otorinolarüngoloogia, pediaatria, sisehaiguste ning üld- ja plastikakirurgia erialasid. Põhieesmärgiks oli leida sobivad ühemõõtmelised ARIMA tüüpi prognoosmudelid. Lisaks prooviti prognoose täpsustada, kasutades lineaarset regressiooni ARIMA tüüpi vigadega, võttes regressoriks Eesti Haigekassa poolt aastaks tellitavate ravijuhtude arvud vastavatel erialadel. Iga eriala jaoks valiti parim ühe- ja mitmemõõtmeline mudel ning võrreldi nende täpsust aastaste prognooside ruutkeskmiste vigade põhjal. Saadud mudelite abil leiti prognoosid valimiväliseks aastaks 2018 koos prognoosiintervallidega.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2019
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2019
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jürgenson, Tuuli;

  Magistritöö eesmärk on leida jälgimiseelsete (retrospektiivsete) ja jälgimisaegsete (prospektiivsete) haigusjuhtude analüüsimiseks sobiv meetod, mis oleks rakendatav suuremahulistes geneetilistes seoseuuringutes. Jälgimiseelseteks juhtudeks nimetatakse neid inimesi, kes on uuritava haiguse saanud enne uuringuga liitumist, jälgimisaegseteks juhtudeks aga neid, kes esimest korda haigestuvad uuritavasse haigusesse pärast uuringuga liitumist. Huvi pakub see, kas jälgimiseelseid ja jälgimisaegseid haigusjuhtusid on parem analüüsida eraldi, kasutades vastavalt kas binaarse uuritava tunnuse mudelit või Coxi võrdeliste riskide mudelit, ning leitud hinnangud seejärel kombineerida, või analüüsida neid andmeid koos, tegemata vahet jälgimiseelsetel ja jälgimisaegsetel juhtudel. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade kasutatavatest meetoditest: elukestusanalüüsiks mõeldud Coxi võrdeliste riskide mudelist ning kahest binaarse tunnuse modelleerimise meetodist: logistilisest ja täiend-log-log regressioonist. Meetodite võrdlemiseks viiakse läbi simulatsiooniuuring, mille tarvis kirjeldatakse esmalt, kuidas simuleerida Weibulli jaotusega võrdeliste riskide mudelile vastavaid elukestusandmeid. Simulatsioonide põhjal on erinevaid haigusjuhtusid kõige parem analüüsida koos, kasutades selleks täiend-log-log mudelit. Võrreldud meetodeid rakendatakse Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu andmestikul, uurimaks teist tüüpi diabeedi ja geenivariantide vahelisi seoseid.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2021
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2021
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Taar, Eve;

  Käesolevas töös “Matemaatikaõpetajate enesetõhusus ja suhtlemine õpilaste ning kolleegidega” uuriti matemaatikaõpetajate probleeme ja toimetulekut tööga seoses nende suhtlemisoskustega. Töös uuriti õpetajate enesetõhusust ja nende suhtlemisoskust, aga ka töökeskkonda ja kolleegidega suhtlemist puudutavaid aspekte. Selleks uuriti matemaatikaõpetaja enesetõhusust ja tema tööl tekkinud probleemide lahendamist kvantitatiivselt küsimustiku abil. Tulemusi võrreldi eelnevalt toimunud uuringutega õpetajate enesetõhususe kohta üldiselt ning mõningate maailmas läbi viidud uuringutega matemaatikaõpetajate enesetõhususest. Õpetajate ja õpilaste vahelises suhtlemises mõjutas enesetõhusust positiivselt õpilastele vajalikku nõu andmine ja nende ainealaste probleemide lahendamine. Samuti oli näha, et õpilased julgesid oma probleemidega õpetajate poole pöörduda ja abi otsida. Eesti matemaatikaõpetajad pidasid end osavaks suhtlemisel õpilaste, kolleegide ja lastevanematega. (nt suurem osa õpetajatest nõustus väitega: Püüan igati abiks olla õpilaste ainealaste probleemide lahendamisel). Hea töökeskkonna ja kolleegide mõju õpetajate enesetõhususele oli valdavalt positiivne. Ilmnesid mõningad meeskonna tööga seotud probleemid, mis annavad alust edaspidisteks uuringuteks. Madalad seosed ilmnesid siin väidetes, kus õpetajad ei soovinud võtta osa ühisüritustest, ega jagada oma tööküsimusi kolleegidega. Edaspidistes uuringutes võiks välja tuua, millised tegurid aitavad kaasa meeskonnatöö parendamisele ja milliseid koolitusi tuleks selleks rakendada.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2020
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2020
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Laaneväli, Anna;

  Proovis sisalduva bakterite DNA sekveneerimisel on võimalik öelda, milliste bakterite DNAd proovis nähti ning mis koguses. Sekveneerimisel saadud andmeid on võimalik analüüsida vähimruutude, mittenegatiivsete vähimruutude või suurima tõepära meetodit kasutades, tuvastamaks bakterite tüvesid ning hindamaks nende k-meeride katvust. Magistritöö eesmärgiks on võrrelda kolme nimetatud meetodi käitumist sekveneerimisvigade olemasolu korral, vastavalt vigadega arvestades kui arvestamata. Vaatlusaluseid meetodeid rakendatakse ka ühe reaalse proovi sekveneerimisel kogutud andmete (saadud Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudist) analüüsil.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2020
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2020
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Põru, Getter;

  Magistritöö eesmärk on isejuhtiva auto objektituvastusriskide jaotuse hindamine kaamerapildilt. Eraldi käsitletakse sõidukeid ja jalakäijaid. Objektide tuvastamata jätmiste hindamiseks on kasutatud tuvastatud objektide esimese tuvastuse kaadreid teadmisega, et mõningates olukordades on objekt olemas ja tuvastatav juba ka esimesele tuvastusele eelnevas kaadris. Seega esimesele tuvastusele eelnevas kaadris toimus potentsiaalne tuvastamata jätmine ning kuna objekti asukoht kahe järjestikuse kaadri korral on väga sarnane, siis on tuvastamata jätmist hinnatud esmase tuvastamise asukohaga. Parema hinnangu saamiseks objektide tuvastamata jätmisest on välja filtreeritud olukorrad, kus objekt on ilmunud mõne teise objekti tagant või väljastpoolt kaadrit. Selline lähenemine võimaldab objektituvastusmudeli tuvastamata jätmiste jaotust hinnata ka kasutusjärgus uudses olukorras, mille kohta annoteeritud andmed puuduvad. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade Poissoni protsessidest ja Gaussi segumudeli ning gammajaotuse tihedusfunktsiooni hindamisest. Töö praktilises osas sobitatakse andmetele Poissoni protsesside intensiivsusfunktsioonid. Intensiivsusfunktsiooni defineerimiseks kasutatakse objektide asukohtade koordinaatide marginaaljaotustele sobitatud gammajaotust ning Gaussi segumudelit.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2020
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2020
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kadastik, Birgit;

  Magnetresonantstomograafia (MRT) ja kompuutertomograafia (KT) on kaks erinevat meetodit, mida kasutatakse inimkehast kihiliste ja ruumiliste kujutuste saamiseks meditsiinilises diagnostikas. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida ning võrrelda MRT ja KT andmete jaotusi erinevatele patsientidele kuuluvate peade korral. Esimeses peatükis seletatakse rakendatavaid statistilisi meetodeid koos sobivate näidetega. Teises peatükis leitakse K-keskmiste meetodi ja Gaussi segumudelite tulemuste abil Kullback-Leibleri kaugused, mida kasutatakse peadevaheliste jaotuste võrdlemiseks.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2018
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2018
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Uusna, Kristiina;

  Magistritöös analüüsitakse Eesti Haigekassale saadetud raviarvete põhjal moodustatud patsientide ja neile määratud diagnooside andmekogu. Eesmärk on anda ülevaade kvalitatiivsete tunnustega andmetele rakendatud mudelipõhisest klasteranalüüsist. Töös tuuakse välja andmete klasterdamiseks kasutatud segumudeli kuju. Kirjeldatakse ära EM-algoritm, mida rakendatakse mudeli parameetrite hindamiseks. Lisaks antakse ülevaade integreeritud klassifitseerimistõepära (ICL) kriteeriumist, mille abil leitakse sobivaim segumudel klasterdamiseks. Uurimise alla on võetud psüühika- ja käitumishäiretega ning vereringeelundite haigustega patsiendid. Klasteranalüüs viiakse eraldi läbi iga valitud vanusegrupi jaoks. Tulemustest selgub näiteks, et psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega patsientidest enamuse moodustavad mehed. Vereringeelundite haigusi uurides aga selgub, et kõige rohkem on patsiente kõrgvererõhkhaigustega, mida seejuures nooremas eas isikutel (vanuses 20-49) esineb rohkem meestel kui naistel. Samuti on esinenud noorematel meestel südame isheemiatõvesid ligi kaks korda rohkem kui naistel.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2020
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2020
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Korb, Risto;

  Optsioon on tuletisinstrument, mis annab selle omanikul õiguse, kuid mitte kohustuse, sooritada finantsvaraga tehing kokkulepitud hinnaga ja koguses. Käesolevas töös vaadeldakse kahte binoommeetodit optsiooni hindamiseks, eeldusel, et alusvara tulususe dispersioon on konstantse elastsusega ehk alusvara käitumine allub CEV protsessile. Nendeks on Nelson, Ramaswamy (N-R) ning Choe, Chu, Shini (CCS) binoommmeetodid. Mõlema meetodi puhul hinnatakse Euroopa optsioone ning võrreldakse saadud tulemusi analüütiliselt tõese väärtusega. Lisaks pakutakse välja paar modifikatsiooni CCS meetodile, mis aitab Euroopa ning Ameerika optsioone täpsemini hinnata. Töös on toodud programmid N-R, CCS meetodite ning selle modifikatsioonide rakendamiseks.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2020
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2020
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Soeorg, Hiie;

  Ravimite manustamine sõltub ravimi farmakokineetikast (kirjeldab ravimi kontsentratsiooni muutumist inimese kehas pärast ravimi manustamist), mis indiviiditi erineb. Seetõttu tuleb erinevatele inimestele sama kontsentratsiooni saavutamiseks manustada erinevaid ravimi doose, mistõttu on vajalik individuaalseid doose osata ennustada. Patsientide grupp, kelle jaoks individuaalse doosi arvutamine võiks anda suurt kasu, on vankomütsiini - kitsa terapeutlise aknaga ravimit - saavad enneaegsed vastsündinud, kelle farmakokineetika on väga varieeruv. Käesoleva töö eesmärk on farmakokineetikas kasutatavat mittelineaarset segamudelit, kus uuritavaks tunnuseks on kontsentratsioon, ja lineaarset segamudelit, kus uuritavaks tunnuseks on doos, kasutades ennustada mingit kindlat vankomütsiini kontsentratsiooni saavutavat doosi vastsündinutel ja imikutel. Töö esimese osas antakse ülevaade farmakokineetikast, mittelineaarsest ja lineaarsest segamudelist ning individuaalse doosi ennustamise meetoditest. Töö teises osas koostatakse mittelineaarne ning lineaarne segamudel vankomütsiinravil olnud vastsündinutelt ja imikutelt mõõdetud vankomütsiini kontsentratsioone kasutades ning võrreldakse koostatud mudelite doosi ennustamisvõimet. Tööst selgus, et lineaarse segamudeli doosi ennustamisvõime on märgatavalt parem kui mittelineaarse segamudeli korral. Ootuspäraselt on doosi ennustamine täpsem tinglike ennustuste korral, st kui on kasutatud vastsündinult või imikult eelnevalt mõõdetud kontsentratsioonide põhjal hinnatud individuaalseid juhuslikke mõjusid, võrreldes marginaalsete ennustustega.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2020
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2020
   License: CC BY NC ND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ugrjumova, Anastassia;

  Magistritöö eesmärk on võrrelda kaht erinevat klasteranalüüsi meetodit, kus üks on mudelipõhine ja teine põhineb vaatlustevahelistel kaugustel. Täpsemalt, võrreldakse mudelipõhist klasteranalüüsi ja K-medoidide meetodit kvalitatiivsete tunnuste korral. K-medoidide meetodi rakendamiseks kasutatakse PAM-algoritmi (partitioning around medoids). Mudelipõhise klasteranalüüsi puhul on vaatlused kirjeldatud segujaotuse abil, samal ajal PAM-algoritm põhineb erinevusmõõtudel. Viiakse läbi simulatsioonid erinevate klastrite kattuvusmäärade korral ja uuritakse mõlema klasterdusmeetodi käitumist erinevate kattuvuste korral. Et tulemusi analüüsida, kasutatakse kohandatud Randi indeksit ja keskmise silueti laiuse kriteeriumit.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DSpace at Tartu University Library
  Master thesis . 2020
  License: CC BY NC ND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace at Tartu Univ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DSpace at Tartu University Library
   Master thesis . 2020
   License: CC BY NC ND