Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1,878 research outcomes, page 1 of 188
 • publication . Conference object . 2022
  Open Access Uzbek
  Authors:
  Ergashev Islombek Ziyodulla o`g`lli;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Ochiq yerga sabzavot ekinlari ko'chatlarini barcha ekin o'stiriladigan inshootlarda yetishtiradilar. Ko'chatlarni sanoat asosida ishlab chiqarish vazifalari va uslublariga plyonkali issiqxonalar yaxshiroq mos keladi

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2022
  Open Access Uzbek
  Authors:
  Eshboboyeva Munira Mannon qizi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Ushbu maqolada musiqa orqali o‘quvchilarni matematik qobiliyatlarini shakllantirish kabi masalalar yoritilgan. Maktab o‘quvchilari bugun ko‘proq turli xil musiqa ohanglariga qiziqadi va shu orqali bolalarni maktabda turli xil fanlarga xususan matematik...

  Add to ORCIDorcid
 • Ушбу мақолада япон лингвомаданиятида учрайдиган лексик ва грамматик лакуналарни ўқитишда замонавий ахборот ва педагогик технологиялардан фойдаланиш тўғрисида фикр юритилади

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2022
  Open Access Uzbek
  Authors:
  Abdullayeva Gulbayram Abdurahmonovna;
  Publisher: Zenodo

  Ushbu maqolada “O’lmoq” fe’lining semantik maydondagi sinonimiyasi bo’yicha fikr-mulohazalar va misollar keltirilgan.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2022
  Open Access Uzbek
  Authors:
  Azizova Nilufar Abdupattayevna;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Ushbu maqolada matritsalar to’g’risida ta’riflar keltirilgan bo’lib, bundan tashqari, matritsalar yordamida ishlab chiqarishni rejalashtirish, moddiy ishlab chiqarish orasidagi mavjud bogʼlanishlarni ifodalashda va boshqalarda, maʼlum darajada t...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2022
  Open Access Uzbek
  Authors:
  Isakdjanov Ramziddin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Musulmon dunyosida murakkab fan sohasi shubhasiz islom falsafasidir. Bir tomondan ratsional tafakkur va mantiqiy xulosalar bo‘lsa, ikkinchi tomondan vahiyga asoslangan aqoid va diniy bilish orasida bahsli va munozarali masalalar yuzaga kelgan. Mazkur muammoni echi...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2022
  Open Access Uzbek
  Authors:
  Islamova Kamola Akramovna; Fazliddinov Janobiddin Zaynobiddin O"g"li;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Samarqand davlat tibbiyot instituti klinikasi 1-terapiya bo‘limida QD II tipi aniqlangan ichki a’zo kasalliklari bilan kasallangan 80 bemor klinik, laborator va instrumental tekshiruvlardan o‘tkazildi. Amaldagi QD ning etiologik va tomir asoratlari tas...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2022
  Open Access Uzbek
  Authors:
  M.F.Sultonov; Z.M.Odamova;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Maqolada O’zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan noyob baliqlar haqida ma’lumotlar keltirilgan.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2022
  Open Access Uzbek
  Authors:
  Xojabaeva Gulbanu Bahadir qizi; Ordabaeva Feruza Ordabay qizi; Sultanova Yuldiz Alimboy qizi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda jamiyatimizda yoshlar o’rtasida keng tus olayotgan deviant xulq-atvornig sodir bo’lishi, deviantlikning turlari, kelib chiqish sabablari va unga qarshi profilaktik choralar haqida so’z yuritiladi.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2022
  Open Access Uzbek
  Authors:
  Ismailov Mahmudbek Nodirbek o'g'li;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Ushbu maqolada og‘ir atletikachi sportchilar bilan olib boriladigan mashg‘ulotlarda sportchini yuklamalarga moslashtirishning ayrim jihatlari haqida fikr yurtilgan.

  Add to ORCIDorcid
1,878 research outcomes, page 1 of 188