Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
449,557 research outcomes, page 1 of 44,956
 • publication . Book . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Bahadır, Sedat;
  Publisher: Yusufeli Belediyesi Yayınları

  [No Asbtact Available]

 • publication . Doctoral thesis . 2012
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ertürk, Mustafa Ali Ergün;
  Publisher: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Turkish
  Authors:
  Çetin, Mustafa;
  Publisher: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  İnsanoğlu günlük hayatta pek çok problemle karşılaşmaktadır. Bu problemleri aşabilmek için değişik çözüm yöntemleri kullanmaktadır. Bir problem matematiksel model ile ifade edildiğinde çözüme bir adım daha yaklaşılmış olunmaktadır. Bu şekilde birçok problem, bilgisayar ...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Alper Baygut; Osman Culha; Vedat Başdemir;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Düzce Üniversitesi

  Civata üretiminin kritik prosesi olan ısıl işlem prosesi; soğuk şekillendirilen malzemenin metalografik ve mekanik özelliklere olan etkisinin araştırılması, hem proses verimi hemde ürün performans kriterleri açısından değerlendirildiğinde sektörde deneysel geliştirme fa...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  KALYONCU, Raif; Liman, Seda;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NWSA Akademik Dergiler

  Bu araştırmanın amacı; ilk ve orta öğretimde görev yapan öğretmenlerin, "Görsel Sanatlar Dersi" ve "Görsel Sanatlar Öğretmenliği`ne ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesidir. Araştırma 2011-2012 Eğitim-Öğretim bahar yarıyılında Trabzon il...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Atiye Nazlı;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

  Alevi Bektaşi tarikatı içinde yetişmiş son postnişin olan Ali İlhami Dede hakkındakaynaklarda çok az bilgi bulunmaktadır. Daha önce birkaç farklı kitapta rastlananşiirleri, torunu tarafından düzenlenerek 20. yüzyıl başlarında yaşadığı çevre baştaolmak üzere, dergâhının ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Özge Korkmaz;
  Persistent Identifiers

  Bu çalışmada Türkiye örnekleminde 1998:01-2015:04 dönemi için enflasyon oranlarını etkileyen faktörler regresyon analizi aracılığıyla ortaya konulmak istenmiştir. Bu doğrultuda çalışmada üretici ve tüketici fiyat endeks değerlerinden hareketle elde edilen enflasyon oran...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Turkish
  Authors:
  DURAK, Zahide;
  Publisher: Gazi Üniversitesi

  Bu çalışmada, kanser metabolizmasının kilit enzimlerinden biri olan adenozin deaminaz (ADA) sığır karaciğerinden izole edilerek kısmen saflaştırılmış, kinetik özellikleri incelenmiş ve enzimin kinetik davranışı üzerine zerdeçal ekstresinin etkileri araştırılmıştır. ADA ...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  AŞKIN, Deniz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Mehmet Akif Ersoy University

  The aim of this study is to analyze the results of the policies and decisions taken during the Covid-19 pandemic in Turkey with a sociological perspective. No doubt, the decisions taken and policies applied to decrease the spread rate of virus in Turkey involve all area...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Turkish
  Authors:
  ÜNLÜ, AYHAN; TUNÇ, MÜSLÜN SARA;
  Publisher: Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi

  Tarihboyunca yerleşmelerin yer seçiminde suyun bulunabilirliği, toprağınverimliliği, ormanlık bölgelere yakınlık, ulaşım ve can güvenliği gibi etmenleretkili olmuştur. Bunların yanı sıra topoğrafik, jeolojik ve meteorolojikşartlar yerleşmelerin karakterini etkilemiştir....

449,557 research outcomes, page 1 of 44,956