Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
200,289 research outcomes, page 1 of 20,029
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Swedish
  Authors:
  Khoogar, Alireza;
  Publisher: KTH, Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Dagens samhälle är starkt beroende av ett flertal kritiska infrastrukturer varav elproduktion, telekommunikationssystem och transportsystem är några. Dessa kritiska infrastrukturer är mycket hopflätade och internt beroende av varandra. De är alla mer eller mindre sårbar...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Swedish
  Authors:
  Sandberg, Adéle; Öhlund, Amanda;
  Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Vi har utarbetat en modell för att synliggöra barns perspektiv och barns röster om förskolans vardag. Den bygger på en guide som kan vägleda pedagogerna i blogg processen med barnen. Guiden tar upp hur pedagogerna i sitt arbete med bloggen kan förhålla sig mot barnen, v...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Swedish
  Authors:
  Baaz, Felicia; Pettersson, Josefine;
  Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik

  This report is a part of a thesis project for product development at an undergraduate level, which has been written by two students from Mälardalen University. The work has been carried out in cooperation with the company Watt & Veke AB, where the assignment were to...

 • publication . Part of book or chapter of book . Article . 1992
  Open Access Swedish
  Authors:
  Maritta Törrönen;
  Publisher: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

  The image of the human being in child welfare and in social work with intoxicant abusers

 • publication . Book . 2012
  Open Access Swedish
  Persistent Identifiers
  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Lovering, Nina;
  Publisher: Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

  Two global targets – is economy given priority over climate?: A discourse analysis of Agenda 2030 I den här uppsatsen ifrågasätts ekonomisk tillväxt som lösning på klimatfrågan. Vidare undersöks vilken roll diskursen har i klimatfrågan och hur det kan förändras. Genom u...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Swedish
  Authors:
  Abrahamsson, Linus; Johansson, Oscar;
  Publisher: Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation

  Undervisningen i hållbar utveckling har sedan mitten av 1990-talet använts som en av tre dominerande miljöundervisningstraditioner i skolan. Hållbar utveckling är idag inget eget ämne, men kursplanen för årskurserna 4-6 lyfter fram begreppet i flertalet ämnen s...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Swedish
  Authors:
  Wejderstam, Andreas;
  Publisher: Uppsala universitet, Kyrkohistoria

  During the late 19th and early 20th centuries, the Church of Sweden gradually changed from being the uniform and monolithic church that had been closely bound to the state to instead being seen as merely subject to constitutional state legislation. One effect and sign o...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Swedish
  Authors:
  Ersson, Emelie; Kalrsson, Maria;
  Publisher: Uppsala universitet, Folkhälsovetenskap
 • publication . Bachelor thesis . 2009
  Open Access Swedish
  Authors:
  Afonso Olsson Ringby, Nancy; Fredriksson, Malin; Wictorson, Ulrika;
  Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Problem: Då konfektyrmarknaden är välutbredd krävs det att företag inom den branschen noga överväger hur de vill etablera sin produkt på en ny marknad och hur de ska gå tillväga vid en internationalisering. Det finns flera olika tillvägagångssätt vid etablering och inte...

200,289 research outcomes, page 1 of 20,029