Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Filters
Download Results
356,274 research outcomes, page 1 of 35,628
 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Swedish
  Authors:
  Parkkila, Jonna; Nilsson, Sara;
  Publisher: Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  Country: Sweden

  Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers syn på föräldrasamverkan i förskolan. Studien har synliggjort hur förskollärare och barnskötare beskriver föräldrasamverkan och dess betydelse och innehåll. Studien är av en kvantitativ karaktär med kvalitativa inslag...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Larssen, Urban;
  Publisher: Södertörns högskola, Journalistik
  Country: Sweden
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Swedish
  Authors:
  Hisenaj, Laura; Meshekrani, Arrita;
  Publisher: Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle
  Country: Sweden

  Loyalty is a well-considered and well-researched subject in today's society. Today, the term is described as complex and there is no socially accepted definition. In organizations, loyalty is considered to be an important factor for the economic outcome, therefore it wa...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Swedish
  Authors:
  Leib, Linda;
  Publisher: Konstfack, IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik
  Country: Sweden

  Sverige har sedan slutet av 1960-talet gått mot en allt mer internationaliserad kultur som påverkats både av inre och yttre förändringar. Denna studie utgår ifrån den svenska skolans monokulturella praktik och söker ge alternativ till majoritetsnormen för att inkludera ...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Swedish
  Authors:
  El Amine, Marie; Bolling, Elin; Ducloux, Malin;
  Publisher: Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet
  Country: Sweden

  Sammanfattning Managementkonsultation är en snabbt växande världsomfattande bransch som omsätter 7 miljarder kronor i Sverige årligen. Managementkonsulters tjänstebeskrivning är ofta vag och konsulter har ofta olika expertområden vilket medför en osäkerhet för potentiel...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Swedish
  Authors:
  Petersson, Stina;
  Publisher: Kungl. Musikhögskolan, Institutionen för klassisk musik

  Konsertprogram: JS Bach, Sonat för Flöjt och Basso continuo, BWV 1034.Medverkande: Kristine West, blockflöjt, Marcus Mohlin, cembalo, Stina Petersson, barockcello

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Hammarström-Rooth, Anna; Mang Son, Nian Lun Cing;
  Publisher: Högskolan i Gävle, Avdelningen för vårdvetenskap

  Bakgrund: Kommunikation handlar om att förmedla information mellan individer. Det kan uppstå talsvårigheter till följd av afasi eller dysartri. Dysartri innebär att artikulationen påverkas på grund av förlamning i talmuskulatur medan afasi beror på en skada i hjärnans t...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Swedish
  Authors:
  Jönsson, Annica;
  Publisher: Linnéuniversitetet, Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Syfte: Syftet med denna studie var att se om presbyopin, det vill säga minskningen av ackommodationsamplitud, utvecklas likadant i båda ögonen. Syftet var även att se om en ojämn addition i vissa fall gav bättre subjektiv respons än en binokulär jämn addition. Metod: St...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Sigfridsson, Sofia; Vidal, Johanna;
  Publisher: Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
  Country: Sweden

  Syfte: Att beskriva aktivitetsmönster och upplevelse av aktivitetsbalans hos individer över 70 år efter införandet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsad social kontakt i samband med covid-19-pandemin. Metod: Genom en kvalitativ induktiv ansats med ett s...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Swedish
  Authors:
  Kolahdozan, Anahita;
  Publisher: Stockholms universitet, Sociologiska institutionen
  Country: Sweden

  Denna uppsats ämnar undersöka om och hur den strukturella vardagsrasismen upplevs av afrikaner i Sverige. Stor fokus ligger på att undersöka diskriminering i Sverige vilket leder till att orsaken till diskriminering, rasism, inte får det utrymme som den behöver. Detta h...

356,274 research outcomes, page 1 of 35,628