Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
97,445 research outcomes, page 1 of 9,745
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
 • publication . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Mikołajuk, Lidia;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

  Prezentacja wraz z referatem zostały przedstawione na Konferencji Naukowej "Biblioteka, Książka, Informacja. Internet 2014". Lublin 16-17 października 2014 r. W artykule przedstawiono funkcjonowanie Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego i jego rolę w promocji dorobku bada...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Myślińska, Aleksandra;
  Persistent Identifiers

  Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: em. prof. zw. dr hab. Władysława Pilecka, dr hab. Ewa Zasępa, prof. APS Praca dotyczy nadziei i przystosowania psychospołecznego młodzieży o różnych typach osobowości, wychowującej się w plac...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2014
  Polish
  Authors:
  Tarnowska, Agnieszka; Tarnowska, Agnieszka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Unknown

  The aim of the study was to compare the size and productivity of the factors of land and work in agriculture of old and new EU member states. In the paper analyzed vertical and horizontal changes in mentioned factors in the 27 countries of the European Union in 2005-201...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2015
  Polish
  Authors:
  Zaleska, Beata; Kotarski, Dariusz; Rosiek, Ireneusz; Zaleska, Beata; Kotarski, Dariusz; Rosiek, Ireneusz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Unknown

  The paper shows functioning of management control in the Ministry of Agriculture and Rural Development and its objectives, tasks and measures as the main element of the management control system. Based on the current regulations, there were used analysis of documents an...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . 2020
  Polish
  Authors:
  Kaczorowska, Zuzanna; Staniec, Iwona; Szczygieł, Nina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie

  Analiza rynku umożliwia weryfikację potencjału tkwiącego w danym segmencie. Co więcej, pomaga zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wzmocnić dotychczasową pozycję na rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwo może właściwie ukierunkować swoje działania. Niniejszy artykuł został...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Barbara Zwolińska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  In the article I focus on the works of Tadeusz Rozewicz presented on Polish Radio, of which the most numerous are the works of dramatic art adapted for radio, such as: Akt przerywany [The Interrupted Act] , Bia l e ma lz e n stwo [White Wedding] , Kartoteka [The Card In...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Duś, Mikołaj;

  Artykuł przedstawia możliwość zastosowania modelu mediacji transformatywnej z perspektywy przepisów dotyczących mediacji małżeńskiej, zawartych w polskim kodeksie postępowania cywilnego. Ze względu na traumatyczne skutki długotrwałego rozwodu w postępowaniu sądowym oraz...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Molenda, Andrzej;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • publication . Article . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Głowacki, Jerzy Józef;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  The enemies of the Confederates of Bar called them „fanatics” because of their struggle towards restoring the privileges of the Catholic faith. The confederates, as well as the public who shared their sentiments, sometimes accepted this label, accusing of religious indi...

  Add to ORCID
97,445 research outcomes, page 1 of 9,745