Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
107 research outcomes, page 1 of 11
 • publication . Article . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Dukhnevych, І.; Dukhnevych, А.; Dukhnevych, І.; Dukhnevych, А.;
  Publisher: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки

  Celem niniejszego artykułu jest wskazanie najwaŜniejszych zmian, jakie wnosi nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w części dotyczącej nadzoru nad działalnością spółdzielczу kasy oszczędnościowe-kredytowe (SKOK). Zdaniem autora, nowa ustawa o s...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Choiński, А.; Ptak, М.; Ilyin, L. V.;
  Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки

  W pracy w oparciu o materiały kartograficzne, przeanalizowano zmiany sieci hydrograficznej Łucka. Ustalono, iż na przestrzeni wieków podlegała ona ciągłej ewolucji, mającej na celu optymalne jej wykorzystanie dla rozwijającego się miasta. Bazując na analizie wizualnej u...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Olbrych, B.; Olbrych, B.;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  Celem artykułu jest ukazanie analizy statystycznej procesów demograficznych w Polsce. Wskazano specyficzne cechy struktury ludności Polski na tle Europy. Przedstawiono perspektywy zrównowaŜonego rozwoju społeczno-gospodarczego z punktu widzenia kształtowania się procesó...

 • publication . Thesis . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Wawryniuk А., А.;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  W poniższym artykule omówione zostały problemy związane z napływem obywateli Ukrainy do Polski i ustawowe decyzje mające na celu przystosowania prawa do nowej sytuacji związanej z imigracją. Aktualnie najważniejszym aktem prawnym w tej sprawie jest Ustawa z dnia 2 kwiet...

 • other research product . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Moklytsia, Andrii V.;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  Навчально-методичні матеріали включають найважливіші теоретичні відомості з лексикології польської мови і комплекс завдань для самостійної та індивідуальної роботи: завдання для розвитку мовленнєвих навичок і збагачення словникового складу студентів; для формування нави...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Prokopowycz, Tatiana; Prokopovych, Tetiana A.;
  Publisher: Collegium Da Vinci

  Wpływ czynników psychologicznych arteterapii na twórczy potencjał osobowości artystycznej Opracowany materiał empiryczny reprezentuje wyniki badań korelacji i kreatywności ze składnikami emocjonalnej stabilności studentów specjalności twórczych. W artykule są rozpatrzon...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Hofman, Y.;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  W artykule omawiany jest system prawa patentowego w Polsce i na Ukrainie. Przedstawione zostały podstawowe przepisy prawa obu krajów w zakresie prawa patentowego i jego ochrony prawnej. Podane są podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i zasady ochro...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Kraszewski, K.; Крашевський, K.;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет ім.Лесі Українки

  Sports injuries occur most often in team sports, especially football, skiing, martial arts, motor sports. The most common types of injuries are fractures, sprains, damaged ligaments cross the knee and elbow ligaments. Handling injuries are divided into three stages: act...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Kurkevych, І.;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  W XX wieku badacze zajmujący się stosunkami międzyludzkimi oraz procesami zarządzania ludźmi w organizacji wyodrębnili szczególne rodzaje zachowań w miejscu pracy, które nazwano mobbingiem. W Polsce swoje odzwierciedlenie znalazł w przepisach Kodeksu Pracy w 2004r, w my...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Lewandowski, Albert;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  Метою статті була спроба представити провінційні періодичні видання загальноінформаційного характеру, що виходили принаймні двічі у тиждень за часів Другої Речі Посполитої і функціонували на видавничому ринку мінімум двадцять років. У цілому це було принаймні 28 наймену...

107 research outcomes, page 1 of 11