Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
3,718 research outcomes, page 1 of 372
 • publication . Article . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Kremel, Anna;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM

  Innovation in business is the key to its development, and a decisive factor as regards the level of market competitiveness. The “life” of every enterprise consists of many interdependent processes. Occupational health and safety is an area which accompanies all of those...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Malec-Zięba, Emilia;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM

  Cel artykułu jest dwojaki. Główną intencją jest określenie na nowo roli architekta wnętrz jako osoby, która musi umieć odkryć i odpowiedzieć na potrzeby przyszłych użytkowników danej przestrzeni, posiadać więc nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale i stosowne umiejętnośc...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Bałos, Iga;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM

  The economic position of a given state is often measured by patent applications pending in its patent office and patens valid in its territory. The choice of countries for which protection for an invention is sought depends on numerous factors. Apart from arguments of b...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2006
  Open Access Polish
  Authors:
  Paleczny, Tadeusz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM

  Ze wstępu: "Niniejszy tekst stanowi zbiór ogólnych uwag dotyczących funkcji Kościoła katolickiego w historycznym procesie integracji społecznej i kulturowej w Ameryce Łacińskiej. Zrodził się on z inspiracji i na marginesie moich wysiłków redakcyjnych nad pracą zbiorową ...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2004
  Open Access Polish
  Authors:
  Józsa, László; Czeglédi, Csilla; Забута, Tамара; Donkov, Deyan; Dołhasz, Magdalena; Surówka-Marszałek, Danuta; Światowiec, Justyna; Drwal, Marek; Kubacka, Dominika; Plichta, Jarosław; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM

  Słowo wstępne "Obrady w sekcji „Zarządzania i Marketingu” odbywały się pod hasłem „Zarządzanie i Marketing w XXI wieku”. Tak pojemne hasło uwarunkowane było szeroką tematyką artykułów zgłoszonych, a następnie prezentowanych i dyskutowanych w ramach obrad konferencyjnych...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2004
  Open Access Polish
  Authors:
  Szmyd, Jan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM

  "1. Współczesne przemiany cywilizacyjne i kulturowe są gwałtowne i dynamiczne, a obszary objętych nimi zjawisk i procesów tak rozległe i złożone, że żadna z nielicznych - aktualnie tworzonych - koncepcji teoretycznych nie dorasta do swego zadania, aby w pełni je ogarnąć...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Chodyński, Andrzej;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM

  Artykuł stanowi wstęp do jednego z numerów czasopisma Krakowskiej Akademii pod tytułem Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2004
  Open Access Polish
  Authors:
  Trzciński, Krzysztof;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM

  "Opracowania omawiające historię i ewolucję idei przynależności jednostki do państwa oraz ustalenia prawne, które się z nią wiążą, traktują zwykle o greckim i rzymskim rodowodzie nowożytnego obywatelstwa państwowego oraz o jego osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej prowen...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Wróbel, Adam;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM

  The article focuses on the termination of the contract of employment without notice, due to employee’s fault, because of the commission of the obvious crime, during the contract of employment; the crime disallows the further employment on the workplace (what is definied...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Sendur, Agnieszka M.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  The implementation of new regulations concerning language abilities of university students has sparked a discussion regarding the nature of university foreign language classes as well as effective methods of teaching. How, then, do the universities manage the expectatio...

  Add to ORCID
3,718 research outcomes, page 1 of 372