Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
45 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Aleksandra Maciejewska;
  Persistent Identifiers

  Wstęp: Metody oznaczania kwarcu oparte na technice spektrometrii w podczerwieni (Fourier transform infrared spectrometry – FTIR) nie są specyficzne – na otrzymywane wyniki wpływają składniki matrycy, których część jest przyczyną interferencji spektralnych. Celem pracy b...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Puchalski, Krzysztof; Korzeniowska, Elzbieta;
  Persistent Identifiers

  Background: In 2014 the health promotion program aimed at managing personnel smoking was implemented in the Polish prison service (PS) in cooperation with the Nofer Institute of Occupational Medicine (NIOM). It combined education of managers, encouraging them to impleme...

  Add to ORCID
 • research data . Film . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;
  Persistent Identifiers

  information materials Materiał opracowany w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 pn.: „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłośc...

  Add to ORCID
 • research data . Film . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Instytut Medycyny Pracy. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;
  Persistent Identifiers

  information materials Zarządzanie w firmie programami prozdrowotnymi dla personelu w obliczu pojawiającego się problemu związanego ze starzeniem się pracowników. Materiał opracowany w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego finansowanego ze środków Narodowego Progr...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska; Kamil Zaborowski; Małgorzata Zamojska-Daniszewska; Adam Dudarewicz; Paulina Rutkowska-Kaczmarek;
  Persistent Identifiers

  Background The aim of the study was to assess the noise exposure and risk of noise-induced hearing loss (NIHL) among users of communication headsets (CHs) or headphones. Material and Methods Noise measurements and questionnaire surveys were carried out in 74 workers (ag...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Małgorzata Kupczewska-Dobecka;
  Persistent Identifiers

  Jednym z najczęściej stosowanych leków cytostatycznych jest metotreksat (MTX) należący do antagonistów kwasu foliowego. Jest to substancja w Unii Europejskiej niezaklasyfikowana jako rakotwórcza, a Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International Agency for Resear...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Wezyk, Agata; Merecz-Kot, Dorota;
  Persistent Identifiers

  IMP 21.4

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Andrzej Marcinkiewicz; Anna Radomska; Wojciech Hanke; Jolanta Walusiak-Skorupa;
  Persistent Identifiers

  In this article the authors attempted to analyze the arguments for considering diabetes as a work-related disease. An overview of literature has been done out of articles published in the years 1980-2016, with the use of combination of key words referring to employment,...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Pyżalski, Jacek; Korzeniowska, Elzbieta; Plichta, Piotr; Puchalski, Krzysztof; Michalowska-Knol, Kamila; Petrykowska, Alicja;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

  Raport pn. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby przygotowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Opracowanie prezentuje wyniki diagno...

  Add to ORCID
 • other research product . Other ORP type . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Instytut Medycyny Pracy.Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy;
  Persistent Identifiers

  information materials Informator dla pracodawców, dyrektorów HR i menadżerów zarządzających zdrowiem w firmach. Materiał opracowany w ramach realizacji I Celu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 pt: „Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności f...

  Add to ORCID
45 research outcomes, page 1 of 5