Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
228 research outcomes, page 1 of 23
 • publication . Book . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Chmiel, Teresa;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Dolnośląska Szkoła Wyższa

  Realia współczesnego świata, różnorodność zmian, ich dynamika i nieoczywistość obligują do zmiany podejścia w kształceniu kandydatów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Specyfika zawodu oraz przestrzeni, w której działa nauczyciel, rodzi szereg pytań, na które n...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Gawlicz, Katarzyna;
  Persistent Identifiers

  Celem artykułu jest omówienie przemian zachodzących we wczesnej edukacji w Danii pod wpływem ideologii neoliberalnej oraz poglądów pedagogów pracujących w prywatnych i niezależnych przedszkolach odnośnie do nakładanych na nich nowych wymagań. W tekście scharakteryzowano...

  Add to ORCID
 • publication . Part of book or chapter of book . 1994
  Open Access Polish
  Authors:
  Kargul, Józef;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

  „W całokształcie nauk pedagogicznych – pisze L. Turos – andragogika zajmuje miejsce szczególne: z jednej strony, rozwój jej jest uwarunkowany ich doświadczeniami poznawczymi, jest przez te doświadczenia inspirowany i wspomagany, z drugiej zaś realizuje ona własne zadani...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2009
  Open Access Polish
  Authors:
  Zwiernik, Jolanta;
  Persistent Identifiers

  The main thesis of this article is that the teacher is the most competent person to carry out ethnographic research in the kindergarten. After all, it is the teacher who plays a natural part in the children’s everyday lives, where the role of play is predominant. By cre...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Mickiewicz, Piotr;
  Persistent Identifiers

  Bezpieczeństwo państwa, czy narodowe jest w definiowane na szereg sposobów. Wynika to zarówno z różnorodnych podejść badawczych, jak i sposobu jego rozumienia przez społeczeństwo i establishment polityczny. Bez względu na spory definicyjne i zakres pojęciowy uznać należ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Kruszelnicki, Michał;
  Persistent Identifiers

  W niniejszym tekście podejmuję się analizy literackich i filozoficznych podobieństw, jakie występują pomiędzy dwoma z pozoru całkowicie różnymi pisarzami: Fiodorem Dostojewskim i Georges’em Bataille’em. Badam przede wszystkim związki między transgresją normatywnych kodó...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Nowak-Dziemianowicz, Mirosława;
  Persistent Identifiers

  handle: 11479/56

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Kaźmierczak-Pec, Dorota;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego

  Przedmiotem niniejszego artykułu są pozamilitarne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego Federacji Rosyjskiej. Celem jest określenie ich istoty, treści i zakresu, a także uwarunkowań oraz tendencji w zakresie bezpieczeństwa politycznego, ekonomicznego i społecznego (socja...

  Add to ORCID
 • publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Kargulowa, Alicja;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  Add to ORCID
 • publication . Book . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Otrocki, Michał;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo - Drukarnia PHUP "eRKa-PRINT" Roman Kolasa

  Dyskurs spiskologiczny w przedstawionym tu rozumieniu jest jednym z języków, jakimi w kulturze zachodniej dyskutuje się bądź artykułuje przekonania o świecie współczesnym. Zdaję sobie sprawę, że proponowane przeze mnie podejście do teorii spiskowych może wydawać się mię...

  Add to ORCID
228 research outcomes, page 1 of 23