Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
875 research outcomes, page 1 of 88
 • publication . Part of book or chapter of book . 2009
  Open Access Polish
  Authors:
  Flak, Olaf;
  Publisher: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu

  This paper is the third part on the field of the system of organizational terms. There is a proposal of a method which could be used to make definitions in a system of organizational terms. Goals of such a system are to do wide research on correlations between the terms...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Śliwa, Magdalena;

  Praca ma charakter teoretyczno - empiryczny. Podjęty program badawczy skoncentrowany jest na analizie związków zachodzących pomiędzy agresją a radzeniem sobie ze stresem przez młodzież. Badaniami objęto 161 uczniów klas licealnych w wieku od 16 do 18 lat. W badaniach wy...

 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Polish
  Authors:
  Żelazko, Iwona;

  Celem pracy było pozyskanie informacji na temat lojalności konsumentów wody mineralnej marki „Piwniczanka”. W pracy przyjęto następujące hipotezy: H1: W przypadku osób w wieku 65 lat i więcej powtarzalność nabywania dóbr marki Piwniczanka jest częściej efektem przyzwycz...

 • publication . Article . 1993
  Open Access Polish
  Authors:
  Mędzelowski, Tadeusz;

  Artykuł z cyklu informacji o Kościołach i Związkach Wyznaniowych działających na terenie Tarnowa. Zawiera krótką informację na temat działalności Kościoła Wolnych Chrześcijan, w tym wyznawców z Tarnowa.

 • publication . Article . 1990
  Open Access Polish
  Authors:
  Mędzelowski, Tadeusz;

  Autor w swoim artykule pokazuje jak doszło do założenia Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich – Mormonów. Przedstawia historię wyznania w Stanach Zjednoczonych i w Polsce a także założenia doktrynalne tego wyznania.

 • publication . Article . 2006
  Open Access Polish
  Authors:
  Pawłowski, Krzysztof;

  Felieton

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Stasik, Paula;

  Na przestrzeni wieków mobilność ludzka zyskiwała na znaczeniu. Powszechność podróży zagranicznych oraz zmiana stylu życia bez wątpienia wpłynęły na zwiększenie się ruchów migracyjnych w dzisiejszych czasach. W ujęciu historycznym, jak i obecnie polscy emigranci odgrywal...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Polish
  Authors:
  Patena, Wiktor;

  Celem pracy była analiza koncentracji kontroli i własności wśród 343 spółek notowanych na GPW w Warszawie w grudniu 2007. Przeprowadzone analizy pozwoliły na stwierdzenie wysokiego stopnia koncentracji własności na GPW: 75,8% spółek posiada akcjonariusza dysponującego p...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Kogut, Urszula;

  Przedmiotem badań była analiza stopnia wypalenia zawodowego pracowników korporacji oraz identyfikacja zasadniczych determinantów tegoż zjawiska. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu metody sondażu z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety oraz powszechnego narzędzi...

 • Celem pracy jest analiza działalności marketingowej w organizacjach non profit na przykładzie działalności „Westgate Foundation” oraz „Mountain Heaven Centre” fundacji Księżnej Yorku Sary Ferguson „Children in Crisis”. Przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące orga...

875 research outcomes, page 1 of 88