Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
3,814 research outcomes, page 1 of 382
 • publication . Article . 2006
  Open Access Polish
  Authors:
  Drzał-Sierocka, Aleksandra;
  Publisher: Wydawnictwo SWPS

  Anna Sałgut

 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Kędra, Edyta; Wilusz, Joanna;
  Publisher: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

  Background: Studies assessing the quality of life of patients with multiple sclerosis (MS) seek to determine which quality of life dimensions are the most significantly decreased as a result of the illness. For MS patients the broad term “the quality of life” is not exc...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Polish
  Authors:
  Kuck, Jerzy;
  Publisher: Wyzsza Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

  W artykule podjęto próbę wskazania że w dzisiejszych czasach zdobywanie wiedzy to nie tylko moda lecz pilna potrzeba, a nawet konieczność. Można to realizować poprzez szkolenia przyszłości, które łączą w sobie tradycyjne sposoby nauczania oraz najnowsze rozwiązanie tech...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Krupa, Bożena; Trzebiński, Paweł;
  Publisher: Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia Zeszyt 1(35) Wyd. WSZiA ZAmość

  Rehabilitacja jest procesem złożonym i bogatym w liczne uwarunkowania o charakterze biologicznym, psychicznym i społecznym. Rola zasobów osobistych i wsparcie społeczne w tym wsparcie medyczno-psychologiczne rehabilitantów w znacznym stopniu wpływają na jakość życia zar...

 • publication . Article . 2002
  Open Access Polish
  Authors:
  Nesterak, Janusz;
  Publisher: Akademia Ekonomiczna w Krakowie

  Janusz Nesterak

 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Hańderek, Joanna;
  Publisher: Jagiellonian University

  Niniejszy artykuł będzie analizował fenomen kultury popularnej i jej recepcję kultury zarówno w wąskim jak i szerokim sensie. Kultura popularna, jak pokazała jej badaczka Jocke Hermes, sięgając często po proste środki przekazu, oraz opierając się na uproszczonej stylist...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Białkowski, Łukasz;
  Publisher: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych

  Łukasz Białkowski

 • publication . Article . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Wojtaszek, Henryk;
  Publisher: AT Wydawnictwo

  Celem niniejszego artykułu jest pokazanie roli zarządzania kapitałem ICAAP w Alior Banku jako istotnego elementu ułatwiającego sprawne zarządzanie. Przedstawiono elementy procesu zarządzania, ukazując, jak zostały wdrożone zobowiązania warunkowe. Omówiono podstawowe zas...

 • publication . Book . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Alfut, Mateusz; Cieśłicka, Mirosława; Napierała, Marek; Połechoński, Paweł; Janicki, Robert; Butt-Hussaim, Ołga; Klimczyk, Mariusz; Muszkieta, Radosław; Tumiłowicz-Lesiuk, Dorota; Cackowksa, Beata; ...
  Publisher: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu

  Walery Zukow

 • publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Gruszczyński, Włodzimierz;
  Publisher: Wydawnictwo Lexis: Kraków

  Włodzimierz Gruszczyński

3,814 research outcomes, page 1 of 382