Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
42 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Research . Preprint . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Wiesława Gierańczyk; Agata Sadoch;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Toruń: Institute of Economic Research (IER)

  Innowacje kojarzone sa z postepem i nowoczesnoscia, a ich dyfuzja do sfery praktycznego funkcjonowania przyczynia sie w duzej mierze do rozwoju gospodarczego. Stanowia one sile napedowa rozwoju gospodarki, sa bowiem specyficznymi narzedziami przedsiebiorczosci. Pomimo, ...

  Add to ORCID
 • publication . Research . Preprint . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Adam P. Balcerzak; Michal Bernard Pietrzak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Toruń: Institute of Economic Research (IER)

  The article concentrates on the problem of the efficiency of the institutional system of the European Union countries in relation to the potential of the knowledge-based economy (KBE) and its impact on quality of life. In order to define the efficiency of the institutio...

  Add to ORCID
 • publication . Preprint . 2008
  Open Access Polish
  Authors:
  Barbara Despiney;
  Publisher: HAL CCSD

  Coraz czesciej rozwój gospodarczy nie jest pojmowany jedynie jako rezultat wymiany handlowej, lecz jako wypadkowa złożonego zbioru relacji między jednostkami zgrupowanymi na danej przestrzeni geograficznej mającej pewną kulturę i historię. Celem artykułu jest przedstawi...

 • publication . Preprint . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Karolina Biernacka;
  Publisher: HAL CCSD

  The report includes short-term financial planning for the company building the 46th sector Was calculated optimal level of cash using the method Baumol. Was drawn up by an incremental analysis of receivables and cash are shown projected budget.

 • publication . Research . Part of book or chapter of book . Preprint . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Adam P. Balcerzak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Toruń: Institute of Economic Research (IER)

  Artykuł poświęcony jest wielowymiarowej analizie stopnia spójności społecznej osiąganej przez poszczególne kraje Unii Europejskiej. Definicja spójności społecznej przyjęta w analizie bazuje na formule przyjętej w planie Europa 2020. W tym kontekście głównym celem badawc...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Katarzyna Mroczek; Tomasz Tokarski; Mariusz Trojak;

  Celem artykułu jest wyjaśnienie wpływu tzw. efektu grawitacyjnego na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego polskich województw. Ów efekt grawitacyjny (nawiązując do prawa grawitacji Newtona) opiera się na założeniu, że regiony oddziałują na siebie gospodarczo...

 • publication . Report . Other literature type . Preprint . External research report . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Klimczuk, Andrzej; Poleszczuk, Jan; Sztop-Rutkowska, Katarzyna; Łukasz Kiszkiel; Rafał Julian Mejsak;
  Publisher: Fundacja SocLab

  Celem projektu jest dostarczenie rzetelnej i praktycznej wiedzy z zakresu postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. Podjęta diagnoza umożliwia kształtowanie polityki społecznej miasta w zakresie przeciwdziałania nietolerancji, jak również umożliwienie admin...

  Add to ORCID
 • publication . Research . Preprint . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Michal Jarmolovic;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Toruń: Institute of Economic Research (IER)

  Praca ma na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy koncepcja Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) i jej wdrazanie maja spojne fundamenty teoretyczne. Takze probuje sie odpowiedziec na pytanie czy projekt UGW mozna spostrzegac jako probe projektowania r...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Tomasz Panek; Janusz Czapiński;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Warsaw: Vizja Press & IT
  Add to ORCID
 • publication . Research . Preprint . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Barbara Kryk;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Toruń: Institute of Economic Research (IER)

  Jednym z warunkow koniecznych sukcesu gospodarczego kraju jest edukacja, ktora w obecnych czasach powinna miec postac ksztalcenia przez cale zycie i to we wszystkich rolach zyciowych (life-wide lifelong learning - LLL). Warunek ten jest tak wazny, ze znalazl odzwiercied...

  Add to ORCID
42 research outcomes, page 1 of 5