Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
111 research outcomes, page 1 of 12
 • publication . Article . 2008
  Open Access Polish
  Authors:
  Stobiecki, R.;
  Publisher: Інститут історії України НАН України

  This article presents a polemics about New Conception of the National History in the Poland on the boundary XX and XXI Century. Author’s conclusion – History of Poland must integrate of the Nation.

 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Czerniecka-Haberko, A.;
  Publisher: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

  Dorobek naukowy Michała Bobrzyńskiego należy uznać za imponujący. Mimo to, w historiografii polskiej, historyk ten zapisał się przede wszystkim jako autor Dziejów Polski, czyli pracy, w której została podjęta prób zmodyfikowania wizji dziejów ojczyzny. Należy podkreślić...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Dąbrowski, D.;
  Publisher: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

  Здивування викликає той факт, що, попри існування досить обширної літератури, присвяченої різним аспектам діяльності Данила Романовича, дослідники не звернули уваги на проблему релігійності цього визначного володаря. Очевидно, насамперед стан збереження джерел не дає зм...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Dziwoki, J.;
  Publisher: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

  Розглянуто становище греко-католицької церкви у Польщі від закінчення Другої світової війни до сьогодні; визначені основні періоди та характерні особливості її розвитку; проаналізовано вплив політичних та ідеологічних чинників на становище уніатів у Польській державі; а...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Marcoń, Witold;
  Publisher: Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

  Правове об’єднання Сілезького воєводства з Другою Річчю Посполитою було нелегкою справою. Це викликано тим, що Нижня Сілезія належала австрійській державі, а Верхня Сілезія була частиною німецької держави. Автономний сейм Сілезії, в якості регіонального законодавчого ор...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Polish
  Authors:
  Kempa, T.;
  Publisher: Інституту історії України НАН України
 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Dąbrowski, D.;
  Publisher: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

  Аналізуються обставини підключення князя Мстислава Мстиславовича до боротьби за Галич від 1212 р., наслідок якої у 1217 р. вдалося опанувати місто. Показано, що вихідною позицією стало княжіння у Новгороді, особисті якості та військовий талант, які забезпечили перемогу ...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Pawiłan, K.;
  Publisher: Інститут археології НАН України

  Celem artykułu jest przedstawienie historii rusko — litewskiego rodu Hornostajów herbu Hippocentaurus, którego dzieje sięgają od końca XV w., aż do momentu wygaśnięcia rodu w drugiej połowie XVII w. Opisana została także historia twórcy rodowej potęgi — Iwana Ostafijewi...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Smoliński, Aleksander;
  Publisher: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

  Podejmując próbę przedstawienia obrazu formacji Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej w latach trzydziestych XX w. stacjonujących na obszarze zachodnich okręgów wojskowych ZSRS, w tym także na sowieckiej Ukrainie, widzianych przez pryzmat akt powstałych w ówczesnym Oddz...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Polish
  Authors:
  Franz, М.;
  Publisher: Інститут історії України НАН України
111 research outcomes, page 1 of 12