Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
637 research outcomes, page 1 of 64
 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Myślińska, Aleksandra;
  Persistent Identifiers

  Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: em. prof. zw. dr hab. Władysława Pilecka, dr hab. Ewa Zasępa, prof. APS Praca dotyczy nadziei i przystosowania psychospołecznego młodzieży o różnych typach osobowości, wychowującej się w plac...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Daria Jędrzejewska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo KUL

  In the pre-Roman history of Edessa and Osrhoene, the role of the local elites, gathered around the royal court, was clearly visible. By this time, Edessean upper classes were strongly influenced with Iranian culture. In the process of incorporation of Osrhoene into Roma...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Paszkowska, Teresa;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Wydawnictwo M.

  Drugie wydanie polskie poszerzone o 20 haseł autorów polskich. Hasło w leksykonie. Pojęcie wskazuje na sytuację, w której należy dokonać wyrównania rachunku wobec tego, kto doznał krzywdy lub straty. Zadośćuczynienie zmierza do unormowania sytuacji osobowej, finansowej,...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Jasińska-Grabowska, Ewelina;
  Persistent Identifiers

  Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Słowiańskiej; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL, promotor pomocniczy: dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak Przedmiotem niniejszej pracy jest szczegółowa analiza przekładu rosyjskich term...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Janusz Lemański;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo KUL

  Kim był „historyczny” Abraham i skąd pochodził? Na te pytanie trudno jest znaleźć jednoznaczne odpowiedzi. W artykule uwaga skupiona jest na analizie egipskiego tekstu z czasów Sheshonqa I, w którym wspomina się miejsce identyfikowane czasem jako „pole/fort Abrama”. Tak...

  Add to ORCID
 • Wydział Nauk Humanistycznych KUL, Instytut Nauk o Sztuce; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Lechosław Lameński W latach 1833-1870 szczególną popularnością wśród polskich artystów studiujących w Paryżu cieszyły się malarskie pracownie Léona Cognieta (1794-1880...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Kubiś, Adam;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Diecezja Rzeszowska
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Łukasik-Turecka, Agnieszka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo KUL

  Artykuł pt. „Język propagandy politycznej. Analiza wypowiedzi Donalda Tuska” ma na celu ukazanie mechanizmów perswazji i środków językowych stosowanych w tekstach premiera Donalda Tuska, wygłoszonych w specyficznym ze względu na parlamentarną kampanię wyborczą, 2011 rok...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Zborowski, Michał;
  Persistent Identifiers

  Wydział Teologii, Instytut Teologii Dogmatycznej; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL Praca jest systematycznym ujęciem zagadnienia kerygmatu na podstawie dorobku włoskiego teologa o. Raniero Cantalamessy. Ukazuje, że kerygmat – to znaczy ...

  Add to ORCID
 • publication . Part of book or chapter of book . 2010
  Open Access Polish
  Authors:
  Wysocki, Marcin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Teologiczny UAM
  Add to ORCID
637 research outcomes, page 1 of 64