Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
67 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Article . 2008
  Open Access Polish
  Authors:
  Brzeziński, Bartłomiej;

  The article is the presentation of the principal problems of Waclaw Hryniewicz’s religious thought. Since many years, in his numerous articles and books, this Polish theologian and ecumenist has been joining two great traditions of Christian West and East and trying to ...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Polish
  Authors:
  Gailiun, Olga;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

  Praca magisterska "Poezja Maryli Wolskiej jako fenomen artystyczny polskiej liryki kobiecej" składa się z następujących rozdziałów: I. Konteksty twórczości Maryli Wolskiej; II. Poezja Maryli Wolskiej. Poetyka i najważniejsze motywy . Celem pracy magisterskiej jest wydob...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Polish
  Authors:
  Lenkevič, Justina;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

  Przysłowia podobnie jak i frazeologizmy, są skarbnicą mądrości ludowej. Stanowią one obiekt badań zarówno literaturoznawców, jak i językoznawców, można je badać uwzględniając różne aspekty. Należy zaznaczyć, że archaizmy we współczesnejpolszczyźnie występują na wszystki...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Bilkevič, Olga;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

  Badania dotyczyły wyłonienia profilów pojęcia ojczyzna w świadomości polskojęzycznej młodzieży w Wilnie. Tyrimo pagrindinis tikslas buvo išaiškinti, kaip Vilniaus šiuolaikinis lenkakalbis jaunimas suvokia tėvynės sampratą. Master's work main goal was to introduce contem...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Polish
  Authors:
  Dąbrowski, Dariusz;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)

  Recently Zbysław Wojtkowiak expressed an opinion with which.

 • publication . Article . 2005
  Open Access Polish
  Authors:
  Burski, Krzysztof;

  Medijos tapo viena iš svarbiausių ir nuolat besiplėtojančių šiuolaikinio žmogaus gyvenimo sričių. Dėl medijų įtakos daugelis kultūros ir susižinojimo sričių iš esmės pasikeitė. Medijos paveikė ir dvasingumą. Šiame straipsnyje autorius aptaria dvasingumo ir medijų ryšį. ...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Polish
  Authors:
  Pek, Kazimierz;

  Pranešimas skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Marijonų vienuolija Lietuvoje vakar – šiandien – rytoj“, skirtoje Marijampolės marijonų vienuolyno 250-osioms įkūrimo metinėms paminėti.

 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access Polish
  Authors:
  Miloš, Alina;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

  The topic of this work is the motif of nature in regionalists’ poetry of interwar period. The poems of Tadeusz Lopalewski, Witold Hulewicz, Wanda Niedzialkowska- Dobaczewska, and Eugenia Kobylinska are analyzed in this paper. All these poets called regionalists. The aim...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Kadzevič, Lucija;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

  Temat mojej pracy magisterskiej to Obrazy eschatologiczne we współczesnych pieśniach pogrzebowych na Wileńszczyźnie. Powstał on z założenia, że pieśń pogrzebowa jest pewnym odzwierciedleniem tradycyjnej kultury narodowej oraz ludowej, ma stare korzenie i przez ich pryzm...

 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access Polish
  Authors:
  Juknevičiūtė, Beata;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

  In this work it is presented the characteristics of the author, in consideration of biography, what critics wrote. Separate autobiographical motives from hers creative work. In this work are also presented main women characters characteristics and famous women from reli...

67 research outcomes, page 1 of 7