Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
243 research outcomes, page 1 of 25
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Kłosiński, Michał;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Artykuł przedstawia projekt hermeneutyki gier komputerowych, proponując alternatywę dla prowadzonych współcześnie badań game studies. Opiera się na refleksji Paula Ricoeura, którego rozważania na temat teorii gier u Hansa-Georga Gadamera, a także refleksje dotyczące fik...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Nycz, Ryszard;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  W szkicu autor zarysowuje perspektywę badań nad świadkiem i świadczeniem w kategoriach specyficznego modelu podmiotowości, zakładającego źródłową „socjalność”, prymarne „my”, z której wyłania się relacyjna i zależna podmiotowość-ze-względu-na-innego. Ten model świadka-p...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Maciej Maryl;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Autor przybliża sylwetkę polskich humanistów cyfrowych na podstawie wyników europejskiego sondażu praktyk oraz potrzeb cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce przeprowadzonego na przełomie 2014 i 2015 roku przez Obserwatorium Cyfrowych Metod i Praktyk (Digital Method...

  Add to ORCID
 • publication . Review . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Iwona Misiak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Review: Wojciech Owczarski, Sennik polski: Literatura, wyobraźnia i pamiec [A Polish Dream Book: Literature, the Imagination, Memory], slowo/obraz terytoria, Gdansk 2014.

  Add to ORCID
 • publication . Review . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Sonia Ruszkowska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Review: Magdalena Sacha, ‘Gdyście w oboz przybyc juz raczyli…’. Obraz kultury lagrowej w świadectwach wieźniow Buchenwaldu 1937-1945 [‘When You Deign Come to the Camp…’: The Image of Camp Culture in the Testimonies of Buchenwald Prisoners 1937-1945]; Bydgoszcz/Gdansk: I...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Paweł Stangret;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Artykuł poświęcony jest twórczości dramatopisarskiej Pawła Demirskiego. Zestawia działalność stricte literacką z pracą przy projekcie Szybki Teatr Miejski. Głównym problemem jest kreacja podmiotu autorskiego w specyficznej komunikacji artystycznej. Hipertekstowo potrakt...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Tomasz Żaglewski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Artykuł stanowi autorską próbę zaproponowania wstępnej charakterystyki najważniejszych przykładów polskich tekstów komiksowych, koncentrujących się na postaciach superbohaterów. Zaprezentowana analiza utrzymana jest w paradygmacie medialnej komparatystyki, starającej si...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Maryl, Maciej;
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Autor omawia prace zebrane w tym tomie jako przykład użyteczności stosowania narzędzi wypracowanych przez literaturoznawstwo w analizie gier. Zauważa, że groznawstwo polskie walczy obecnie o uznanie jako kierunek i gra toczy się o uświadomienie szerokiej publiczności, ż...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Maciej Jakubowiak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Artykuł problematyzuje występowanie figury widma w kontekście modernistycznych dyskusji o wpływie, plagiacie i oryginalności w poezji. Analizie poddane zostają eseje teoretyczne Karola Irzykowskiego i T.S. Eliota oraz rozprawa Johna Livingstone’a Lowesa The Road to Xana...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Sebastian Porzuczek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Tekst jest próbą refleksji nad – wykorzystywanymi przez Michaela Hanekego w Miłości – mechanizmami obrazowego (pozajęzykowego) uobecniania bólu i choroby w obrębie medium filmowego. Problematyka cierpienia w dziele austriackiego reżysera zostaje wpisana w porządek emocj...

  Add to ORCID
243 research outcomes, page 1 of 25