Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
159 research outcomes, page 1 of 16
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Kowolik, Piotr;
  Publisher: Nauczyciel i Szkoła

  W 2017 roku przypada 500. rocznica Reformacji, zapoczątkowanejprzez Marcina Lutra 31 października 1517 roku, niemieckiego teologa,reformatora religijnego, augustianina, profesora uniwersytetu w Wittenberdze.Ogłosił on 95 tez przeciwko sprzedaży odpustów, co zapoczątkowa...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Kozioł T.Chr., Bogusław;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie

  Prymas August Hlond był przekonany, że prosta, a zarazem zdrowa duchowość polskich emigrantów będzie mieć wymiar profetyczny, czyli stanie się pewnego rodzaju świadectwem. Wychodźcy są przedstawicielami Polski w obcych krajach i to według zachowania emigrantów – jak uwa...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Stankiewicz-Kopeć, Monika;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie

  Do wybuchu powstania listopadowego przez ziemie polskie przetoczyły się dwie główne fale modernizacyjne: przed- i porozbiorowa. Okres zaborów okazał się czasem prawdziwych wyzwań modernizacyjnych – zachodzących już w nowych warunkach politycznych. Wśród licznych przeobr...

  Add to ORCID
 • Celem przedstawionego w artykule badania jest analiza empiryczna różnicpłciowych w kontekście negatywnych form zachowań u nastolatków. Analizaczynnikowa pokazuje, że 1) istnieje korelacja pomiędzy płcią a agresjąfizyczną, werbalną oraz motywacją agresywną, 2) istnieje k...

 • Duchowość ignacjańska jest metodą kształcenia i prowadzenia życia wewnętrznego człowieka, chrześcijanina, opartą na ćwiczeniach duchowych zaproponowanych przez Ignacego Loyolę – założyciela zakonu jezuitów. W duchowości ignacjańskiej wyznaczyć można kilka podstawowych e...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Zinkow, Leszek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie

  Francuski filozof Jean-François Lyotard, mimo że był zdeklarowanym postmodernistą, nie zawahał się nazwać fenomenu „mitu środziem­nomorskiego” wielką metanarracją kultury europejskiej. Dziedzictwo antyku grecko-rzymskiego przez stulecia budowało system aksjologiczno­-es...

  Add to ORCID
 • W niniejszym opracowaniu zaprezentowany zostanie schemat konstrukcjinarzędzi myślowych TOC (skrót od angielskiego określenia theory of constraints). Opierają się one na założeniach teorii ograniczeń, która także będzie tu zaprezentowana. TOC to program dający narzędzia ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Żernik, Klaudia;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie

  Rodzice pełnią niezwykle ważną rolę w życiu ich potomstwa. To dzięki nim dziecko może się rozwijać, przejmować wzory zachowań i wartości. Ich zadaniem jest zapewnienie mu bezpieczeństwa oraz stabilności psychicznej, materialnej, społecznej i emocjonalnej. Funkcjonowanie...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Zajdel, Krzysztof;
  Publisher: Nauczyciel i Szkoła

  Pojęcie „inny” ma szerokie znaczenie w naukach pedagogicznych. Zazwyczajautorzy skupiają się w swoich badaniach na odstępstwach związanych z rozwojem intelektualnym, elementach zdrowia i w konsekwencji w szerokimrozumieniu na zespołach integracyjnych, sposobach radzenia...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Zdziech, Dariusz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie

  This article concentrates on preserving the elements of Polish culture by Pol­ish diaspora in New Zealand over the last 70 years. The author depicts such issues as maintaining Catholic faith among predominantly Protestant society, remembering Polish language, knowledge ...

  Add to ORCID
159 research outcomes, page 1 of 16