Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
183 research outcomes, page 1 of 19
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Maciej Maryl;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Autor przybliża sylwetkę polskich humanistów cyfrowych na podstawie wyników europejskiego sondażu praktyk oraz potrzeb cyfrowych w humanistyce i naukach o sztuce przeprowadzonego na przełomie 2014 i 2015 roku przez Obserwatorium Cyfrowych Metod i Praktyk (Digital Method...

  Add to ORCID
 • publication . Review . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Iwona Misiak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Review: Wojciech Owczarski, Sennik polski: Literatura, wyobraźnia i pamiec [A Polish Dream Book: Literature, the Imagination, Memory], slowo/obraz terytoria, Gdansk 2014.

  Add to ORCID
 • publication . Review . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Sonia Ruszkowska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Review: Magdalena Sacha, ‘Gdyście w oboz przybyc juz raczyli…’. Obraz kultury lagrowej w świadectwach wieźniow Buchenwaldu 1937-1945 [‘When You Deign Come to the Camp…’: The Image of Camp Culture in the Testimonies of Buchenwald Prisoners 1937-1945]; Bydgoszcz/Gdansk: I...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Paweł Stangret;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Artykuł poświęcony jest twórczości dramatopisarskiej Pawła Demirskiego. Zestawia działalność stricte literacką z pracą przy projekcie Szybki Teatr Miejski. Głównym problemem jest kreacja podmiotu autorskiego w specyficznej komunikacji artystycznej. Hipertekstowo potrakt...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Tomasz Żaglewski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Artykuł stanowi autorską próbę zaproponowania wstępnej charakterystyki najważniejszych przykładów polskich tekstów komiksowych, koncentrujących się na postaciach superbohaterów. Zaprezentowana analiza utrzymana jest w paradygmacie medialnej komparatystyki, starającej si...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Maciej Jakubowiak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Artykuł problematyzuje występowanie figury widma w kontekście modernistycznych dyskusji o wpływie, plagiacie i oryginalności w poezji. Analizie poddane zostają eseje teoretyczne Karola Irzykowskiego i T.S. Eliota oraz rozprawa Johna Livingstone’a Lowesa The Road to Xana...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Wojciech Ryczek;
  Persistent Identifiers

  Ryczek discusses the notion of the textual invention (inventio textualis) introduced by the Danzig-born humanist Bartholomew Keckermann (1572-1609) in his handbook to church preaching (Rhetorica ecclesiastica, Hanau 1600). Ryczek’s focus is on Keckermann’s epithet descr...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Sebastian Porzuczek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Tekst jest próbą refleksji nad – wykorzystywanymi przez Michaela Hanekego w Miłości – mechanizmami obrazowego (pozajęzykowego) uobecniania bólu i choroby w obrębie medium filmowego. Problematyka cierpienia w dziele austriackiego reżysera zostaje wpisana w porządek emocj...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Maria Kobielska;
  Persistent Identifiers

  Artykuł rozważa kwestię przyczyn, legitymizacji i konsekwencji zaangażowania w sytuacji podejmowania kulturoznawczych badań nad pamięcią. Przywołując szerszą dyskusję nad zaangażowaniem humanistyki, opisuje najczęstsze sposoby odpowiadania na pytanie o jego dopuszczalno...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Arkadiusz Żychliński;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

  Celem artykułu jest próba uchwycenia krystalizujących się obecnie elementów przemian współczesnych fikcji literackich w obrębie literatury światowej, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji formalno- i teoretycznoliterackich oraz ich możliwych konsekwencji recepcyjnych....

  Add to ORCID
183 research outcomes, page 1 of 19