Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
102 research outcomes, page 1 of 11
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Mirosław Stec;
  Persistent Identifiers

  Wśrod problemow z zakresu prawa samorządu terytorialnego budzących istotne kontrowersje interpretacyjne jedno z najistotniejszych miejsc zajmuje kwestia prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego dzialalności gospodarczej, jej zakresu, granic i instrumentow um...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Urszula Ziarko-Siwek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM

  Celem artykułu jest dokonanie analizy pierwotnego i wtórnego rynku obligacji skarbowych w Polsce. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiono wyniki badań dotyczące niedoszacowania cen na rynku wtórnym papierów skarbowych prowadzone na rynkach zag...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Anna Konert;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM

  Artykuł dotyczy problematyki odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu oraz tzw. overbookingu, czyli niewpuszczenia pasażera na pokład, gdy do odprawy zgłasza się większa liczba pasażerów niż liczba miejsc w samolocie. Kwestię tę omówiono na podstawie dwóch rozbieżny...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Andrzej Wasilewski;
  Persistent Identifiers

  Punkt wyjścia niniejszych rozważań stanowią cztery założenia, a mianowicie: 1) ‘środowisko’ rozumiane jako pewne uniwersum, a więc cały wszechświat razem z przyrodą, stanowiący wspólne dobro ogółu ludzi; 2) równocześnie sam człowiek i jego działalność mają największe zn...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Ewa Szewczyk; Marek Szewczyk;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM

  Niniejszy artykuł dotyczy problemu określanego, jako odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego. Powyższe zagadnienie jest niezwykle istotne dla podmiotu administrowanego, gdyż wydanie przez organ administracji publicznej aktu w przedmiocie wszczęcia postępowania a...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Marek Zieliński;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM

  Celem prezentowanego artykułu jest dokonanie charakterystyki rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 65/276 w sprawie statusu uczestniczącego Unii Europejskiej w pracach ONZ. Powyższa rezolucja przyjęta została w rezultacie zabiegów podjętych przez UE po wejściu w życie ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Wanda Nowara;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM

  Celem artykułu jest dokonanie przeglądu teorii, w których odniesiono się do problemu dezinwestycji. Punkt wyjścia stanowi paradygmat eklektyczny Dunninga. Rzeczywiście wydaje się, że pewne „odwrócenie” paradygmatu daje dobre podstawy do interpretacji dezinwestycji. Jest...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Tomasz Szlendak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uniwersytet im. A. Mickiewicza i Wyższa Szkoła Ekonomiczaj w Poznaniu

  Studium jest próbą sformułowania hipotezy na temat obecnych stosunków międzygeneracyjnych w rodzinach z wyznaczeniem pewnego obszaru badawczego, pozostającego dotąd jedynie w sferze domysłów socjologów młodzieży i obserwatorów przemian w zakresie życia rodzinnego w Pols...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Dorota Wiśniewska; Marcin Wiśniewski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM

  Znaczący w ostatnich latach wzrost zadłużenia polskich samorządów spowodował, że zarządzanie długiem stało się niezwykle istotnym elementem zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Niezbędnym w tym procesie narzędziem jest obowiązkowa od 2010 r. wie...

  Add to ORCID
 • <jats:p>Zasada jawności, jako jedna z naczelnych zasad procesu karnego, jest realizowana przede wszystkim na rozprawie głównej. Ustawa nowelizacyjna do Kodeksu postępowania karnego z 10 czerwca 2016 r. wprowadziła w tym zakresie zmiany modelowe. Artykuł został poświęcon...

  Add to ORCID
102 research outcomes, page 1 of 11