Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
46 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Tomasz Napierała; Marek Lawin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Celem artykułu jest szczegółowa analiza wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę edukacyjną, poniesionych przez gminy Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Zakres czasowy badania obejmuje lata od 2007 do 2013 roku, a więc miniony okres programowania Unii Europejskiej. Dz...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Marcin Wójcik; Justyna Tomczyk;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Zasadniczym celem artykułu jest wyjaśnienie nierówności w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa łódzkiego oraz porównanie ich do wyników badań sprzed wejścia Polski do Unii Europejskiej. Rezultatem przeprowadzonego postępowania badawczego j...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Kalina Wojciechowska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Ewangelia Marka od XVIII wieku powszechnie uważana jest za najstarszą z ewangelii kanonicznych, a wśród ewangelii kanonicznych dodatkowo za najstarszą z tzw. ewangelii synoptycznych. Często też traktowana jest jako źródło bądź jedno ze źródeł dla tekstów Mateusza i Łuka...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Elżbieta Szkurłat; Iwona Piotrowska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  In recent years, educational activities have been undertaken, the effect of which is a change in philosophy and ways of geographic education, related to the development of a knowledge-based economy and digital technologies. The article discusses the general assumptions ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Gabriela Czapiewska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  In this article, on the example of the village Swołowo, issues dedicated to protection of rusticity in the rural countryside of Pomerania were presented. Swołowo is one of the most interesting historical village in Pomerania, considered as the European Cultural Heritage...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Sylwia Staszewska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Rarely do the ladscape changes stem from the needs, demands or preferences of the local communities. The conceptions of area spacious development are performer by the specialists who, of course, consult the effects of their work with inhabitants, but still ideas are not...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Marcin Wojciech Solarz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  The Olszynka valley is located in the Ciężkowicke Foothills on the border of the Lesser Poland voivodeship (district of Tarnów) and Subcarpathian voivodeship (district of Jasło). In the early Middle Ages this area was located on the borders of the Kingdom of Poland and ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Dawid Bała;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Celem artykułu jest określenie znajomości idei grup producentów rolnych w Polsce wśród uczniów szkół rolniczych. Pomimo szeregu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju grup producenckich, o charakterze promocyjnym czy edukacyjnym, integracja wśród polskich rolników nie...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Krzysztof Będkowski; Łukasz Chabudziński; Dariusz Gotlib; Witold Kazimierski; Mieczysław Kunz; Zbigniew Zwoliński;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  The aim of the paper is to present the most important advantages of educational offers of Polish universities in the field of geoinformation or geoinformatics. Particular attention was paid to the similarities and specific characteristics at particular universities. Stu...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Szymon Wiśniewski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Prezentowany artykuł koncentruje się na zbadaniu dostępności mieszkańców województwa łódzkiego do sklepów wielkopowierzchniowych. Polem podstawowym badania jest gmina. Do analizy włączono wszystkie gminy województwa łódzkiego oraz jednostki położone poza nim, z których ...

  Add to ORCID
46 research outcomes, page 1 of 5