Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
57 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Włodzimierz Fehler;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Artykuł stanowi próbę naszkicowania panoramy najistotniejszych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa informacyjnego współczesnej Polski. Punktem wyjściowym prowadzonych rozważań jest krytyczna analiza dotychczas stosowanych ujęć terminów „bezpieczeństwo informacyjne” i „zagr...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Fuad Jomma;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Problem ludobójstwa w irackim Kurdystanie stanowi apogeum konfliktu iracko-kurdyjskiego sięgającego początku lat 20. XX wieku. Nacjonalistyczna partia Al-Baas, która doszła do władzy w 1963 r., zaczęła prowadzić represyjną politykę wobec Kurdów polegającą na wysiedlenia...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Tomasz Stępień;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Obecnie głównym fenomenem w wymiarze międzynarodowym jest fakt ukonstytuowania globalnego systemu nauki i badań naukowych. W konsekwencji polityka edukacyjna i naukowo-badawcza w ramach szkolnictwa wyższego oraz rozwój technologii ukazują się jako główne czynniki w nauc...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Radosław Fiedler;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Problem proliferacji broni jądrowej został pokazany z dwóch perspektyw: szkoły optymistycznej i pesymistycznej. W stanowisku optymistów proliferacja nie jest ujmowana jako zagrożenie, a bardziej skuteczne nuklearne odstraszanie. Optymiści uważają, że od czasów zimnej wo...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Maciej Magiera; Łukasz Donaj;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Treścią publikacji jest dokonanie przeglądu strategicznego bezpieczeństwa europejskiego państw europejskich w 2016 roku, i stworzenie – na wzór metody „scenariuszy międzynarodowych ” – prognoz krótko-, średnio- oraz długoterminowych. Autorzy zajęli się zarówno wydarzeni...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Marcin Styszyński;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Wybuch protestów i zamieszek na placu Tahrir w Egipcie wpłynął na aktywny rozwój rozmaitych form literackich prezentowanych przez młode pokolenie Egipcjan będących kluczowym ogniwem niezadowolenia z warunków społeczno-politycznych w 2011 roku. Mimo braku gruntownego prz...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Sebastian Wojciechowski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Celem opracowania jest ukazanie różnych aspektów tzw. globalnego terroryzmu oraz wskazanie zachodzących pomiędzy nimi interakcji. Posłużono się w tym przypadku modelem hybrydowym traktującym terroryzm globalny jako sumę składową 6 różnorodnych i występujących równocześn...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Ireneusz Jaźwiński;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Warunkiem rozwoju współczesnych państw i społeczeństw jest właściwe kształtowanie bezpieczeństwa gospodarczego. Skuteczność i efektywność kształtowania bezpieczeństwa gospodarczego zależy w znacznym stopniu od racjonalnego rozpoznania i wykorzystania wielu zmiennych w c...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Anna Sakson;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Zgodnie z definicją wypracowaną w ramach ONZ, bezpieczeństwo żywnościowe istnieje gdy ludzie mają nieprzerwanie zapewniony „fizyczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej, bezpiecznej i bogatej w składniki odżywcze żywności”. Artykuł wyjaśnia kształtowanie się koncepcj...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Jędrzej Skrzypczak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba ukazania konfliktu pomiędzy wartościami chronionymi w demokratycznych państwach, a mianowicie z jednej strony sferą prywatności jednostki a koniecznością zapewnienia przez państwo bezpieczeństwa swoich obywateli, m.in. popr...

  Add to ORCID
57 research outcomes, page 1 of 6