Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
123 research outcomes, page 1 of 13
 • publication . Other literature type . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Ilona Zakowicz;
  Publisher: Ogrody Nauk i Sztuk

  <jats:p>nie dostarczono</jats:p>

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Anna Pyszkowska;
  Persistent Identifiers

  <jats:p>Cel badań. Celem niniejszej pracy było przedstawienie wyników badań eksploracyjnych mających na celu określenie związków i zależności pomiędzy zatłoczeniem, uzależnieniem od technologii, anhedonią i poczuciem jakości życia.&#x0D; Metodologia. W badaniu wzięło ud...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Anna Jurczak;
  Persistent Identifiers

  <jats:p> &#x0D; Teza. „Wyuczona bezradność” stała się zjawiskiem, które w XXI wieku jest ściśle związane ze sposobem funkcjonowania pracownika we wszystkich organizacjach (tak w dużych, jak i w małych firmach), ale także z ryzykiem, z którym muszą liczyć się osoby zarzą...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Magdalena Debita;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ogrody Nauk i Sztuk

  <jats:p>Teza. Kościół katolicki, jako instytucja żywo zaangażowana w dyskusje na tematy bioetyczne, włącza się w publiczny dyskurs dotyczący niepłodności i metod jej leczenia. Stanowisko Kościoła w tych kwestiach jest znacznie bliższe etyce chrześcijańskiej niż etyce na...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Mariusz Maziarz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Foundation Pro Scientia Publica

  <jats:p>Zgodnie z dwiema najpopularniejszymi teoriami filozoficznymi poznanie relacji przyczynowej można sprowadzić do (1) zbadania mechanizmów zachodzących pomiędzy zmiennymi (jak mówią zwolennicy realizmu przyczynowego) lub (2) analizy korelacji zachodzącej pomiędzy z...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Aleksandra Guśpiel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ogrody Nauk i Sztuk

  <jats:p>Artykuł prezentuje badania empiryczne przeprowadzone we wrześniu 2013 r. w klasach maturalnych małopolskiej elitarnej szkoły średniej – V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Tekst ukazuje opinie dorastających dzieci na  temat relacji i...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Monika Mucha;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ogrody Nauk i Sztuk

  <jats:p>Cel badań. Celem artykułu jest próba wskazania, jak socjologiczno-ekonomiczne czynniki warunkują współczesną edukację akademicką w Polsce. Obecnie wiele szkół wyższych i uniwersytetów masowo kształci społeczeństwo, tracąc przy tym swoją elitarność i prestiż. Na ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Kinga Mazurkiewicz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Ogrody Nauk i Sztuk

  <jats:p>Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza zawiera krótką refleksję na temat dynamicznego rozwoju neuronauk, związanego z nowoczesnymi, bezinwazyjnymi metodami badania mózgu. Autor traktuje ten rozwój jako możliwość pogłębienia wiedzy i udoskonalenia dziedzin ...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Aneta Worska; Anna Szumilewicz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Foundation Pro Scientia Publica

  <jats:p>Kobietom ciężarnym rekomenduje się regularną aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności, pod warunkiem braku występowania przeciwwskazań zdrowotnych. Celem badań było określenie poziomu wiedzy przyszłych instruktorów rekreacji ruchowej dotyczącej przeciwwsk...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Mateusz Gigoń;
  Publisher: Ogrody Nauk i Sztuk

  Jednym z celow nowoczesnej heraldyki jest rekonstrukcja struktury spoleczenstwa średniowiecznego – wraz z genealogią poszukuje odpowiedzi na pytanie o role rodow rycerskich. Widomym znakiem spojności rodu jest herb – dziedziczny, ustalony znak kladziony w tarczy i nazwa...

  Add to ORCID
123 research outcomes, page 1 of 13