Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Download Results
119 research outcomes, page 1 of 12
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Ryszard Zięba;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Podpisany w Helsinkach w 1975 roku Akt Końcowy KBWE otworzył nowy rozdział w poszukiwaniu optymalnego systemu bezpieczeństwa w strefie euroatlantyckiej, obejmującej obszar od Vancouver do Władywostoku. Ustanowił kooperatywny system bezpieczeństwa wprowadzający ponad blo...

  Add to ORCID
 • The Treaty of Amsterdam introduced the provisions concerning the establishment of enhanced cooperation in the European Union that were not been applied for over a decade after its signing. The first time it happened was in 2010. The EU Council made a decision to establi...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2008
  Open Access Polish
  Authors:
  Ksenia Kakareko;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Audiovisual Media Services in the Directive 2007/65/EC of the European Parliament and of the Council

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Andrzej Podraza;
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Celem artykułu jest ukazanie przyczyn zainicjowania i rozwoju transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa w latach 1945–1948. Szczególny nacisk jest położony na ukazanie związku pomiędzy wstępnymi działaniami państw Europy Zachodniej na rzecz osiągnięcia jedności europej...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Piotr Burgoński;
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Europejska Partia Ludowa nazywana jest „partią wartości” z tego powodu, iż w swoich programach i działaniu odwołuje się do chrześcijańsko-demokratycznych wartości. Analiza dokumentów programowych EPL z lat 1992–2014 ujawniła, że EPL prezentuje swoje wartości na różne sp...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Adam Barabasz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Monika Szynol;
  Persistent Identifiers

  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/8531

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Aleksandra Kruk;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Autorka prezentuje motywy integracji Austrii z WE/UE akcentując przede wszystkim kwestie polityczne. W oparciu o kryterium chronologiczno-problemowe omawia najważniejsze etapy i rozstrzygające zagadnienia towarzyszące procesowi wstępowania Austrii do UE. Szczególna sytu...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2010
  Open Access Polish
  Authors:
  Adam Jaskulski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Barbara Curyło;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  The paper discusses the issue of Great Britain’s EU membership in the context of the challenges faced by the internal and foreign policies of the U.K. Using the notion of an integration dilemma, the author indicates the tensions that result from the requirements, opport...

  Add to ORCID
119 research outcomes, page 1 of 12