Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
45 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Daria Jędrzejewska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo KUL

  In the pre-Roman history of Edessa and Osrhoene, the role of the local elites, gathered around the royal court, was clearly visible. By this time, Edessean upper classes were strongly influenced with Iranian culture. In the process of incorporation of Osrhoene into Roma...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Andrzej Uciecha;
  Persistent Identifiers

  Stefan Schiwietz (Stefan Siwiec), 1863-1941 – a Roman Catholic priest, Doctor of Theology, historian of the Eastern Orthodox Church, pedagogue – was born in Miasteczko Śląskie (Georgenberg) on 23 th August 1863. He studied theo - logy at the University of Wrocław for 3 ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Tomasz Skibiński;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo KUL

  The article presents the image and the place of barbarians in the late-Roman society in the light of Vita Epifani by Ennodius (Magnus Felix Ennodius). The analysis of the work shows the world of the second half of the 5th century, co-created by Romans and the barbarians...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2009
  Open Access Polish
  Authors:
  Andrzej Uciecha;
  Persistent Identifiers

  Pedagogiczne postulaty Jana Chryzostoma kształtowały się w konkretnym środowisku społeczno-religijnym syryjskiej Antiochii drugiej połowy IV wieku. Obywatele tego miasta, w tym również chrześcijanie, poszukiwali przyjemności, namiętnie pasjonowali się wyścigami konnymi ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Widok, Norbert;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo KUL

  Treść niniejszego artykułu została poświęcona badaczowi starożytności chrześcijańskiej, jakim był żyjący na przełomie XIX i XX wieku Karl Holl (1866-1926). Urodzony w rodzinie protestanckiej znacznie angażował się w pogłębienie i rozwój protestantyzmu w Niemczech zarówn...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Andrzej Uciecha; Wojciech Teister;
  Persistent Identifiers

  <jats:p>The subject of this article deals with Persian Christians in the period of the persecution of Shapur II. The ruler derived from the Sassanid dynasty had gov­erned the Persian Empire since 309 to 379 and on that time of his reign Sassanid Empire saw its first gol...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Królikowski, Janusz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo KUL

  Pośród wielu zagadnień, które musiał podjąć pierwotny Kościół w swojej misji, było także przyjęcie jednoznacznie określonego korpusu pism, a zwłaszcza Ewangelii, aby móc na tym fundamencie kształtować swoje życie i swoją doktrynę. Problem komplikował się z tego powodu, ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Wojciech Ryczek;
  Persistent Identifiers

  <jats:p>The main purpose of the paper is to discuss thirteen tropes presented by the Venerable Bede, a Benedictine monk from the Kingdom of Northumbria, in the manual On figures and tropes (De schematibus et tropis, ca. 710), dedicated to his disciple, Cuthbert. Using t...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Kołosowski, Tadeusz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo KUL

  Typ dokumentu: Przekład Przekład z języka łacińskiego znajdujących się w zbiorze korespondencji św. Augustyna dwu listów: 128 i 129 na język polski opatrzony przypisami i wstępem.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Małgorzata Smorąg Różycka;
  Persistent Identifiers

  W Bizancjum pisanie ekfraz należało do standardowych umiejętności literackich, kształtowanych w toku szkolnej edukacji. Jednak w bizantynistycznej historiografii artystycznej analiza bizantyńskich ekfraz długo pozostawała na marginesie zainteresowań badawczych, ustępują...

  Add to ORCID
45 research outcomes, page 1 of 5