Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
186 research outcomes, page 1 of 19
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Agnieszka Nitszke; Monika Ślufińska;
  Persistent Identifiers

  Rolą ośrodków eksperckich jest obiektywne przedstawianie sytuacji w różnych aspektach funkcjonowania państwa, w tym na arenie międzynarodowej, i tworzenie scenariuszy rozwoju sytuacji tak dla konkretnych przypadków, jak też generalizowanie. Partie polityczne, a co za ty...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Marek Jarentowski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

  Na Litwie, pomijając pierwsze tranzycyjne wybory, w wyborach do Sejmu od 1992 r. stosuje się mieszany system wyborczy w odmianie zwanej kombinacją lub superpozycją. Połowa mandatów obsadzana jest wedle formuły większości bezwzględnej, a druga połowa wedle formuły propor...

  Add to ORCID
 • Co najmniej od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polskie władze deklarują potrzebę zwiększania i pogłębiania partycypacji obywatelskiej w Polsce. Deklaracje te znajdują odbicie w różnych dokumentach emitowanych przez władze publiczne. Jednym z elementów ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Sebastian Wojciechowski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

  <jats:p>The issue of terrorism is the subject of numerous studies and analyses. They are usually devoted to its individual manifestations, forms or mechanisms and relatively rarely concern the reasons for the presence and escalation of terrorism. What is more, they ofte...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Maciej Karczewski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

  Artykuł stanowi podsumowanie badań prowadzonych przez autora w zakresie praktycznego wykorzystania technik symulacji komputerowych w odniesieniu do problematyki nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem politologii oraz socjologii. Głównym przedmiotem badań były w...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Elżbieta Kużalewska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

  <jats:p>The literature on the subject expresses the uniform opinion that direct democracy increases citizens’ interest in political matters, and that a referendum on broadly understood European integration transfers the European debate to the level of a national politic...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Krystyna Leszczyńska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

  Wybory uzupełniające do Senatu RP w ocenie polskich polityków spełniają funkcję barometru odzwierciedlającego nastroje polityczne społeczeństwa. Celem artykułu jest wskazanie przyczyn i politycznych skutków wygasania mandatu senatora w trakcie kadencji. Porównując wynik...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Krzysztof Malinowski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

  Agresywne zachowania Rosji w trakcie konfliktu na Ukrainie w 2014 r. podważyły strategiczne założenia polityki Niemiec. Powiązania gospodarcze nie doprowadziły do przemian wewnętrznych w Rosji oraz nie ograniczyły jej nastawienia na rewindykowanie wpływów imperialnych. ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Andrzej Gałganek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

  W artykule przedstawiono jakościową metodę śledzenia procesu (process tracing) i jej przykładowe wykorzystanie w badaniu stosunków międzynarodowych. Po pierwsze, dokonano ogólnej charakterystyki metody. Po drugie, przedstawiono debatę toczoną w naukach społecznych na te...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access Polish
  Authors:
  Adam Jaskulski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

  Celem niniejszego artykułu jest analiza polityki i stanowiska brytyjskiego oraz ich ewolucji, w kontekście aktywności Roberta Schumana, jako premiera i ministra spraw zagranicznych Francji. Ramy analizy należy zakreślić na rok 1947, kiedy to Robert Schuman obejmuje stan...

  Add to ORCID
186 research outcomes, page 1 of 19