Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
210 research outcomes, page 1 of 21
 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Agnieszka Turska-Kawa;
  Persistent Identifiers

  The paper looks at the issue of the psychological conditioning of the preferences concerning the shape of governance system and the system of political parties in Poland in the light of empirical research (N=1086), carried out in 2009. The analysis takes into account th...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2010
  Open Access Polish
  Authors:
  Jędrzej Skrzypczak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

  Kompetencje rady programowej unormowano w aktualnie obowiązującym ust. 3 art. 28a ustawy. Zgodnie z tym przepisem rada programowa podejmuje uchwały w sprawach programowych (większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady), zawierające oceny poziomu i jakoś...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Saken Żumanowicz Nurbekow;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

  Kazakhstan is in the process of developing the legal foundations providing free-dom of speech for the gathering, processing and spreading of information, as well as for the organization and activities of journalists and the mass media. There are a num-ber of objective f...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Hryniewicz, Janusz T.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

  Przedmiotem badań była hipoteza dotycząca wpływu polityki spójności na jakość rządzenia i sprawność biurokratyczną na tle uwarunkowań społeczno-kulturowych. Jednostkami obserwacji były regiony i państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Czynniki kulturowe opisano w kategoriac...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2006
  Open Access Polish
  Authors:
  Robert Jurszo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

  The author devotes the present paper to Rorty’s statement that pragmatism offers a significantly better support for the feminist movement than any version of metaphysical philosophy. Thus the author is preoccupied with the issue of what tangible advantages feminists mig...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2004
  Open Access Polish
  Authors:
  Jerzy Ząbkowicz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

  The transformation of Polish society and economy over the last two decades is also reflected in the process of the press market becoming mature. The segments of this market transform assuming a strong market economy character. New dominating players emerge representing ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2007
  Open Access Polish
  Authors:
  Szymon Ossowski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

  The Author observes a certain paradox: on the one hand John Paul II sharply criticized modern liberal democracy, but on the other such words were uttered by the man who took credit for an immense, if not decisive, contribution to the collapse of Communism and the birth ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Oleg Gorbaniuk; Justyna Śniadach; Damian Piwowarczyk; Monika Bendyk; Małgorzata Majewska; Anna Ostrowska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM

  Celem serii czterech badań eksploracyjnych i konfirmacyjnych przeprowadzonych w latach 2009, 2011, 2015 i 2017 była identyfikacja struktury postrzegania elektoratów partii politycznych i opracowanie narzędzia do pomiaru tej struktury. Ustalono, że elektoraty partii poli...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Magdalena El Ghamari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

  Polityka informacyjna w aspekcie ekstremizmu islamskiego jest tematyką niezwykle obszerną oraz skomplikowaną. Dlatego należytym jest, by na samym początku określić, co zgodnie z przyjętym zamierzeniem prezentowanej treści, należy rozumieć pod pojęciem polityki informacy...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Ks. Rafał Leśniczak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM

  Celem pracy jest weryfikacja, czy tygodnik katolicki „Niedziela”, zaangażował się w kampanię parlamentarną w Polsce w 2019 r. jako uczestnik procesu komunikowania politycznego. Podstawową metodą badawczą jest ilościowa i jakościowa analiza zawartości. Pomocniczo wykorzy...

  Add to ORCID
210 research outcomes, page 1 of 21