Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
177 research outcomes, page 1 of 18
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  K. Kołodziej; L. Bichajło;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rzeszow University of Technology

  Starzenie mieszanek-mineralno asfaltowych jest procesem nierozerwalnie związanym z ich produkcją oraz eksploatacją. Duży wpływ starzenia uwidacznia się w trakcie produkcji MMA i rzutuje na jej właściwości. W referacie przedstawiono wyniki badań własnych wpływu starzenia...

  Add to ORCID
 • publication . Article
  Open Access Polish
  Authors:
  Adam Rybka; Michał Krupa;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rzeszow University of Technology

  W przedmiotowym artykule przedstawiono wybrane problemy ochrony krajobrazu kulturowego centrum Skawiny w kontekście współczesnych realizacji architektonicznych, które powstały na tym terenie w ciągu ostatnich 15 lat. Skawina ma bogate dziedzictwo kulturowe, a geneza jeg...

  Add to ORCID
 • publication . Article
  Open Access Polish
  Authors:
  Milena Stettner;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rzeszow University of Technology

  Współczesne małe miasta mają wiele problemów urbanistyczno-społecznych. Zachwiana równowaga demograficzna, brak potencjału ekonomicznego, degradacja odgórnych obszarów w mieście, wyludnianie i pustoszenie śródmieść to główne aspekty, na które autorka zwraca uwagę w swoi...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Galina Kalda; Małgorzata Wilk;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rzeszow University of Technology

  W artykule prezentowano źródła zanieczyszczenia i zagrożenia gleby w województwie podkarpackim. Czynnikami wpływającymi na stan chemiczny gleb, jest stopień uprzemysłowienia terenu, natężenie ruchu drogowego, gęstość zaludnienia, struktura powierzchniowa miasta, gospoda...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Janusz Szelka; Zbigniew Wrona;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rzeszow University of Technology

  Wszystkie kategorie procesów informacyjno-decyzyjnych, realizowanych w obszarze przedsięwzięć inżynieryjnych, wymagają gromadzenia i przetwarzania znacznych ilości danych. Systemy baz danych, eksploatowane w obszarze tych przedsięwzięć, wykorzystuje się niemal wyłącznie...

  Add to ORCID
 • publication . Article
  Open Access Polish
  Authors:
  Małgorzata Szymkowiak; Dariusz Heim;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rzeszow University of Technology

  W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania lokalnej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach budynku biurowego przeznaczonych do pracy w ciągu dnia. Zaproponowano różne strategie sterowania jednostkami wentylacyjnymi uwzględniając jakość powietrza w pomieszczeniach...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Dawid Ryś; Jozef Judycki; Piotr Jaskuła;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rzeszow University of Technology

  Podczas ruchu pojazdu obserwuje się odchylenia nacisków osi pojazdów od nacisku statycznego, co jest spowodowane nierównościami nawierzchni. Dynamiczne obciążenia pojazdów w większym stopniu wytężają konstrukcję nawierzchni drogowej. Rozkład obciążeń dynamicznych ma ksz...

  Add to ORCID
 • publication . Article
  Open Access Polish
  Authors:
  Krystyna Wróbel; Wiesław Kubiszyn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rzeszow University of Technology

  Letni Pałac Lubomirskich wraz z otoczeniem jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury niesakralnej w Rzeszowie. W roku 2013 Okręgowa Izba Lekarska zakupiła Pałac od ostatnich właścicieli - rodziny Nieciów na swoją siedzibę. Zaplanowano remont całego kompleksu. ...

  Add to ORCID
 • publication . Article
  Open Access Polish
  Authors:
  Robert Marcinkowski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rzeszow University of Technology

  Czy za pomocą ustaw da się wymusić dobrą architekturę? Zestawione w tytule dwa pojęcia postrzega się powszechnie jako stojące w opozycji. Ochrona krajobrazu polega bowiem głównie na ograniczeniach stawianych zabudowie, zaś zabudowa intensywna jest pojmowana jako zjawisk...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Polish
  Authors:
  Robert Oleniacz; Marek Bogacki; Adriana Szulecka; Mateusz Rzeszutek; Marian Mazur;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rzeszow University of Technology

  The paper discusses the role of wind speed and mixing-layer height in shaping the levels of pollutant concentrations in the air of Krakow (Southern Poland). The hourly averaged measurements of concentrations of selected air pollutants and wind speed values from the peri...

  Add to ORCID
177 research outcomes, page 1 of 18